View More View Less
 • 1 BME TTK Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest, Hungary
 • | 2 ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszék, Budapest, Hungary
Restricted access

Absztrakt

A személyes önéletrajzi emlék élménygazdagságát az emlékezetkutatás két megközelítésben vizsgálja: az élmény és az elbeszélés felől. A felidézés során átélt élményállapot feltárása fenomenológiai ítéleteken alapuló kérdőíves eljárások segítségével történik. Más módszerek az elbeszélt emlékből kiemelhető epizodikus tartalmakra koncentrálnak. Első vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a felidézést kísérő szubjektív élmény hogyan bontható fel. Az egyik legelterjedtebb élményskála (MCQ; Johnson, Foley és mtsai, 1988) módosított magyar változatának (m-MCQ) tételeit 214 személy adatai alapján a következő öt faktorba soroltuk: (1) Általános élénkség; (2) Idői lokalizáció és idői integráció; (3) Érzelmi intenzitás és személyes jelentőség; (4) Szenzoros részletek; (5) Újraélés gyakorisága. Második vizsgálatunk arra a kérdésre irányult, hogy az emlékezeti élmény mennyiben feleltethető meg az elbeszélt önéletrajzi esemény tartalmának. Ennek feltárásához az m-MCQ faktorait összevetettük az Önéletrajzi Interjú eljárásban (Autobiographical Interview, AI; Levine, Svoboda és mtsai, 2002; Szőllősi, Büki és Kónya, 2011) kidolgozott epizodicitás-mutatókkal. Az összehasonlítás rámutat a fenomenológiai ítéletek, illetve az emlékezeti elbeszélés elemzésén alapuló eljárások hasonlóságaira és különbségeire.

 • M R Banaji R G Crowder 1989 The bankruptcy of everyday memory American Psychologist 44 1185 1193.

 • W F Brewer 1986 What is autobiographical memory? D C Rubin Autobiographical Memory Cambridge University Press Cambridge 25 29.

 • W F Brewer 1988 Memory for randomly sampled autobiographical events U Neisser E Winograd Remembering Reconsidered. Ecological and Traditional Approaches to the Study of Memory Cambridge University Press Cambridge 21 90.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W F Brewer 1996 What is recollective memory? D C Rubin Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory Cambridge University Press Cambridge 19 66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Cabeza P St. Jacques 2007 Functional neuroimaging of autobiographical memory Trends in Cognitive Sciences 5 219 227.

 • M A Conway 2005 Memory and the self Journal of Memory and Language 53 594 628.

 • M A Conway 2009 Episodic memories Neuropsychologia 47 2305 2313.

 • J M Gardiner 2000 On the objectivity of subjective experiences of autonoetic and noetic consciousness E Tulving Memory, Consciousness, and the Brain: The Tallin Conference Psychology Press Philadelphia 159 172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Habib L Nyberg E Tulving 2003 Hemispheric asymmetries of memory: The HERA model revisited Trends in Cognitive Sciences 7 241 245.

 • M K Johnson 2006 Memory and reality American Psychologist 61 760 771.

 • M K Johnson M A Foley A G Suengas C L Raye 1988 Phenomenal characteristics of memories for perceived and imagined autobiographical events Journal of Experimental Psychology: General 117 371 376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K L K Kealy K D Arbuthnott 2003 Phenomenal characteristics of co-created guided imagery and autobiographical memories Applied Cognitive Psychology 17 801 818.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Kónya 2005 Tapasztalati élmény és emlékezeti tudatosság G Judit K Kristóf L Ágnes R Mihály Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára Akadémiai Kiadó Budapest 262 274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Kónya 2007 Önéletrajzi emlékezet a laboratóriumban C István O Attila Találkozás a pszichológiával Osiris Kiadó Budapest 116 134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M D Kopelman 1994 The Autobiographical Memory Interview (AMI) in organic and psychogenic amnesia S E Gathercole R A McCarthy Memory Tests and Techniques Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Hove 149 166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M D Kopelman 2002 Retrograde amnesia A D Baddeley M D Kopelman The Handbook of Memory Disorders John Wiley & Sons Ltd. Chichester 189 207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M D Kopelman B Wilson A D Baddeley 1989 The Autobiographical Memory Interview: A new assessment of autobiographical and personal semantic memory in amnesic patients Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 11 724 744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S F Larsen 1998 What is it like to remember? On phenomenal qualities of memory C P Thompson D J Herrmann D Bruce J D Reed D G Payne M P Toglia Autobiographical Memory: Theoretical and Applied Perspectives Erlbaum Mahwah 163 190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Lepage O Ghaffar L Nyberg E Tulving 2000 Prefrontal cortex and episodic memory retrieval mode Proceedings of the National Academy of Sciences 97 506 511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B Levine E M Svoboda J F Hay G Winocur M Moscovitch 2002 Aging and autobiographical memory: Dissociating episodic and semantic retrieval Psychology and Aging 17 677 689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K B McDermott K K Szpunar S E Christ 2009 Laboratory-based and autobiograpical retrieval tasks differ substantially in their neutral substrates Neuropsychologia 47 2290 2298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K J Mitchell M K Johnson 2009 Source monitoring 15 years later: What have we learned from fMRI about the neural mechanisms of source memory? Psychological Bulletin 135 638 677.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D J Palombo L Renoult B Levine 2011 The Factor Structure of Episodic Autobiographical Memory 5th International Conference on Memory (ICOM-5) York, UK 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Racsmány 2005 Introspekció és kontroll az emlékezeti előhívásban G Judit K Kristóf L Ágnes R Mihály Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára Akadémiai Kiadó Budapest 235 249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D C Rubin R W Schrauf D L Greenberg 2003 Belief and recollection of autobiographical memories Memory and Cognition 31 887 901.

 • A G Suengas M K Johnson 1988 Qualitative effects of rehearsal on memories for perceived and imagined complex events Journal of Experimental Psychology: General 117 377 389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Á Szőllősi N Büki Lívia A Kónya 2011 Az Önéletrajzi Interjú vizsgálati eljárás bemutatása Alkalmazott Pszichológia 11 77 94.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Á Szőllősi A Kónya 2011 Az önéletrajzi emlékezet vizsgálata: Önéletrajzi Interjú eljárás Magyar Pszichológiai Szemle 66 587 603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Tulving 1972 Episodic and semantic memory E Tulving W Donaldson Organization of Memory Academic Press New York 381 403.

 • E Tulving 1982 Synergistic ecphory in recall and recognition Canadian Journal of Psychology 20 479 496.

 • E Tulving 2000 Concepts of memory E Tulving F I M Craik The Oxford Handbook of Memory Oxford University Press New York 33 43.

 • E Tulving 2005 Episodic memory and autonoesis: Uniquely human? H S Terrace J Metcalfe The Missing Link in Cognition Oxford University Press New York 4 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Wenzel D Rubin 2005 Cognitive methods and their application to clinical research American Psychological Association Washington, DC, US.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation