View More View Less
 • 1 Pszichológiai Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 2 Pszichológiai Intézet, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Jelen tanulmányban a karácsonyi ünnepkör családi életben játszott szerepét és a családi identitással való kapcsolatát vizsgáltuk 293 már családot alapított, gyermeket nevelő felnőtt bevonásával. A jelenségfeltáró jellegű vizsgálat során egyrészről megnéztük, hogy a karácsony ünnepi ritualizációs gyakorlata milyen jellegzetességeket mutat a Családi Szokások Kérdőívével vizsgált más rituálétípusokkal összehasonlítva. Másrészről vizsgáltuk a karácsony egyes jellemzőinek kapcsolatát a családi azonosulás mértékével. A válaszadók saját családjukkal való azonosulásának vizsgálata a „Saját csoport bevonása az én-be-skála” mérő eljárásával történt. Az eredmények szerint a karácsony minden más családi rituálénál magasabban ritualizált. A rituálék belső jellemzőinek vizsgálata szerint a karácsony mind az ünnep jelentéstelisége, mind ceremoniális kidolgozottsága terén kiemelkedik a családi rituálék tágabb köréből. A családdal való összetartozás-érzés intenzitása és a karácsonyi ünnep kapcsolata terén a szerzők az azonosulás és a karácsony jellemzői között pozitív korrelációs kapcsolatot találtak. Az ünnep jelentéstelisége pedig prediktív értékkel bír a családdal való azonosulás erőssége tekintetében. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a karácsony lélektanának további kutatása hasznos információkkal szolgálhat az alkalmazott pszichológia területén is.

 • 1. Aron, A., Aron, E. N., Tudor, M., Nelson, G. (1991): Close relationships as including other in the self. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (2), 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Aron, A., Aron, E. N., Smollan, D. (1992): Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (4), 596612.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Belk, W. R. (1987): A child's Christmas in America, Santa Claus as deity, consumption as religion. Journal of American Culture, Volume, 10 (1), 87100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Belk, W. R. (1989): Materialism and the modern U. S. Christmas. Special Volumes – icr, Association for Consumer Research, 115135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bennett, L. A., Wolin, J. S., McAvity, J. K. (1988): Family Identity, Ritual, and Myth: A Cultural Perspective on Life Cycle Transitions. New York, The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bennett, L. A., Wolin, J. S. (1990): Family culture and alcoholism transmission. In: L. R. Collins, K. E. Leonard, B. A. Miller, J. S. Searles (eds), Alcohol and the Family. New York, Guilford, 194219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Braithwaite, D. O., Baxter, L. A. (2006): Family rituals. In: L. Turner, R. West (eds), Family Communication: A Reference of Theory and Research. Thousand Oaks, 259280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Braithwaite, D. O., Baxter, L. A., Harper, A. M. (1998): The role of rituals in the management of the dialectical tension of “old” and “new” in blended families. Communication Studies 49, 101120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Caplow, T. (1984): Rule enforcement without visible means – Christmas gift giving in middletown. American Journal of Sociology, 89, 13061323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Carrier, G. J. (1995): Christmas and the ceremony of the gift. In: G. J. Carrier (ed.), Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism since 1700. London, Routledge, 167188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Clarke, P. (2008): Parental communication patterns and children's Christmas requests. Journal of Consumer Marketing, 25 (6), 350360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Compañ, E., Moreno, J., Ruiz, M. T., Pascual, E. (2001): Research report. Doing things together: Adolescent health and family rituals. Journal of Epidemiology and Community Health, 2002, 56, 8994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Correlations Between Family Meals and Psychosocial Well-being Among Adolescents (2004): Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 158, 792796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Crespo, C., Davide, N. I., Costa, M. E., Fletcher, J. O. G. (2008): Family rituals in married couples: Links with attachment, relationship quality, and closeness. Personal Relationships, 15, 191203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Eaker, D. G., Walters, H. L. (2002): Adolescent satisfaction in family rituals and psychosocial development: A developmental systems theory perspective. Journal of Family Psychology, 16 (4), 406414.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Epp, A. M., Price, L. L. (2008): Family identity: A framework of identity interplay in consumption practices. Journal of consumer research, 35 (June), 5070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Fiese, B. H. (1992): Dimensions of family rituals across two generations: Relation to adolescent identity. Family Process, Jun. 31(2), 151162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Fiese, B. H., Kline, A. C. (1993): Development of the Family Ritual Questionnaire: Initial reliability and validation studies. Journal of Family Psychology, 6 (3), 290299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Fiese, B. H., Hooker, K. A., Kotary, L., Schwagler, J. (1993): Family rituals in the early stages of parenthood. Journal of Marriage and the Family, 55, 633642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Fiese, B. H., Wamboldt, F. S. (2000): Family routines, rituals, and asthma management: A proposal for family-based strategies to increase treatmnet adherence. Families, Systems and Health, 18, 405418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Fiese, B. H., Tomcho, J. T. (2001): Finding meaning in religious practices: The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 15 (4), 597609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Fiese B.H. , Tomcho, T. J., Douglas, M., Josephs, K., Poltrock, S., Baker, T. (2002): A review of 50 years of research on naturally occurring family routines and rituals: Cause for celebration? Journal of Family Psychology, 16 (4), 381390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Fiese, B. H., Foley, K. P., Spagnola, M. (2006): Routin and ritual elements in family mealtimes: Contexts for child well-being and family identity. New Directions for Child and Adolescent Development, Special Issue: Family Mealtime as a Context of Development and Socialization, 111, 6789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Haugland, S. M. B. (2005): Recurrent disruptions of rituals and routines in families with paternal alcohol abuse. Family Relations, 54 (April), 225241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Hernádi Miklós (1986): Ünneplő társadalom. Budapest, Kossuth Kiadó.

 • 26. Hirschman, E. C., LaBarbera, P. A. (1989): The meaning of Christmas. Special Volumes: Association of Consumer Research, 136147.

 • 27. Jorgenson, J., Bochner, A. P. (2004): Imagining families trough stories and rituals. In: A. L. Vangelisti (ed.), Handbook of Family Communication. London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 513540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kasser, T., Sheldon, M. K. (2002): What makes for a merry Christmas. Journal of Happiness Studies, 3, 313329.

 • 29. Kézdi Balázs (1992): Ünnep és identitás. Vigília, 12.

 • 30. Kézdi Balázs (1996): Karácsonyi identitás-zavarok. Vigília, 12, 941945.

 • 31. Kézdi Balázs (1998): A karácsonyi narratívák természetéről. Vigília, 12, 897899.

 • 32. Kiser, J. L., Bennett, L., Heston, J., Paavola, M. (2005): Family ritual and routine: comparison of clinical and non-clinical families. Journal of Child and Family Studies, 14 (3, September), 357372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Kissné Viszket Mónika (1999): A családi rituálék elméleti kérdései és néhány gyakorlati megfontolása. Alkalmazott Pszichológia, 1 (2), 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Kissné Viszket Mónika (2006a): Családi rituálék, múlt-jelen-jövő láncszemei életciklusaink füzérében. In: Bugán A. (szerk.), A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Debrecen, Didakt Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Kissné Viszket Mónika (2006b): Családi rituálék mint protektív faktorok. In: Bugán A. (szerk.), A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Debrecen, Didakt Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Kissné Viszket Mónika (2007): Családi rítusok mint protektív tényezők életciklusváltás idején. Doktori értekezés, Debreceni Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Koenig Kellas, J. (2005): Family ties: Communicating identity through jointly told family stories. Communication Monographs, 72(4), December, 365389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Lacher, K. T., Meline, K. P. (1995): The Spirit of Christmas: An Ethnographic Investigation of the Christmas Ritual. Southwestern Marketing Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Leon, K., Jacobvitz, D. B. (2003): Relationships between adult attachment representations and family ritual quality: A prospective, longitudinal study. Family Process, 42 (3), 419432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Lovász I. (1996): Európai karácsony. Vigilia, 12.

 • 41. Markson, S., Fiese, B. H. (2000): Family rituals as a protective factorfor children with asthma. Journal of Pediatric Psychology, 25 (7), 471479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. McKechnie, S., Tynan, C. (2006): Social meanings in Christmas consumption: An exploratory study of UK celebrants’ consumption rituals. Journal of Consumer Behavior, 5, 130144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Reitzes, C D., Mutran, E. J. (2006): Grandparent identity, intergenerational family identity, and well-being. Journals of Gerontology, Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 61 (2), 8998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Shengold, L. (2007): The dreaded promise of Christmas and the New Year. Psychoanalytic Quarterly, 76, 13511360.

 • 45. Schmitt, M. T. et al. (2010): Identity moderates the effects of Christmas displays on mood, self-esteem, and inclusion. Journal of Experimental Social Psychology, 46 (6), 10171022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tropp, L. R., Wright, S. C. (2001): Ingroup identification as the inclusion of ingroup in the self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27 (5), 585600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Van der Hart, O., Witztum, E., de Voogt, A. (1988): Myths and rituals: antropological views and their application in strategic family therapy. In: S. A. Anderson, D. A. Bagarozzi (eds), Family Myths: Psychotherapy Implications. New York, The Haworth Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Werner, M. C., Peterson-Lewis, S., Brown, B. B. (1989): Inferences about homeowners'sociability: Impact of Christmas decorations and other cues. Journal of Environmental Psychology, 9, 279296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Wolin, S. J., Bennett, L. (1984): Családi rituálék. In: Illyés S., Ritoók P.-né (szerk.), A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája III. Budapest, 813853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Wright, S. C., Aron, A., Brokk, S., Tropp, L. R. (2006): Hogyan teszünk más embereket és csoportokat énünk részévé? Énkiterjesztés és csoportközi viszonyok. In: J. P. Forgas, K. D. Williams (szerk.), A társas én. Az önmegismerés szociálpszichológiája. Pécs, Kairosz Kiadó, 396420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 3 2 3
Oct 2021 13 3 6
Nov 2021 17 2 3
Dec 2021 19 0 0
Jan 2022 10 1 1
Feb 2022 0 0 0