Author:
Valéria Csépe Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, MTA TTK, Budapest

Search for other papers by Valéria Csépe in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány az olvasás fejlődésének és súlyos fejlődési zavarának, a diszlexiának új kutatási eredményeiből közöl válogatást. Az írás vezérfonalát azok a kognitív idegtudományi és pszichológiai kutatások alkotják, amelyekre a 2012 végén fiatalon elhunyt Leo Blomert új olvasásfejlődési modellje épül. Az olvasás főbb kognitív faktorainak kutatási előzményeit bemutató irodalmi áttekintés lehetővé teszi annak megértését, hogy az olvasástanulásnak miért az agyi audiovizuális integráció az egyik legfontosabb mérfödköve. Az új modellt megalapozó kísérleti adatok ismertetése világossá teszi azt is, hogy a fejlődési diszlexia egyik alig ismert, ám jelentős problémája, hogy az olvasástanulás során ez az integráció elmarad vagy nem teljes. A tanulmány bemutatja a budapesti és a maastrichti kutatócsoport összekapcsolódó munkájának kutatási eredményeit s ezeknek szerepét az olvasási teljesítmény pedagógiai és komplex, neuropszichológiai alapozású diagnosztikájában. A „rendhagyó nekrológ” nem Leo Blomert élettörténetét mutatja be, hanem az elmúlt évtizedben végzett kutatásainak a tudományterületet legjobban befolyásoló eredményeit s az új eleméleti modellt.

 • 1. Aarnoutse, C., van Leeuwe, J., Verhoeven, L. (2000): Ontwikkeling van beginnende geletterdheid. Pedagogische Studiën, 77, 307325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Ben-Shachar, M., Dougherty, R. F., Deutsch, G. K., Wandell, B. A. (2011): The development of cortical sensitivity to visual word forms. Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 23972399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bishop, D. V. M. (2006): What causes specific language impairment in children? Current Directions in Psychological Science, 15, 217221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Blau, V., van Atteveldt, N., Ekkebus, M., Goebel, R., Blomert, L. (2009): Reduced neural integration of letters and speech sounds links phonological and reading deficits in adult dyslexia. Current Biology, 19, 1064.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Blau, V., Reitler, J., Seitz, J., Gerretsen, P., Goebel, R., Blomert L. (2010): Deviant processing of letters and speech sounds as proximate cause of reading failure: A functional magnetic resonance imaging study of dyslexic children. Brain, 133, 868879.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Blomert, L. (2011): The neural signature of orthographic–phonological binding in successful and failing reading development. Neuroimage, 57, 695703.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Blomert Leo , Csépe Valéria (2012a): Az olvasástanulás és -mérés pszichológiai alapjai. In: Csapó B. és Csépe V. (szerk.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Blomert, L., Csépe, V. (2012b): Psychological foundations of reading acquisition and assessment. In: Csapó, B., Csépe, V. (eds), Framework for Diagnostic Assessment of Reading. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Bowers, P. G., Sunseth, K., Golden, J. (1999): The route between rapid naming and reading progress. Scientific Studies of Reading, 3, 3153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Bowers, P. G., Swanson, L. B. (1991): Naming speed deficits in reading disability: Multiple measures of a singular process. Journal of Experimental Child Psychology, 51, 195219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Clark, C., Hulme, P., Snowling, M. (2005): Individual differences in RAN and reading: A response timing analysis. Journal of Research in Reading, 28, 7386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Csépe Valéria (2006): Az olvasó agy. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 13. Dehaene, S., Cohen, L. (2007): Cultural recycling of cortical maps. Neuron, 56 (2), 384398.

 • 14. Dehaene, S., Le Clech, G., Poline, J. B., Le Bihan, D., Cohen, L. (2002): The visual word form area: A pre-lexical representation of visual words in the fusiform gyrus. Neuroreport, 13, 321325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Ehri, L. (1998): Grapheme-phoneme knowledge is essential for learning to read words in English. In:.

 • 16. J. Metsala , L. Ehri (eds), Word Recognition in Beginning Literacy. Mahwah, NJ: Erlbaum, 340. Frost, R. (2012): Towards a universal model of reading. Behavioral and Brain Sciences, 35 (5), 263279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Froyen, D., Bonte, M., van Atteveldt, N., Blomert, L. (2008): Cross-modal enhancement of the MMN to speech-sounds indicates early and automatic integration of letters and speech-sounds. Neuroscience Letters, 430, 2328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Froyen, D., Bonte, M., van Atteveldt, N., Blomert, L. (2009): The long road to automation – Neurocognitive development of letter-speech sound processing. Journal of Cognitive Neuroscience, 21, 567580.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Froyen, D. J. W., Willems, K., Blomert, L. (2010): Evidence for a specific cross-modal association deficit in dyslexia: An electrophysiological study of letter-speech sound processing. Developmental Science, 14 (4), 635648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Goswami, U., Bryant, P. (1990): Phonological Skills and Learning to Read. Hove, Sussex, Erlbaum.

 • 21. Liberman, I. Y. (1973): Segmentation of the spoken word and reading acquisition. Annals of Dyslexia, 23 (1), 6477.

 • 22. Liberman, I. Y., Shankweiler, D. F., Fischer, F. W., Carter, B. (1974): Explicit syllable and phoneme segmentation in the young child. Journal of Experimental Child Psychology, 18 (2), 201212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A. (2003): A definition of Dyslexia. Annals of Dyslexia, 53, 114.

 • 24. Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T. K., Laakso, M.-L., Leinonen, S., Leppänen, P. H. T., Lyytinen, P., Poikkeus, A.-M., Puolakanaho, A., Richardson, U., Viholainen, H. (2001): Developmental pathways of children with and without familial risk for dyslexia during the first years of life. Developmental Neuropsychology, 20, 535554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T. K., Kulju, P., Laakso, M.-L., Leiwo, M., Leppänen, P. H. T., Lyytinen, P., Poikkeus, A.-M., Richardson, U., Torppa, M., Viholainen, H. (2004): Early development of children at familial risk for dyslexia: Follow-up from birth to school age. Dyslexia, 10, 146178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Lyytinen, P., Lyytinen, H. (2004): Growth and predictive relations of vocabulary and inflectional morphology in children with and without familial risk of dyslexia. Applied Psycholinguistics, 25, 397411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Manis, F. R., Doi, L., Bhadha, B. (2000): Naming speed, phonological awareness, and orthographic knowledge in second graders. Journal of Learning Disabilities, 33, 325333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Morais, J., Bertelson, P., Cary, L., Alegria, J. (1986): Literacy training and speech segmentation. Cognition, 24, 4564.

 • 29. Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S. C., Day, B. L., Castellote, J. M., White, S., Frith, U. (2003): Theories of developmental dyslexia: Insights from a multiple case study of dyslexic adults. Brain, 126, 841865.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Savage, R. (2004): Motor skills, automaticity and developmental dyslexia: A review of the research literature. Reading and Writing, 17 (3), 301324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Savage, R., Pillay, V., Melidona, S. (2008): Rapid serial naming is a unique predictor of spelling in children. Journal of Learning Disabilities, 41, 235250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Schroeder, C. E., Foxe, J. J. (2004): Multisensory convergence in early cortical processing. In: G. A. Cal-vert, C. Spence, B. E. Stein (eds), The Handbook of Multisensory Processes, 295310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Snowling, M. J. (2000): Language and literacy skills: who is at risk and why? In: D. V. M. Bishop, L. B. Leonard (eds), Speech and Language Impairments in Children: Causes, Characteristics, Intervention and Outcome. Hove, UK: Psychology Press, 245260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Tóth Dénes (2012): Mit, miért, hogyan? Mérés és értelmezés a kognitív olvasásfejlődési vizsgálatokban. Doktori értekezés, ELTE PPK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Vaessen, A., Gerretsen, P., Blomert, L. (2009): Naming problems do not reflect a second independent core deficit in dyslexia: Double deficits explored. Journal of Experimental Child Psychology, 103, 202221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. van Atteveldt N.M. , Formisano, E., Goebel, R., Blomert, L. (2004): Integration of letters and speech sounds in the human brain. Neuron, 43, 271282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Vellutino, F. R. (1979): Dyslexia: Theory and Research. Cambridge, MA: MIT Press.

 • 38. Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., Scanlon, D. M. (2004): Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45 (1), 240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Wimmer, H., Landerl, K., Linortner, R., Hummer, P. (1991): The relationship of phonemic awareness to reading acquisition: More consequence than precondition but still important. Cognition, 40, 219249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Wolf, M., Bowers, P., Biddle, K. (2000): Naming speed processes, timing, and reading: A conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33, 322324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Ziegler, J. C., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Reis, A., Faísca, L., Saine, N., Lyytinen, H., Vaessen, A., Blomert, L. (2010): Orthographic depth and its impact on universal predictors of reading: A cross-language investigation. Psychological Science, 21, 551559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Ziegler, J. C., Goswami, U. (2005): Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131, 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 6 2 0
Dec 2023 25 1 0
Jan 2024 18 1 0
Feb 2024 10 0 0
Mar 2024 19 0 0
Apr 2024 18 0 0
May 2024 0 0 0