View More View Less
 • 1 ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszék, Társas Elmék Kutatócsoport, Budapest, Hungary
Restricted access

Absztrakt

Vizsgálatunk újdonsága, hogy a narratív nyelvi közeg támogató hatását egy esemény cselekvéses felidézése során olyan fiatal gyermekek körében igazoltuk, akik maguk még csak alig vagy nem magabiztosan beszélnek. Törekedtünk megragadni és kitölteni azt a rést a kora gyermekkori emlékezetkutatásokban, amely a nyelvi címkék és a narratívumok emlékfelidézést serkentő hatásának vizsgálatai között húzódik. Számos utánzásos módszert alkalmazó kutatást ismerünk (Herbert és Hayne, 2000; Simcock és Hayne, 2002; 2003), amelyek ritkán lépnek túl pusztán a tárgyak vagy célok megnevezése hatásainak vizsgálatán (kivételt jelent: Hayne és Herbert, 2004). A narratívumok emlékfelidézést serkentő hatásának gazdag irodalma (pl. Reese, Haden és Fivush, 1993; Leichtman és mtsai, 2000; McGuigan és Salmon, 2004) ezzel szemben már a gyerekek korai szóbeli emlékfelidézésén keresztül vizsgálódik, eltekintve az utánzásban, a megtapasztalt esemény visszajátszásában rejlő lehetőségektől. Kutatásunkban e két megközelítési mód összekapcsolására vállalkoztunk. Olyan kísérletet terveztünk, amely egy esemény megtapasztalását kísérő nyelvi környezet, valamint az abban részt vevő másik személy, társ szerepét utánzásos módszerrel vizsgálja a 2–3 éves korosztályban.

 • N Akhtar M Carpenter M Tomasello 1996 The role of discourse novelty in early word learning Child Development 67 635 645.

 • I A Apperly 2011 Mindreaders. The cognitive basis of ‘theory of mind’ Psychology Press New York.

 • R Baillargeon R M Scott Z He 2010 False-belief understanding in infants Trends in Cognitive Sciences 14 110 118.

 • L Baker-Ward P A Ornstein D J Holden 1984 The expression of memorosation in early childhood Journal of Experimental Child Psychology 37 555 575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Bauer 1996 What do infants recall of their lives? American Psychologist 51 1 29 41.

 • P J Bauer L A Hertsgaard S S Wewerka 1995 Effects of experience on long-term recall in infancy: Remembering not to forget Journal of Experimental Child Psychology 59 260 298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A M Boland C A Haden P A Ornstein 2003 Boosting children's memory by training mothers in the use of an elaborative conversational style as an event unfolds Journal of Cognition and Development 4 39 65.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Bruck S Ceci 2004 Forensic developmental psychology Current Directions in Psychological Science 13 229 232.

 • S J Ceci M Bruck 1995 Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis of Children's Testimony American Psychological Association Washington, DC.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Csibra G Gergely 2009 Natural pedagogy Trends in Cognitive Sciences 13 148 153.

 • K Egyed G Gergely I Király 2009 Tanulni másoktól és másokról Pszichológia 29 3 237 254.

 • K Egyed I Király Gy Gergely 2007 Understanding object-referential attitude expressions in 18-month-olds: The interpretation switching function of ostensive-communicative cues Poster, Society for Research in Child Development, March 29–April 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Fivush 2001 Owning experience: The development of subjective perspective in autobiographical memory C Moore K Lemmon The Self in Time: Developmental Perspectives Erlbaum Mahwah, NJ 35 52.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Fivush C Haden E Reese 1996 Remembering, recounting and reminiscing: The development of autobiographical memory in social context D C Rubin Reconstrucing Our Past: An Overview of Autobiographical Memory Cambridge University Press New York 341 359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Gergely G Csibra 2003 Teleological reasoning in infancy: The naive theory of rational action Trends in Cognitive Sciences 7 287 292.

 • Gy Gergely K Egyed I Király 2007 On pedagogy Developmental Science 10 1 139 146.

 • G Gergely K Egyed I Király 2007 A természetes pedagógiáról Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai Pszichológiai ai]Szemle Könyvtár, 11 Akadémiai Kiadó Budapest 107 125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C A Haden 2003 Joint encoding and joint reminiscing: Implications for young children's understanding and remembering of personal experiences R Fivush C A Haden Autobiographical Memory and the Construction of a Narrative Self: Developmental and Cultural Perspectives Lawrence Erlbaum Associates Mahwah, NJ 49 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C A Haden P A Ornstein C O Eckerman S M Didow 2001 Mother-child conversational interactions as events unfold: Linkages to subsequent remembering Child Development 72 4 1016 1031.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Hanna A N Meltzoff 1993 Peer imitation by toddlers in laboratory, home, and day-care contexts: Implications for social learning and memory Developmental Psychology 29 701 710.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H Hayne J Herbert 2004 Verbal cues facilitate memory retrieval during infancy Journal of Experimental Child Psychology 89 2 127 139.

 • H Hayne R Barr J Herbert 2003 The effect of prior practice on memory reactivation and generalization Child Development 74 1615 1627.

 • H Hayne J Boniface R Barr 2000 The development of declarative memory in human infants: Age related changes in deferred imitation Behavioral Neuroscience 114 77 83.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Herbert H Hayne 2000 Memory retrieval by 18-30-month olds: Age-related changes in representational flexibility Developmental Psychology 36 4 473 484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C Hoerl 2008 ‘On Being Stuck In Time.’ Phenomenology and the Cognitive Sciences 7 4 485 500.

 • C Hoerl T McCormack 2005 Joint reminiscing as joint attention to the past N Eilan C Hoerl T McCormack J Roessler Joint Attention: Issues in Philosophy and Psychology Oxford University Press Oxford, UK 260 286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M K Johnson S F Nolde D M De Leonardis 1996 Emotional focus and source monitoring Journal of Memory and Language 35 135 156.

 • I Király 2002 Az emlékezet fejlődése kisgyermekkorban Gondolat Kiadói Kör Budapest.

 • I Király 2004 Infantilis amnézia I. Kisgyermekek eseményemlékezetének korlátai Az emberi megismerés kibontakozása. Társas kogníció, emlékezet, nyelv Gondolat Kiadó Budapest 154 172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Király 2009 The effect of the model's presence and of negative evidence on infants’ selective imitation Journal of Experimental Child Psychology 102 14 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Király 2009 Memories for events in infants: Goal relevant action coding T Striano V Reid Social Cognition: Development, Neuroscience and Autism 113 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Király Gy Gergely 2001 Intencionális cselekvések utánzásának és teleológiai értelmezésének viszonya csecsemőknél Kampis-Ropolyi Evolúció és megismerés Typotex Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P J Klein A N Meltzoff 1999 Long-term memory, forgetting, and deferred imitation in 12-month-old infants Developmental Science 2 102 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Kónya 2004 Infantilis amnézia II Az emberi megismerés kibontakozása. Társas kogníció, emlékezet, nyelv Gondolat Kiadó Budapest 172 191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A E Learmonth R Lamberth C Rovee-Collier 2004 Generalization of deferred imitation during the first year of life Journal of Experimental Child Psychology 88 297 318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A E Learmonth R Lamberth C Rovee-Collier 2005 The social context of imitation in infancy Journal of Experimental Child Psychology 91 297 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M D Leichtman D B Pillemer Q Wang A Koreishi J J Han 2000 When Baby Maisy came to school: Mothers’ interview styles and preschoolers’ event memories Cognitive Development 15 99 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T McCormack C Hoerl 2007 Young children's reasoning about the order of past events Journal of Experimental Child Psychology 98 168 183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F McGuigan K Salmon 2004 The time to talk: The influence of adult-child talk on children's event memory Child Development 75 669 686.

 • H Moll M Tomasello 2007 How 14- and 18-month-olds know what others have experienced Developmental Psychology 43 309 317.

 • H Moll M Carpenter M Tomasello 2011 Social engagement leads 2-year-olds to over-estimate others’ knowledge Infancy 16 3 248 265.

 • T Murachver M-E Pipe R Gordon J L Owens R Fivush 1996 Do, show, and tell: Children's event memories acquired through direct experience, observation, and stories Child Development 67 3029 3044.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Nelson 1989 Narratives from the Crib Harvard University Press London.

 • K Nelson 2007 Young Minds in Social Worlds. Experience, Meaning, and Memory Harvard University Press London.

 • K Nelson R Fivush 2004 The emergence of autobiografical memory: Asocial cultural developmental theory Psychological Rewiew 111 2 486 511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D K O'Neill 1996 Two-year-old children's sensitivity to a parent's knowledge state when making requests Child Development 67 659 677.

 • J Perner 2000 Memory and theory of mind E Tulving F I M Craik The Oxford Handbook of Memory Oxford University Press New York, NY 297 312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Perner J Roessler 2010 Teleology and causal reasoning in children's theory of mind J Aguilar A A Buckareff Causing Human Action: New Perspectives on the Causal Theory of Action Bradford Book, The MIT Press Cambridge, MA 342 395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Perner T Ruffman 1995 Episodic memory and autonoetic consciousness: Developmental evidence and a theory of childhood amnesia Journal of Experimental Child Psychology 59 516 548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Perner D Kloo E Gornik 2007 Episodic memory development: Theory of mind is part of re-experiencing experienced events Infant & Child Development 16 471 490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D B Pillemer M L Picariello J C Pruett 1994 Very long-term memories of a salient preschool event Applied Cognitive Pschology 8 2 95 106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Reese R Fivush 1993 Parental styles for talking about the past Developmental Psychology 29 3 596 606.

 • E Reese C Haden R Fivush 1993 Mother-child conversations about the past: Relationships of style and memory over time Cognitive Development 8 4 403 430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K P Roberts 2002 Children's ability to distinguish between memories from multiple sources: Implications for the quality and accuracy of eyewitness statements Developmental Review 22 3 403 435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T Ruffman J Perner 2005 Do infants really understand false belief? Trends in Cognitive Sciences 9 462 463.

 • G Simcock H Hayne 2002 Breaking the barrier? Children fail to translate their preverbal memories into language Psychological Science 13 225 231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Simcock H Hayne 2003 Age-related changes in verbal and nonverbal recall during early childhood Developmental Psychology 39 805 814.

 • A L Sussman 2001 Reality monitoring of performed and imagined interactive events: Developmental and contextual effects Journal of Experimental Child Psychology 79 115 138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Tomasello K Haberl 2003 Understanding attention: 12- and 18-month-olds know what's new for other persons Developmental Psychology 39 906 912.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Tulving 1983 Elements of Episodic Memory Oxford University Press Oxford.

 • E Tulving 1985 Hány emlékezeti rendszer létezik? Az emberi emlékezet pszichológiai elméletei Tankönyvkiadó Budapest 1990.

 • E Tulving 1985 Memory and consciousness Canadian Psychology 26 1 12.

 • E Tulving 2002 Episodic memory: From mind to brain Annual Review of Psychology 53 1 25.

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)