Authors:
Csaba Elblinger Pszichológiai Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Search for other papers by Csaba Elblinger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
László Bernáth Pszichológiai Intézet, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Search for other papers by László Bernáth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Jelen tanulmányban a karácsonyi ünnepkör családi életben játszott szerepét és a családi identitással való kapcsolatát vizsgáltuk 293 már családot alapított, gyermeket nevelő felnőtt bevonásával. A jelenségfeltáró jellegű vizsgálat során egyrészről megnéztük, hogy a karácsony ünnepi ritualizációs gyakorlata milyen jellegzetességeket mutat a Családi Szokások Kérdőívével vizsgált más rituálétípusokkal összehasonlítva. Másrészről vizsgáltuk a karácsony egyes jellemzőinek kapcsolatát a családi azonosulás mértékével. A válaszadók saját családjukkal való azonosulásának vizsgálata a „Saját csoport bevonása az én-be-skála” mérő eljárásával történt. Az eredmények szerint a karácsony minden más családi rituálénál magasabban ritualizált. A rituálék belső jellemzőinek vizsgálata szerint a karácsony mind az ünnep jelentéstelisége, mind ceremoniális kidolgozottsága terén kiemelkedik a családi rituálék tágabb köréből. A családdal való összetartozás-érzés intenzitása és a karácsonyi ünnep kapcsolata terén a szerzők az azonosulás és a karácsony jellemzői között pozitív korrelációs kapcsolatot találtak. Az ünnep jelentéstelisége pedig prediktív értékkel bír a családdal való azonosulás erőssége tekintetében. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a karácsony lélektanának további kutatása hasznos információkkal szolgálhat az alkalmazott pszichológia területén is.

 • 1. Aron, A., Aron, E. N., Tudor, M., Nelson, G. (1991): Close relationships as including other in the self. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (2), 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Aron, A., Aron, E. N., Smollan, D. (1992): Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (4), 596612.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Belk, W. R. (1987): A child's Christmas in America, Santa Claus as deity, consumption as religion. Journal of American Culture, Volume, 10 (1), 87100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Belk, W. R. (1989): Materialism and the modern U. S. Christmas. Special Volumes – icr, Association for Consumer Research, 115135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bennett, L. A., Wolin, J. S., McAvity, J. K. (1988): Family Identity, Ritual, and Myth: A Cultural Perspective on Life Cycle Transitions. New York, The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bennett, L. A., Wolin, J. S. (1990): Family culture and alcoholism transmission. In: L. R. Collins, K. E. Leonard, B. A. Miller, J. S. Searles (eds), Alcohol and the Family. New York, Guilford, 194219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Braithwaite, D. O., Baxter, L. A. (2006): Family rituals. In: L. Turner, R. West (eds), Family Communication: A Reference of Theory and Research. Thousand Oaks, 259280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Braithwaite, D. O., Baxter, L. A., Harper, A. M. (1998): The role of rituals in the management of the dialectical tension of “old” and “new” in blended families. Communication Studies 49, 101120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Caplow, T. (1984): Rule enforcement without visible means – Christmas gift giving in middletown. American Journal of Sociology, 89, 13061323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Carrier, G. J. (1995): Christmas and the ceremony of the gift. In: G. J. Carrier (ed.), Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism since 1700. London, Routledge, 167188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Clarke, P. (2008): Parental communication patterns and children's Christmas requests. Journal of Consumer Marketing, 25 (6), 350360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Compañ, E., Moreno, J., Ruiz, M. T., Pascual, E. (2001): Research report. Doing things together: Adolescent health and family rituals. Journal of Epidemiology and Community Health, 2002, 56, 8994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Correlations Between Family Meals and Psychosocial Well-being Among Adolescents (2004): Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 158, 792796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Crespo, C., Davide, N. I., Costa, M. E., Fletcher, J. O. G. (2008): Family rituals in married couples: Links with attachment, relationship quality, and closeness. Personal Relationships, 15, 191203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Eaker, D. G., Walters, H. L. (2002): Adolescent satisfaction in family rituals and psychosocial development: A developmental systems theory perspective. Journal of Family Psychology, 16 (4), 406414.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Epp, A. M., Price, L. L. (2008): Family identity: A framework of identity interplay in consumption practices. Journal of consumer research, 35 (June), 5070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Fiese, B. H. (1992): Dimensions of family rituals across two generations: Relation to adolescent identity. Family Process, Jun. 31(2), 151162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Fiese, B. H., Kline, A. C. (1993): Development of the Family Ritual Questionnaire: Initial reliability and validation studies. Journal of Family Psychology, 6 (3), 290299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Fiese, B. H., Hooker, K. A., Kotary, L., Schwagler, J. (1993): Family rituals in the early stages of parenthood. Journal of Marriage and the Family, 55, 633642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Fiese, B. H., Wamboldt, F. S. (2000): Family routines, rituals, and asthma management: A proposal for family-based strategies to increase treatmnet adherence. Families, Systems and Health, 18, 405418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Fiese, B. H., Tomcho, J. T. (2001): Finding meaning in religious practices: The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 15 (4), 597609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Fiese B.H. , Tomcho, T. J., Douglas, M., Josephs, K., Poltrock, S., Baker, T. (2002): A review of 50 years of research on naturally occurring family routines and rituals: Cause for celebration? Journal of Family Psychology, 16 (4), 381390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Fiese, B. H., Foley, K. P., Spagnola, M. (2006): Routin and ritual elements in family mealtimes: Contexts for child well-being and family identity. New Directions for Child and Adolescent Development, Special Issue: Family Mealtime as a Context of Development and Socialization, 111, 6789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Haugland, S. M. B. (2005): Recurrent disruptions of rituals and routines in families with paternal alcohol abuse. Family Relations, 54 (April), 225241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Hernádi Miklós (1986): Ünneplő társadalom. Budapest, Kossuth Kiadó.

 • 26. Hirschman, E. C., LaBarbera, P. A. (1989): The meaning of Christmas. Special Volumes: Association of Consumer Research, 136147.

 • 27. Jorgenson, J., Bochner, A. P. (2004): Imagining families trough stories and rituals. In: A. L. Vangelisti (ed.), Handbook of Family Communication. London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 513540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kasser, T., Sheldon, M. K. (2002): What makes for a merry Christmas. Journal of Happiness Studies, 3, 313329.

 • 29. Kézdi Balázs (1992): Ünnep és identitás. Vigília, 12.

 • 30. Kézdi Balázs (1996): Karácsonyi identitás-zavarok. Vigília, 12, 941945.

 • 31. Kézdi Balázs (1998): A karácsonyi narratívák természetéről. Vigília, 12, 897899.

 • 32. Kiser, J. L., Bennett, L., Heston, J., Paavola, M. (2005): Family ritual and routine: comparison of clinical and non-clinical families. Journal of Child and Family Studies, 14 (3, September), 357372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Kissné Viszket Mónika (1999): A családi rituálék elméleti kérdései és néhány gyakorlati megfontolása. Alkalmazott Pszichológia, 1 (2), 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Kissné Viszket Mónika (2006a): Családi rituálék, múlt-jelen-jövő láncszemei életciklusaink füzérében. In: Bugán A. (szerk.), A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Debrecen, Didakt Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Kissné Viszket Mónika (2006b): Családi rituálék mint protektív faktorok. In: Bugán A. (szerk.), A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Debrecen, Didakt Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Kissné Viszket Mónika (2007): Családi rítusok mint protektív tényezők életciklusváltás idején. Doktori értekezés, Debreceni Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Koenig Kellas, J. (2005): Family ties: Communicating identity through jointly told family stories. Communication Monographs, 72(4), December, 365389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Lacher, K. T., Meline, K. P. (1995): The Spirit of Christmas: An Ethnographic Investigation of the Christmas Ritual. Southwestern Marketing Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Leon, K., Jacobvitz, D. B. (2003): Relationships between adult attachment representations and family ritual quality: A prospective, longitudinal study. Family Process, 42 (3), 419432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Lovász I. (1996): Európai karácsony. Vigilia, 12.

 • 41. Markson, S., Fiese, B. H. (2000): Family rituals as a protective factorfor children with asthma. Journal of Pediatric Psychology, 25 (7), 471479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. McKechnie, S., Tynan, C. (2006): Social meanings in Christmas consumption: An exploratory study of UK celebrants’ consumption rituals. Journal of Consumer Behavior, 5, 130144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Reitzes, C D., Mutran, E. J. (2006): Grandparent identity, intergenerational family identity, and well-being. Journals of Gerontology, Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 61 (2), 8998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Shengold, L. (2007): The dreaded promise of Christmas and the New Year. Psychoanalytic Quarterly, 76, 13511360.

 • 45. Schmitt, M. T. et al. (2010): Identity moderates the effects of Christmas displays on mood, self-esteem, and inclusion. Journal of Experimental Social Psychology, 46 (6), 10171022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tropp, L. R., Wright, S. C. (2001): Ingroup identification as the inclusion of ingroup in the self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27 (5), 585600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Van der Hart, O., Witztum, E., de Voogt, A. (1988): Myths and rituals: antropological views and their application in strategic family therapy. In: S. A. Anderson, D. A. Bagarozzi (eds), Family Myths: Psychotherapy Implications. New York, The Haworth Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Werner, M. C., Peterson-Lewis, S., Brown, B. B. (1989): Inferences about homeowners'sociability: Impact of Christmas decorations and other cues. Journal of Environmental Psychology, 9, 279296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Wolin, S. J., Bennett, L. (1984): Családi rituálék. In: Illyés S., Ritoók P.-né (szerk.), A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája III. Budapest, 813853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Wright, S. C., Aron, A., Brokk, S., Tropp, L. R. (2006): Hogyan teszünk más embereket és csoportokat énünk részévé? Énkiterjesztés és csoportközi viszonyok. In: J. P. Forgas, K. D. Williams (szerk.), A társas én. Az önmegismerés szociálpszichológiája. Pécs, Kairosz Kiadó, 396420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 6 0 0
Nov 2023 21 5 6
Dec 2023 44 1 2
Jan 2024 33 1 0
Feb 2024 25 1 1
Mar 2024 14 0 0
Apr 2024 7 0 0