Authors:
Edit Czeglédi Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, Hungary

Search for other papers by Edit Czeglédi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Róbert Urbán Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Hungary

Search for other papers by Róbert Urbán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az elhízás az egészséggel kapcsolatos életminőség jelentős csökkenésével jár egyűtt. Mivel az életminőség javulása is az adott súlycsökkentő kezelés hatékonysági mutatójának tekinthető, az életminőség operacionalizálása kiemelt fontosságú. A vizsgálat fő célja az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változatának (Obesity Adjustment Survey — Short Form; OAS-SF; Butler, Vallis és mtsai, 1999) adaptálása és pszichometriai elemzése, valamint az elhízással kapcsolatos életminőség magyarázó változóinak vizsgálata volt.

Módszerek

Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkban a Szent Imre Kórház Lipidológiai Profilján zajló intézeti súlycsökkentő kezelés páciensei vettek részt (n = 339; 19% férfi). Átlagéletkor 50,2 év (SD = 13,47; terjedelem: 18–85). BMI-átlag 38,6 kg/m2 (SD = 7,58; terjedelem: 25,1–79,3). Mérőeszközök: OAS-SF, önbeszámolós antropometriai adatok, az egészségi állapot önmegítélése, a kezelt betegségek típusa és száma, CES-D Depresszió Skála, Rosenberg Önértékelési Skála, a Testforma Kérdőív rövidített 14 tételes változata, Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála.

Eredmények

A konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá az OAS-SF egyfaktoros struktúráját (χ2(170) = 538,5; p < 0,0001; CFI = 0,841; RMSEA = 0,080; RMSEA CI90 = 0,073–0,088). Az alternatív, hétfaktoros struktúra elfogadható adatokra való illeszkedést mutatott (χ2(149) = 304,1; p < 0,0001; CFI = 0,933; RMSEA = 0,055; RMSEA CI90 = 0,047–0,064; Δχ2 = 234,4; ΔDF = 21; p < 0,0001). A kérdőív belső megbízhatósága jó (Cronbach-α: 0,89). A többváltozós modellben a súlyfelesleg mértéke, az egészségi állapot szubjektíve kedvezőtlenebb volta, a testtel való elégedetlenség, a testsúlykontroll költségeivel kapcsolatos hiedelmek, az elhízás társas és esztétikai következményeivel kapcsolatos hiedelmek és a depresszió magyarázó ereje emelkedett ki az elhízással kapcsolatos életminőség vonatkozásában.

Következtetés

A faktoriális szerkezet feltárása céljából szűkséges az OAS-SF további mintákon történő tesztelése. A konstruktumvaliditás vizsgálata is hátra van még. Megfontolandó a mérőeszköz 95 tételes változatának adaptálása is. Az életminőség magyarázó változóival kapcsolatos eredményeink intervenciós pontokra mutatnak rá.

 • G S Butler T M Vallis B Perey S J O Veldhuyzen van Zanten A S MacDonald G Konok 1999 The Obesity Adjustment Survey: Development of a scale to assess psychological adjustment to morbid obesity International Journal of Obesity 23 5 505 511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Cohen 1992 A power primer Psychological Bulletin 112 1 155 159.

 • E Czeglédi 2008 Az Elhízással Kapcsolatos Jóllét Kérdőív (Obesity Related Well-Being Questionnaire) hazai adaptációja Alkalmazott Pszichológia 10 1–2 93 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Czeglédi P Csizmadia R Urbán 2011 A testtel való elégedetlenség mérése és rizikótényezői: A Testforma Kérdőív rövidített formájának (Body Shape Questionnaire Short Form 14) hazai adaptációja Psychiatria Hungarica 26 4 241 249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czeglédi Edit , Csizmadia Péter, Urbán Róbert (megjelenés alatt): Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Czeglédi R Urbán P Csizmadia 2010 A testkép mérése: A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 65 3 431 462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Á Czimbalmos Z Nagy Z Varga P Husztik 1999 Páciens megelégedettségi vizsgálat SF-36 kérdőívvel, a magyarországi normál értékek meghatározása Népegészségügy 1 4 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z Demetrovics 2007 Drog, család, személyiség. Kűlönböző típusú drogok használatának személyiségpszichológiai és családi háttere L'Harmattan Kiadó Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Dowson L Henderson 2001 The validity of a short version of the Body Shape Questionnaire Psychiatry Research 102 3 263 271.

 • K Duval P Marceau L Pérusse Y Lacasse 2006 An overview of obesity-specific quality of life questionnaires Obesity Reviews 7 4 347 360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A N Fabricatore 2007 Behavior therapy and cognitive-behavioral therapy of obesity: Is there a difference? Journal of American Dietetic Association 107 1 92 99.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A N Fabricatore T A Wadden 2003 Psychological functioning of obese individuals Diabetes Spectrum 16 4 245 252.

 • K R Fontaine 2002 Health-related quality of life among obese subgroups Obesity Research 10 8 854 855.

 • G D Foster T A Wadden 2002 Social and psychological effects of weight loss C G Fairburn K D Brownell Eating Disorders and Obesity. A Comprehensive Handbook 2nd edition Guilford Press New York, London 500 504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M A Friedman K D Brownell 1995 Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation Psychological Bulletin 117 1 3 20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D G Goulis G D Giaglis S A Boren I Lekka E Bontis E A Balas N Maglaveras A Avramides 2004 Effectiveness of home-centered care through telemedicine applications for overweight and obese patients: A randomized controlled trial International Journal of Obesity 28 11 1391 1398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F B Hu 2008 Obesity Epidemiology Oxford University Press New York.

 • D Kim I Kawachi 2008 Obesity and health-related quality of life F B Hu Obesity Epidemiology Oxford University Press New York 235 260.

 • R B Kline 2005 Principles and Practice of Structural Equation Modeling Guilford Press New York.

 • R L Kolotkin R D Crosby G R Williams 2002 Health-related quality of life among obese subgroups Obesity Research 10 8 748 756.

 • R L Kolotkin J M Norquist R D Crosby S Suryawanshi P J Teixeira S B Heymsfield N Erondu A M Nguyen 2009 One-year health-related quality of life outcomes in weight loss trial participants: Comparison of three measures Health and Quality of Life Outcomes 7 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KSH 2010 Egészségfelmérés (ELEF) 2009 Statisztikai Tűkör 4 50 1 7.

 • E H Livingston A S Fink 2003 Quality of life: Cost and future of bariatric surgery Archives of Surgery 138 4 383 388.

 • M L Maciejewski D L Patrick D F Williamson 2005 A structured review of randomized controlled trials of weight loss showed little improvement in health-related quality of life Journal of Clinical Epidemiology 58 6 568 578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Mannucci V Ricca E Barciulli M Di Bernardo R Travaglini P L Cabras C M Rotella 1999 Quality of life and overweight: The Obesity Related Well-Being (ORWELL 97) Questionnaire Addictive Behaviors 24 3 345 357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D Neumark-Sztainer M Story T Harris 1999 Beliefs and attitudes about obesity among teachers and school health care providers working with adolescents Journal of Nutrition Education 31 1 3 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B Paksi K Felvinczi A Schmidt 2004 Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Kutatási jelentés Oktatási Minisztérium Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A L Palmeira D A Markland M N Silva T L Branco S C Martins C S Minderico P N Vieira J T Barata S O Serpa L B Sardinha P J Teixeira 2009 Reciprocal effects among changes in weight, body image, and other psychological factors during behavioral obesity treatment: Amediation analysis International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 6 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Papp E Czeglédi F Túry 2010 Az elhízással kapcsolatos attitűd mérése gyermekkorban. A Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának pszichometriai sajátságai Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11 3 209 225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Papp E Czeglédi F Túry 2011 A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni előítéletekkel kora serdűlőkorban Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 12 2 149 171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F X Pi-Sunyer 2002 The obesity epidemic: Pathophysiology and consequences of obesity Obesity Research 10 S2 97 104.

 • R M Puhl K D Brownell 2001 Bias, discrimination, and obesity Obesity Research 9 12 788 805.

 • R M Puhl K D Brownell 2003 Psychosocial origins of obesity stigma: Toward changing a powerful and pervasive bias Obesity Reviews 4 4 213 227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R M Puhl C A Heuer 2009 The stigma of obesity: A review and update Obesity 17 5 941 964.

 • L S Radloff 1977 The CES-D scale: Aself-report depression scale for research in the general population Applied Psychological Measurement 1 3 385 401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Rosenberg 1965 Society and the Adolescent Self-image Princeton University Press Princeton.

 • J M Schrof 1999 The silent killer. By the time diabetes is diagnosed, it may be too late US News & World Report 126 14 50 52.

 • A Stucki M Borchers G Stucki A Cieza E Amann J Ruof 2006 Content comparison of health status measures for obesity based on the international classification of functioning, disability and health International Journal of Obesity 30 12 1791 1799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M J Swartz 2008 Managing hypertension in women Critical Care Nursing Clinics of North America 20 3 305 310.

 • J A Swift C Glazebrook N Novak A Anness 2007 Beliefs regarding the consequences of obesity and ideal weight: An instrument development study Patient Education and Counseling 68 2 200 207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Tombor R Urbán 2010 A nikotinfűggés motivációs alapú megközelítésének (WISDM-68) elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 65 2 321 341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T M Vallis G S Butler B Perey S J O Veldhuyzen van Zanten A S MacDonald G Konok 2001 The role of psychological functioning in morbid obesity and its treatment with gastroplasty Obesity Surgery 11 6 716 725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T A Wadden S Phelan 2002 Assessment of quality of life in obese individuals Obesity Research 10 S1 50 57.

 • J E Ware Jr. C D Sherbourne 1992 The MOS 36 Item Short Form Health Survey (SF 36). I. Conceptual framework and item selection Medical Care 30 6 473 483.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M A White P M O'Neil R L Kolotkin T K Byrne 2004 Gender, race, and obesity-related quality of life at extreme levels of obesity Obesity Research 12 6 949 955.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 36 3 5
Mar 2024 30 2 4
Apr 2024 24 3 4
May 2024 20 0 0
Jun 2024 20 0 0
Jul 2024 13 0 0
Aug 2024 0 0 0