View More View Less
 • 1 Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, MTA, Budapest
 • | 2 Filmtudományi Tanszék, ELTE, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A mozinéző érzelmi és empátiás válaszainak vizsgálata központi szerepet kap a modern filmelméleti munkákban. Kevés olyan empirikus vizsgálatot találunk viszont, ami a narratív tényezőket és a befogadói jellemzőket integratívan kezelné az érzelmi válaszok kutatása során. Az itt bemutatott vizsgálatunkban a filmszereplő mentális folyamataira vonatkozó információ mértékének (pszichológiai fokalizáció), a befogadó kötődési jellemzőinek és a néző filmre adott válaszainak kapcsolatát vizsgáltuk meg a pszichonarratológia módszertani keretének alkalmazásával. A vizsgálat során (n = 17) két eltérő narratív fokalizáció stratégiával működő filmre on-line befogadói válaszokat gyűjtöttünk, a hangos gondolkodás adatgyűjtési módjának alkalmazásával. A nézői választípusokat a filmelméleti klasszifikációk és Mark Davis multidimenzionális empátiafelfogása alapján létrehozott taxonómia mentén tartalomelemeztük, majd a válaszgyakoriságokat a kötődési szorongás és elkerülés (ECR-R) összefüggésében kevert típusú varianciaanalízissel vizsgáltuk meg. Az eredmények alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy a fokalizáció és a kötődési jellemzők interakcióban fogják meghatározni a nézői válaszokat. A két eltérő stratégiával bemutatott főszereplő a nézői válaszok jelentősen eltérő válaszmintázatát váltotta ki. A belső fokalizációval bemutatott szereplőt a nézők több érzelmi és kognitív tartalommal ruházták fel. A kötődési elkerülés kiemelten fontos tényezőnek bizonyult az empátiás válaszmintázatok alakulásában: a magas kötődési elkerülésű egyének karakterre irányuló mentalizációs válaszaihoz nem társultak szelf-fókuszú empátiás reakciók.

 • 1. Ainsworth, M. D. S., Wall, S. (1978): Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Lawrence, Erlbaum.

 • 2. Andringa, E., van Horssen, P., Jacobs, A., Tan, E. (2001): Point of view and viewer empathy in film. In: W. Peer, S. B. Chatman (eds), New Perspectives on Narrative Perspective. State University of New York Press, 133158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bal, M. (1997): Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto, University of Toronto Press.

 • 4. Bálint, K. (2011): Taxonomy and Empirical Research of Cinema Spectators’ Emotional Response – an Integrative Perspective. Conference of the Society for Cognitive Studies of the Moving Image. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bálint Katalin (2012): A mozinézői válaszokat meghatározó narratív és személyiségtényezők. Doktori disszertáció. Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Baudry, J-L. (1999): Az apparátus. Metropolis, 1023.

 • 7. Bollas, C. (1978): The aesthetic moment and the search for transformation. Annual of Psychoanalysis, 6, 385394.

 • 8. Bordwell, D. (1996): Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet.

 • 9. Bordwell, D., Thompson, K. (2008): Film Art: An Introduction. McGraw Hill.

 • 10. Bortolussi, M., Dixon, P. (2003): Psychonarratology: Foundations for the Empirical Study of Literary Response. Cambridge, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Bowlby, J. (2009): A biztos bázis. Budapest, Animula Kiadó.

 • 12. Branigan, E. (1992): Narrative Comprehension and Film. Routledge.

 • 13. Brennan, K. A., Clark, C. L., Shaver, P. R. (1998): Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. Attachment Theory and Close Relationships. New York, Guilford Press, 4676.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Burnette, J. L., Davis, D. E., Green, J. D., Worthington Jr, E. L., Bradfield, E. (2009): Insecure attachment and depressive symptoms: The mediating role of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 46 (3), 276280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Carroll, N. (2008): The Philosophy of Motion Pictures. Blackwell Pub. Ltd.

 • 16. Cassidy, J. (1994): Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (2/3), 228249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Chatman, S. B. (1990): Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Cornell University Press.

 • 18. Cohen, J. (1992): A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155159.

 • 19. Cohen, J. (2001): Defining identification: A theoretical look at the identification of audiences with media characters. Mass Communication & Society, 4 (3), 245264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Coplan, A. (2004): Empathic engagement with narrative fictions. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 62 (2), 141152.

 • 21. Coplan, A. (2008): Empathy and character engagement. In: Paisley Livingston, Carl R. Plantinga (eds), The Routledge Companion to Philosophy and Film. Taylor & Francis, 97110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Coplan, A., Goldie, P. (2011): Introduction. In: A. Coplan, P. Goldie (eds), Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives. Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Cupchik, G. C. (1997): Identification as a basic problem for aesthetic reception. In: S. T. Zepetnek, I. S. Sywenky (eds), The Systemic and Empirical Approach to Literature and Culture as Theory and Application. Research Institute for Comparative Literature and Cross-Cultural Studies, University of Alberta, 1222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Currie, G. (1995): Image and Mind: Film, Philosophy and Cognitive Science. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 25. Davis, M. H. (1996): Empathy: A Social Psychological Approach. Westview Press.

 • 26. Decety, J., Jackson, P. L. (2004): The functional architecture of human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3 (2), 71100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Deleyto, C. (2005): Fokalizáció a filmi elbeszélésben. Apertúra. http://www.apertura.hu/2005/osz/deleyto/index.html, letöltve: 2012. 02. 02.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Djikic, M., Oatley, K., Zoeterman, S., Peterson, J. B. (2009): Defenseless against art? Impact of reading fiction on emotion in avoidantly attached individuals. Journal of Research in Personality, 43 (1), 1417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest, Új Mandátum.

 • 30. Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Péley, B. et al. (2011): Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings. Acta Astronautica, 68 (9–10), 15601566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Ferenczi Sándor (1998): A szimbólumok ontogenezise. In: Bókay A. és Erős F. (szerk.), Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Budapest, Filum, 167169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Fonagy, P., Target, M. (2005): Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 33. Fonagy, P., Bateman, A. W. (2006): Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62 (4), 411430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Fonagy, P., Target, M. (2002): Early intervention and the development of self-regulation. Psychoanalytic Inquiry, 22 (3), 307335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., Moran, G. S. et al. (1991): The capacity for understanding mental states: The reflective self in parent and child and its significance for security of attachment. Infant Mental Health Journal, 12 (3), 201218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Fraley, R. C., Shaver, P. R. (2000): Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4 (2), 132154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Fraley, R. C., Waller, N. G., Brennan, K. A. (2000): An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78 (2), 350365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Freud, S. (2003): Tömegpszichológia és én-analízis. In: Erős Ferenc (szerk.), Sigmund Freud: Válogatás az életműből. Budapest, Európa, 551562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Genette, G. (1996): “Figures III.” Ford. Sepreghy Boldizsár. In: Thomka Beáta (ed.), Az irodalom elméletei I. Pécs, Jelenkor Kiadó, 6198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Gholamain, M. (1998): The attachment and personality dynamics of reader response. Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto, Toronto, Canada.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Griffin, D. W., Bartholomew, K. (1994): Models of the self and other: Fundamental dimensions underlying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 67 (3), 430445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Gyöngyösiné Kiss Enikő , Németh Anita (2008): Az irodalmi műalkotások befogadásának tranzaktív modellje. Elmélet és gyakorlat. In: Vincze O., Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – A történetek élménye. ÚMK, 217227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Hatfield, E., Cacioppo, J. T., Rapson, R. L. (1994): Emotional Contagion. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 44. Hoffman, M. L. (2008): Empathy and prosocial behavior. In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (eds), Handbook of Emotions. Guilford Press, 440456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Holland, N. (1968): The Dynamics of Literary Response. Columbia University Press.

 • 46. Holland, N. (1998): Az irodalmi interpretáció és a pszichoanalízis három fázisa. In: Bókay A. és Erős F. (szerk.), Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Budapest, Filum, 331342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Kafetsios, K. (2004): Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Personality and Individual Differences, 37 (1), 129145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Konijn, E. A., Hoorn, J. F. (2005): Some like it bad: Testing a model for perceiving and experiencing fictional characters. Media Psychology, 7 (2), 107144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Kerr, A. P. (2005): Towards a therapeutics of reading literature: the influence of aesthetic distance and attachment. Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto, Toronto, Canada.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Kestenbaum, R., Farber, E. A., Sroufe, L. A. (1989): Individual differences in empathy among preschoolers: Relation to attachment history. New Directions for Child and Adolescent Development, 44, 5164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Klein Melanie (1998): A csecsemőkori szorongás-helyzet tükröződése egy műalkotásban és a kreativitásban. In: Bókay A., Erős F. (szerk.), Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Budapest, Filum, 110118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Lacan, J. (1993): A tükörstádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra. (Fordította: Erdély Ildikó – Füzéressy Éva.) Thalassa, 4 (2), 511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. László, J., Fülöp, É. (2007): The role of attachment patterns in emotional processing of literary narratives. In: L. Dorfmann, C. Martindale, V. Petrov (eds), Aesthetics and Innovation. Cambridge, Cambridge Scholars Press, 257272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. László János (2008a): Narratív pszichológia. Pszichológia, 28 (4), 301317.

 • 55. László, J. (2008b): The Science of Stories: An Introduction to Narrative Psychology. Routledge.

 • 56. László János (2011): A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Pszichológia, 31 (1), 315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. László, J., Meutsch, D., Viehoff, R. (1988): Verbal reports as data in text comprehension research: An introduction. Text, (special issue), 8(4), 283294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Mar, R. A., Oatley, K., Djikic, M., Mullin, J. (2010): Emotion and narrative fiction: Interactive influences before, during, and after reading. Cognition és Emotion, 25 (5), 818833.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Miall, D. S., Kuiken, D. (2002): A feeling for fiction: Becoming what we behold. Poetics, 30 (4), 221241.

 • 60. Mikulincer, M., Shaver, P. R. (2007): Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. New York, Guilford Press.

 • 61. Mikulincer, M., Shaver, P. R., Cassidy, J., Berant, E. (2009): Attachment-related defensive processes. In: J. H. Obegy, E. Berant (eds), Attachment Theory and Research in Clinical Work with Adults. New York, Guilford Press, 293327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Mikulincer, M., Shaver, P. R., Pereg, D. (2003): Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27 (2), 77102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Nagy László (2005): A felnőtt kötődés mérésének egy új lehetősége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdőív. Pszichológia, 25, 223245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 64. Oatley, K. (1995): A taxonomy of the emotions of literary response and a theory of identification in fictional narrative. Poetics, 23 (1–2), 5374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. Oatley, K. (1999): Meetings of minds: Dialogue, sympathy, and identification, in reading fiction. Poetics, 26 (5–6), 439454.

 • 66. Oatley, K., Jenkins, J. M. (2001): Érzelmeink. Budapest, Osiris.

 • 67. Papp-Zipernovszky, O., Kovács, A. B. (2010): Self-readings: The artistic experience on the crossroads between psychoanalysis and narrative theory. Proceedings of the 26th International Conference on Literature and Psychoanalysis, 3947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Péley, B., László, J. (2010): Character functions as indicators of self states in life stories. Empirical Text and Culture Research, 4, 4249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Plantinga, C. R. (2009a): Moving Viewers: American Film and the Spectator's Experience: University of California Press.

 • 70. Plantinga, C. R. (2009b): Spectatorship. In: P. Livingston, C. R. Plantinga (eds), The Routledge Companion to Philosophy and Film. Routledge, 249259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 71. Pólya, T., Kis, B., Naszódi, M., László, J. (2007): Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person. Empirical Text and Culture Research, 3, 5061.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 72. Rimmon-Kenan, S. (2002): Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Routledge.

 • 73. Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2009): An overview of adult attachment theory. In: J. H. Obegi, E. Berant (eds), Attachment Theory and Research in Clinical Work with Adults. Guilford Press, 1745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 74. Smith, M. (1995): Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema. Clarendon Press.

 • 75. Somogyvári I. László J. (2010): A kategoriális empátia hatásai történelmi novella befogadására. Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre benyújtva).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 76. Stam, R., Burgoyne, R., Flitterman-Lewis, S. (1992): New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism, Post-structuralism, and Beyond. Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 77. Steele, H., Steele, M., Croft, C. (2008): Early attachment predicts emotion recognition at 6 and 11 years old. Attachment & Human Development, 10 (4), 379393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 78. Suckfüll, M. (2000): Film analysis and psychophysiology: Effects of moments of impact and protagonists. Media Psychology, 2 (3), 269301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 79. Suckfüll, M. (2010): Films that move us: Moments of narrative impact in an animated short film. Projections, 4 (2), 4163.

 • 80. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2001): Computer-assisted Research Design and Analysis. Needham Heights, Allyn and Bacon, MA.

 • 81. Tal-Or, N., Cohen, J. (2010): Understanding audience involvement: Conceptualizing and manipulating identification and transportation. Poetics, 38 (4), 402418. Tan, E. S. (1996): Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine. L. Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 82. Tan, E. S., van den Boom, I. (1992): Explorations in the psychological affect structure of narrative film. In: E. Nardocchio (ed.), Reader Response to Literature: The Empirical Dimension. Berlin, Mouton De Gruyter, 5794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 83. Winnicott, D. W. (1999): Játszás és valóság. Budapest, Animula Kiadó.

 • 84. Zillmann, D. (1991): Empathy: Affect from bearing witness to the emotions of others. Responding to the screen: Reception and reaction processes. Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 135167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation