Authors:
Tímea Magyaródi Pszichológiai Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Search for other papers by Tímea Magyaródi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Henriett Nagy Pszichológiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Search for other papers by Henriett Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Soltész Pszichológiai Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Search for other papers by Péter Soltész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Mózes Pszichológiai Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Search for other papers by Tamás Mózes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Attila Oláh Pszichológiai Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Search for other papers by Attila Oláh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben az áramlat élmény (flow) és dimenzióinak mérésére számos vizsgálati módszer született (interjúk, az Élményértékelő Mintavételi Eljárás különböző verziói, kérdőívek). Jelen mérőeszköz, a Flow Állapot Kérdőív (FÁK) kifejlesztéséhez Csíkszentmihályi Mihály (1997) fenomenológiai definíciójából indultunk ki. Célunk a flow alapdimenzióinak megbízható megragadása (mivel egyelőre nincs konszenzus a flow élmény alapvető faktoraira vonatkozóan) és egy elméleti alapokon nyugvó, mégis empirikusan kipróbált mérőeszköz kimunkálása volt.

A FÁK első verziója egy 40 itemes, ötfokú Likert-skálás mérőeszköz. Ennek tesztelésére több vizsgálatot is folytattunk, melynek során összesen 214 személy töltötte ki a kérdőívet. Az adatokon feltáró post hoc elemzéseket és faktorelemzést végeztünk, és egy 16 itemes, kétfaktoros modellhez jutottunk. A kérdőívet iteminputáció segítségével (+7 item) fejlesztettük tovább, így született meg a kérdőív 23 itemes második verziója. A mérőeszközt ezután több vizsgálat során alkalmaztuk – összesen 260 fő részvételével – és megvizsgáltuk a kérdőív látens struktúráját. Az itemek közül lépésenként kizártuk azt a hármat, melyeknek a faktortöltése 0,5-nél kisebb volt, így a feltáró faktoranalízis egy 20 itemes kétfaktoros megoldást eredményezett: (1) a „Kihívás-készség egyensúly” (11 item), valamint az (2) „Egybeolvadás a feladattal” (9 item) faktorok.

E két faktor azonosítása megerősíti azt az elméleti feltételezést, mely szerint a flow élmény alapvető, meghatározó tényezői a kihívás-készség egyensúly, valamint a feladattal való egybeolvadás.

 • 1. Bakker, A. B. (2005): Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66, 2644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bakker, A. B. (2008): The work-related flow inventory: Construction and initial validation of the WOLF. Journal of Vocational Behavior, 72 (3), 400414.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bringsén, A., Ejlertsson, G., Andersson, I. H. (2011): Flow situations during everyday practice in a medical hospital ward. Results from a study based on experience sampling method. BMC Nursing, 10 (3).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Cattel, R. B. (1971): Abilities: Their Structure, Growth, and Measurement. Boston, Houghton Mifflin.

 • 5. Chen, H. (2006): Flow on the net-detecting web users's positive affect and their flow states. Computers in Human Behavior, 22, 221233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Chen, H., Wigand, R. T., Nilan, M. (1998): Optimal flow experience in Web navigation. in: Effective Utilization and Management of Emerging Information Technologies. Proceedings of the 9th Information Resources Management Association, Boston, MA, 17–20 May, 633636.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Choi, D., Kim, J. (2004): Why people continue to play online games: In search of critical design factors to increase customers’ loyalty to online contents. Cyberpsychology and Behavior, 7, 1124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., Wetzel, R. D. (1994): The Temperament and Character Inventory (TCI): A Guide to its Development and Use. St. Louis, Washington University Center for Psychobiology of Personality.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Csíkszentmihályi, M. (1975/2000): Beyond Boredom and Anxiety. Experiencing flow in Work and Play. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Csíkszentmihályi, M., Larson, R., Prescott, S. (1977): The ecology of adolescent activity and experience. Journal of Youth and Adolescence, 6 (3), 281294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Csíkszentmihályi, M., Csíkszentmihályi, I. (1988): Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness. New York, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Csíkszentmihályi, M., Robinson, R. E. (1990): The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic Encounter. Los Angeles, J. Paul Getty Museum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 14. Csíkszentmihályi, M., Hunter, J. (2003): Happiness in Everyday Life: The Uses of Experience Sampling. Journal of Happiness Studies, 4, 185199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Csíkszentmihályi, M., Abuhamdeh, S., Nakamura, J. (2005): Flow. In: A. J. Elliot, C. S. Dweck (eds), Handbook of Competence and Motivation. New York, Guilford Publications, 598608.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Csíkszentmihályi, M., Larson, R. (2006): Validity and reliability of the Experience Sampling Method. In: M. W. de Vries (ed.), The Experience of Psychopatology – Investigating Mental Disorders in Their Natural Settings. Cambridge, Cambridge University Press, 4357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Csíkszentmihályi Mihály , Rathunde, K., Whalen, S. (2010): Tehetséges gyerekek. Budapest, Nyitott Könyvműhely.

 • 18. Delle Fave, A., Massimini, F. (2003): Optimal experience in work and leisure among teachers and physicians: Individual and bio-cultural implications. Leisure Studies, 22, 323342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Delle Fave, A., Massimini, F., Bassi, M. (2011): Psychological Selection and Optimal Experience Across Cultures: Social Empowerment through Personal Growth. Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Diaz, F. M. (2011): Mindfulness, attention, and flow during music listening: An empirical investigation. Psychology of Music, 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Ekman, P., Friesen, W. (1976): Pictures of Facial Affect. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press.

 • 22. Ghani, J. A., Deshpande, S. P. (1994): Task characteristics and the experience of optimal flow in human-computer interaction. The Journal of Psychology, 128 (4), 381391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., Swann, W. B., Jr. (2003): A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains. Journal of Research in Personality, 37, 504528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Hefferon, K. M., Ollis, S. (2006): ‘Just clicks’: An interpretive phenomenological analysis of professional dancer's experience of flow. Research in Dance Education, 7 (2), 141159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Hektner, J. M., Schmidt, J. A., Csíkszentmihályi, M. (2007): Experience Sampling Method. Measuring the Quality of Everyday Life. Sage Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Hsieh, G., Li, I., Dey, A., Forlizzi, J., Hudson, S. E. (2008): Using Visualizations to Increase Compliance in Experience Sampling. UbiComp'08, September 21–24, 2008, Seoul, Korea.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Inal, Y., Cagiltay, K. (2007): Flow experiences of children in an interactive social game environment. British Journal of Educational Technology, 38 (3), 455464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Jackson, S. A., Eklund, R. C. (2002): Assessing flow in physical activity: The Flow State Scale-2 and Dispositional Flow Scale-2. Journal of Sport & Exercise Psychology, 24, 133150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Jackson, S. A., Kimiecik, J. C., Ford, S. K., Marsh, H. W. (1998): Psychological correlates of flow in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 358378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Jackson, S. A., Roberts, G. C. (1992): Positive performance states of athletes: Toward a conceptual understanding of peak performance. The Sport Psychologist, 6, 156171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., Walton, A. (2008): Measuring and defining the experinece of immersion in games. International Journal of Human-Computer Studies, 66, 641661.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Kawabata, M., Mallett, C. J. (2011): Flow experience in physical activity: Examination of the internal structure of flow from a process-related perspective. Motivation and Emotion, 35, 393402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Kawabata, M., Mallett, C. J., Jackson, S. A. (2008): The Flow State Scale-2 and Dispositional Flow Scale-2: Examination of factorial validity and reliability for Japanese adults. Psychology of Sport and Exercise, 9, 465485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Khan, V-J., Markopoulos, P. (2009): Experience Sampling: A workbook about the method and tools that support it. http://esrm.id.tue.nl/ExperienceSampling-A%20workbook%20about%20the%20method%20and%20the%20tools%20that%20support%20it.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Khan, V-J., Markopoulos, P., Eggen, B., IJsselsteijn, W., de Ruyter, B. (2008): Reconexp: A way to reduce the data loss of the Experience Sampling Method. MobileHCI 2008, September 2–5, 2008, Amsterdam, the Netherlands.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Kiili, K. (2005): On Educational Game Design: Building Blocks of Flow Experience. Tampere, Finland, Tampere University of Technology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Moneta, G. B. (2004): The flow experience across cultures. Journal of Happiness Studies, 5, 115121.

 • 38. Nakamura, J., Csíkszentmihályi, M. (2005): The concept of flow. In: C. R. Snyder, S. Lopez (eds), Handbook of Positive Psychology. Oxford, Oxford University Press, 89105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Nielsen, K., Cleal, B. (2010): Predicting flow at work: Investigating the activities and job characteristics that predict flow states at work. Journal of Occupational Health Psychology, 15 (2), 180190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Novak, T. P., Hoffmann, D. L. (1997): Measuring the Flow Experience Among Web Users. Interval Research Corporation. http://www2000.ogsm.vanderbilt.edu/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Novak, T. P., Hoffman, D. L., Young, Y-F. (1998): Measuring the Flow Construct in Online Environments: A Structural Modeling Approach. Vanderbilt University, Owen Graduate School of Management, working paper.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Novak, T. P., Hoffman, D. L., Young, Y. (1999): Measuring the Flow Construct in online Environments: A Structural Modeling Approach. Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University. http://www.2000.ogsm.vanderbilt.edu/papers.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Novak, T. P., Hoffman, D. L., Duhachek, A. (2003): The influence of goal-directed and experiential activities on online flow experiences. Journal of Consumer Psychology, 13, 316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Oláh Attila (2004): Tesztbattéria speciális katonai szolgálatra való alkalmasság megítéléséhez. Budapest, Lélekmester Bt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Oláh Attila (2005): Az optimális élmény mérésének lehetőségei: Egy új szituáció-specifikus Flow Kérdőív tesztkönyve. Budapest, HI PRESS.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Pace, S. (2004): A grounded theory of the flow experiences of web users’. International Journal of Human-computer Studies, 60 (3), 327363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Pates, J., Palmi, J. (2002): The effects of hypnosis on flow states and performance. Journal of Excellence, 6, 4862.

 • 48. Rettie, R. (2001): An exploration of flow during internet use. Internet Research, 11, 103113.

 • 49. Scheier, M. F., Carver, C. S. (1985): Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., Dornheim, L. (1998): Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Seifert, T., Hedderson, C. (2010): Intrinsic motivation and flow in skateboarding: An ethnographic study. Journal of Happiness Studies, 11, 277292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Spielberger, C. D., Barker, L. R., Russell, S. F., Crane, S. R., Westberry, L. G., Knight, J., Marks, E. (1979): The Preliminary Manual for the State-Trait Personality Inventory. Unpublished manual, Tampa, University of South Florida.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Swann, C., Keegan, R., Piggott, D., Crust, L., Smith, M. F. (2011): Exploring flow occurance in elite golf. Athletic Insight, 4 (2), 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Tenenbaum, G., Fogarthy, G. J., Jackson, S. A. (1999): The flow experience: A Rasch analysis of Jackson's flow state scale. Journal of Outcome Measurement, 3 (3), 278294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988): Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Psychology, 54 (6), 10631070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Webster, J., Trevino, L. K., Ryan, L. (1993): The dimensionality and correlates of flow in human-computer interactions. Computers in Human Behavior, 9, 411426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Wulf, G., Lewthwaite, R. (2010): Effortless motor learning? An external focus of attention enhances movement effectiveness and efficiency. In: B. Bruya (ed.), Effortless Attention. A New Perspective in The Cognitive Science of Attention and Action. London, The MIT Press, 45102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Zuckerman, M. (1996): Item revisions in the Sensation Seeking Scale Form V (SSS-V). Personality and Individual Differences, 20, 515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 16 1 2
Jul 2023 9 1 1
Aug 2023 2 0 0
Sep 2023 31 0 0
Oct 2023 31 6 9
Nov 2023 45 5 2
Dec 2023 5 0 0