View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Budapest, Magyarország
 • | 2 Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék, Pszichológiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország
Restricted access

Absztrakt

Mindennapi nyelvhasználatunk során gyakran fejezzük ki szándékainkat indirekt módon. A nem szó szerinti jelentéstartalmon keresztül folytatott kommunikáció kutatása hosszú múltra tekint vissza mind a jelenség nyelvészeti hátterét, mind pedig a beszédforma pszichológiai megközelítését tekintve. Ez utóbbi tudományterület a korábbiakban elsősorban az indirekt beszédaktusok használata mögött húzódó stratégiai okokra és logikai magyarázatokra koncentrált. Jelen kutatás egy új aspektusból járja körül a kérdéskört: a kognitív feldolgozás felől. A fő kérdésünk, hogy vajon a direkt és az indirekt mondatok feldolgozásának idői mintázatában van-e különbség? Tovább árnyalva a képet megvizsgáljuk, hogy vajon az általános és társas kognitív funkciók, mint a munkamemória és a mentális állapottulajdonítás meghatározza-e — és ha igen, hogyan — a rejtett tartalommal bíró mondatok használatát. A mondatok feldolgozását önütemezett olvasási helyzetben mértük, ahol a függő változó a feldolgozási idő volt. A munkamemória-kapacitást a hallási és a számlálási terjedelem tesztekkel, míg a mentális állapottulajdonítást a „Faux Pas” Teszttel mértük. Az eredményeink azt mutatják, hogy a direkt mondatok feldolgozása gyorsabb, mint az indirekt mondatoké. A tanulmány eredményei szerint különbséget találhatunk a magas és az alacsonyabb munkamemória-kapacitású személyek mondatfeldolgozásának mintázatában. Az elmeteória fejlettség viszont nem befolyásolta az indirekt megnyilatkozások feldolgozásának sebességét. Összefoglalva, annak ellenére, hogy a hétköznapi életben gyakran használjuk az indirekt megfogalmazást, a kognitív feldolgozás szempontjából mégis kapacitásigényesebb.

 • R D Alexander 1987 The Biology of Moral Systems Aldine de Gruyter, Hawthorne New York, NY.

 • J L Austin 1962 How to do Things with Words Harvard University Press Cambridge, MA.

 • A D Baddeley G Hitch 1974 Working memory G A Bower Recent Advances in Learning and Motivation. Vol. 8 Academic Press New York, NY.

 • S Baron-Cohen T Jolliffe C Mortimore M Robertson 1997 Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger Syndrome Journal of Child Psychology and Psychiatry 38 813 822.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S Baron-Cohen M O'Riordan R Jones V Stone K Plaisted 1999 A new test of social sensitivity: Detection of faux pas in normal children and with Asperger sydrome Journal of Autism and Developmental Disorders 29 407 418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Brown S C Levinson 1987 Politeness: Some Universals in Language Usage Cambridge Universal Press New York, NY.

 • M Brüne U Brüne-Cohrs 2006 Theory of mind — evolution, ontogeny, brain mechanisms and psychopatology Neuroscience and Biobehavioral Reviews 30 4 437 455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Case D M Kurland J Goldberg 1982 Operational efficiency and the growth of short-term memory span Journal of Experimental Child Psychology 33 3 386 404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Dawkins J R Krebs 1978 Animal signals: Information or manipulation? J R Krebs N B Davies Behavioral Ecology Blackwell Oxford 282 309.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D della Porta A Vanucci 2005 The moral (and immoral) costs of corruption Dimensionen politischer Korruption, Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 109 134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A P Fiske 1992 The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations Psychological Review 99 689 723.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A P Fiske 2004 Four modes of constituting relationships: Consubstantial assimilation; space, magnitude, time, and force; concrete procedures; abstract symbolism N Haslam Relational Models Theory: A Contemporary Overview Erlbaum Associates Mahwah, NJ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z Gál K Egyed B Pászthy D Nemeth 2011 Tudatelméleti deficit anorexia nervosában Psychiatria Hungarica 26 1 12 25.

 • R W Gibbs 1983 Do people always process the literal meanings of indirect requests? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 9 524 533.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Goffman 1967 Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior Anchor Books New York, NY.

 • H P Grice 1957 Meaning The Philosophical Review 66 377 388.

 • H P Grice 1975 Logic and conversation P Cole J L Morgan Syntax and Semantics, Vol. 3, Speech Acts Academic Press New York 41 58.

 • W D Hamilton 1964 The genetical evolution of social behaviour. I Journal of Theoretical Biology 7 1 16.

 • W D Hamilton 1964 The genetical evolution of socialbehaviour. II Journal of Theoretical Biology 7 17 52.

 • T M Holtgraves 1994 Communication in context: Effects of speaker status on the comprehension of indirect requests Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 20 1205 1218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Jacobs 1887 Experiments on “prehension” Mind 12 75 79.

 • B Jagodics D Németh 2012 Astratégiai beszélő elmélete — Az indirekt beszédaktusok használatának pszichológiai háttere Magyar Pszichológiai Szemle 67 4 757 776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Janacsek T Tánczos T Mészáros D Németh 2009 A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT) Magyar Pszichológiai Szemle 64 2 385 406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A F Jorm 1983 Specific reading retardation and working memory: A review British Journal of Psychology 74 311 342.

 • M A Just P A Carpenter 1992 A Capacity Theory of Comprehension: Individual Differences in Working Memory Psychological Review 99 1 122 149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D Kahneman A Tversky 1979 Prospect theory: An analysis of decisions under risk Econometrica 47 313 327.

 • J King M A Just 1991 Individual differences in syntactic processing: The role of working memory Journal of Memory and Language 30 5 580 602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Á M M Kovács E Téglás A D Endress 2010 The social sense: Susceptibility to others’ beliefs in human infants and adults Science 330 1830 1834.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J J Lee S Pinker 2010 Rationales for indirect speech: The theory of strategic speaker Psychological Review 117 3 785 807.

 • R A Mason M A Just 2007 Lexical ambiguity in sentence comprehension Brain Research, Special Issue: Mysteries of Meaning 1146 115 127.

 • J Maynard Smith 1982 Evolution and the Theory of Games Cambridge University Press Cambridge.

 • T R Miles N C Ellis 1981 Alexical encoding difficulty II: Clinical observations G Th Pavlidis T R Miles Dyslexia Research and its Applications to Education Wiley Chichester 217 244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Moody-Stuart 1997 Grand Corruption. How Business Bribes Damage Developing Countries WorldView Publishing Oxford.

 • M A Nowak 2006 Five rules for the evolution of cooperation Science 314 1560 1563.

 • J Perner H Wimmer 1985 ‘John thinks that Mary thinks that…’ Attribution of second-order beliefs by 5–10 year old children Journal of Experimental Child Psychology 39 437 471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S Pinker M A Nowak J J Lee 2008 The logic of indirect speech PNAS 105 3 833 838.

 • C Pléh 2012 A társalgás pszichológiája Libri Kiadó Budapest.

 • M Racsmány Á Lukács D Németh C Pléh 2005 A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai Magyar Pszichológiai Szemle LX 4 479 505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T C Schelling 1960 The Strategy of Conflict Harvard University Press Cambridge, MA.

 • J R Searle 1975 Indirect speech acts P Cole J Morgan Syntax and Semantics Academic Press New York 59 82.

 • J Tooby L Cosmides 1996 Friendship and the Banker's Paradox: Other pathways to the evolution of adaptations for altruism Proceedings of the British Acadeny 88 119 143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Trivers 1971 The evolution of reciprocal altruism The Quarterly Review of Biology 46 35 57.

 • R Trivers 1985 Social Evolution Benjamin/Cummings Reading, MA.

 • Z Turi K Janacsek D Németh 2010 Amunkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában Pszichológia 4 295 315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G C Williams 1966 Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current Evolutionary Thought Princeton University Press Princeton.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H Wimmer J Perner 1983 Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception Cognition 13 103 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 1 1 1
Dec 2021 0 0 0