Authors:
Andrea Sági Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, ELTE-PPK, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Andrea Sági in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ferenc Köteles Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, ELTE, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ferenc Köteles in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Annamária V. Komlósi Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, ELTE-PPK, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Annamária V. Komlósi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Elméleti háttér

Az önértékelés alapvető pszichológiai szükséglet, ám az én értékelésének a mentális egészség szempontjából nemcsak pozitív, hanem negatív következményei is lehetnek. Az önegyüttérzés jó alternatívát kínálhat, mivel nem foglalja magába az én-érték becslését. Az önegyüttérzés pozitívan korrelál a mentális egészség indikátoraival és fordított együttjárást mutat számos negatív pszichológiai jellemzőivel.

Cél

Az Önegyüttérzés skála magyar változatának (SCS-H) kidolgozása, pszichometriai elemzése és kérdőíves validálása.

Módszer

544 egyetemista (214 férfi, 330 nő; átlagéletkor 24,45 ± 4,67 év), egy hónappal később pedig ebből a mintából 163 fő töltötte ki a következő kérdőíveket: Önegyüttérzés skála (SCS), Rosenberg-féle Önértékelés skála (RSES), Kontingens Önértékelés kérdőív (CSES), Diszpozicionális Optimizmus kérdőív (LOT-R), Spielberger-féle Vonásszorongás skála (STAI-T), Beck Depresszió kérdőív (BDI).

Eredmények

Az Önegyüttérzés skálán végzett feltáró és megerősítő faktorelemzéssel egy 6 faktoros, 21 tételes kérdőívet sikerült kidolgozni. Az Önegyüttérzés skála magas reliabilitás értéket (Cronbach-α: 0,86 és 0,91) és jó teszt-reteszt korrelációt (r = 0,74; p < 0,01) mutatott. Az önegyüttérzés a vonásszorongással, a depresszióval és a kontingens önértékeléssel negatívan, míg a diszpozicionális optimizmussal és a globális önértékeléssel pozitívan korrelált.

Következtetések

Az Önegyüttérzés skála 21 tételes magyar változatának pszichometriai jellemzői jónak mondhatók, ugyanakkor a végső értékeléshez további vizsgálatokra van szükség.

 • C L Aberson M Healy V Romero 2000 Ingroup bias and self-esteem: A meta-analysis Personality and Social Psychology Review 4 2 157 173.

 • M D Alicke O Govorun 2005 The better-than-average effect M D Alicke D A Dunning J I Krueger The Self in Social Judgment Psychology Press New York 85 106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M D Alicke C Sedikides 2009 Self-enhancement and self-protection: What they are and what they do European Review of Social Psychology 20 1 1 48.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Baer 2010 Self-compassion as a mechanism of change in mindfulness and acceptance-based treatments R Baer Assessing Mindfulness and Acceptance Processes in Clients: Illuminating the Theory and Practice of Change Context Press/New Harbinger Publications Oakland, CA 135 153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R A Baer E L B Lykins J R Peters 2012 Mindfulness and self-compassion as predictors of psychological wellbeing in long-term meditators and matched nonmeditators The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice 7 3 230 238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R A Baer G T Smith J Hopkins J Krietemeyer L Toney 2006 Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness Assessment 13 1 27 45.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R F Baumeister T F Heatherton D M Tice 1993 When ego threats lead to self-regulation failure: Negative consequences of high self-esteem Journal of Personality and Social Psychology 64 1 141 156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R F Baumeister L Smart J M Boden 1996 Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem Psychological Review 103 1 5 33.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R F Baumeister K D Vohs 2001 Narcissism as addiction to esteem Psychological Inquiry 12 206 210.

 • A T Beck R A Steer M G Carbin 1988 Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation Clinical Psychology Review 8 1 77 100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A T Beck C H Ward M Mendelsohn J Mock J Erbaugh 1961 An inventory for measuring depression Archives of General Psychiatry 4 6 561 571.

 • T Bennett-Goleman 2001 Emotional Alchemy: How the Mind Can Heal the Heart Three Rivers Press New York.

 • P M Bentler D G Bonett 1980 Significance tests and goodness-of-fit in the analysis of covariance structures Psychological Bulletin 88 588 600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E M Berger 1952 The relation between expressed acceptance of self and expressed acceptance of others Journal of Abnormal Psychology 47 778 782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Bérdi F Köteles 2010 Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT-R) pszichometriai jellemzői hazai mintán Magyar Pszichológiai Szemle 65 2 273 294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S J Blatt J D'Afflitti D Quinlan 1976 Experiences of depression in young adults Journal of Abnormal Psychology 85 4 383 389.

 • K W Brown R M Ryan 2003 The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being Journal of Personality and Social Psychology 84 4 822 848.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B J Bushman R F Baumeister 1998 Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence? Journal of Personality and Social Psychology 75 1 219 229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Costa J Pinto Gouveia 2011 Acceptance of pain. Self-compassion and psychopathology: Using the Chronic Pain Acceptance Questionnaire to identify patients’ subgroups Clinical Psychology and Psychotherapy 18 292 302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Crocker R K Luhtanen M L Cooper S Bouvrette 2003 Contingencies of self-worth in college students: Theory and measurement Journal of Personality and Social Psychology 85 5 894 908.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Crocker L E Park 2004 The costly pursuit of self-esteem Psychological Bulletin 130 3 392 414.

 • E L Deci R M Ryan 1995 Human autonomy: The basis for true self-esteem M H Kernis Efficacy, Agency, and Self-esteem Plenum New York 31 49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Gilbert 2009 The nature and basis for compassion focused therapy Hellenic Journal of Psychology 6 273 291.

 • P Gilbert C Irons 2005 Therapies for shame and self-attacking, using cognitive, behavioural, emotional imagery and compassionate mind training P Gilbert Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy Routledge London 263 325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Gilbert K McEwan M Matos A Rivis 2011 Fears of compassion: Development of three self-report measures Psychology & Psychotherapy: Theory, Research and Practice 84 3 239 255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C Gilligan 1988 Remapping the moral domain: New images of self in relationship C Gilligan J Ward J Taylor Mapping the Moral Domain Harvard University Press Cambridge, MA 3 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S Harter 1999 The Construction of the Self: A Developmental Perspective Guilford Press New York.

 • M Johnson V Bloom 2007 Development and validation of two measures of contingent self-esteem Individual Differences Research 5 4 300 328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A C Kelly D C Zuroff C L Foa 2010 Who benefits from training in self-compassionate self-regulation? A Study of Smoking Reduction Journal of Social and Clinical Psychology 29 7 727 755.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Kiss 2009 Az önértékelés, elégedettség és identitás személyes és társadalmi vetületei P Kiss Emberi kapcsolatok és társadalmi nézetek kérdőív skáláinak megbízhatósági és érvényességi vizsgálata Eötvös Kiadó Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z Kulcsár 2009 Trauma-feldolgozás és vallás Trefort Kiadó Budapest.

 • M R Leary E B Tate C E Adams A B Allen J Hancock 2007 Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly Journal of Personality and Social Psychology 92 5 887 904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R M Lee S B Robbins 1995 Measuring belongingness: The social connectedness and social assurance Scales Journal of Counseling Psychology 42 232 241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A MacBeth A Gumley 2012 Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology Clinical Psychology Review 32 545 552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R C MacCallum M W Browne H M Sugawara 1996 Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling Psychological Methods 1 130 149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K D Neff 2003 Self-compassion: Analternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself Self and Identity 2 85 102.

 • K D Neff 2003 The development and validation of a scale to measure Self-Compassion Self and Identity 2 223 250.

 • K D Neff 2009 Self-Compassion M R Leary R H Hoyle Handbook of Individual Differences in Social Behavior Guilford Press New York 561 573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K D Neff 2011 Self-compassion, self-esteem and well-being Social and Personality Psychology Compass 5 1 1 12.

 • K D Neff 2012 The science of self-compassion C Germer R Siegel Compassion and Wisdom in Psychotherapy Guilford Press New York 79 92.

 • K D Neff Y Hseih K Dejitthirat 2005 Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure Self and Identity 4 263 287.

 • K D Neff K L Kirkpatrick S S Rude 2007 Self-compassion and adaptive psychological functioning Journal of Research in Personality 41 139 154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K D Neff P McGeehee 2010 Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults Self and Identity 9 225 240.

 • K D Neff K Pisitsungkagarn Y Hseih 2008 Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan Journal of Cross-Cultural Psychology 39 3 267 285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K D Neff S S Rude K L Kirkpatrick 2007 An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits Journal of Research in Personality 41 908 916.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K D Neff R Vonk 2009 Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself Journal of Personality 77 1 23 50.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Raskin C S Hall 1979 A narcissistic personality inventory Psychological Reports 45 2 590.

 • M Rosenberg 1965 Society and the Adolescent Self-image Princeton University Press Princeton, NJ.

 • M Rosenberg 1979 Conceiving the Self Basic Books New York.

 • M B Rosenberg 2000 Nonviolent Communication: A Language of Compassion Puddle Dancer Press Encinitas, CA.

 • P Salovey J D Mayer S L Goldman C Turvey T P Palfai 1995 Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale J W Pennebaker Emotion, Disclosure, & Health American Psychological Association Washington, D.C. 125 154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Sági Z Szekeres F Köteles 2012 Az aerobik pszichológiai jólléttel, önértékeléssel, valamint testi tudatossággal való kapcsolatának empirikus vizsgálata női mintán Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 271 293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M F Scheier C S Carver M W Bridges 1994 Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test Journal of Personality and Social Psychology 67 6 1063 1078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C Sedikides 1993 Assessment, enhancement, and verification determinants of the self-evaluation process Journal of Personality and Social Psychology 65 2 317 338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C Sedikides A P Gregg 2008 Self-enhancement: Food for thought Perspectives on Psychological Science 3 2 102 116.

 • M E Seligman 1995 The Optimistic Child Houghton Mifflin Boston.

 • K Sipos M Sipos C D Spielberger 1994 A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata F Mérei F Szakács Pszichodiagnosztikai vademecum, 2 Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 123 148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R B Slaney M Mobley J Trippi J S Ashby D P Johnson 1996 The Almost Perfect Scale — Revised.

 • C D Spielberger R L Gorsuch R E Lushene 1970 Manual for the State-trait Anxiety Inventory Consulting Psychologists Press Palo Alto, CA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Stauder B Konkoly Thege 2006 Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 3 203 216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S E Taylor J D Brown 2003 Illúzió és jóllét A V. Komlósi J Nagy Énelméletek. Személyiség és egészség ELTE Eötvös Kiadó Budapest 413 446.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J M Twenge W K Campbell 2003 “Isn't it fun to get the respect that we're going to deserve?” Narcissism, social rejection, and aggression Personality and Social Psychology Bulletin 29 2 261 272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A V. Komlósi 2007 Napjaink önértékelés-kutatásainak áttekintése. Önértékelés és/vagy önelfogadás? Z Demetrovics G Kökönyei A Oláh Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére Trefort Kiadó Budapest 20 46.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A V. Komlósi 2012 Az önértékelés egészségpszichológiai nézőpontból Z Demetrovics R Urbán A Rigó A Oláh Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I ELTE Eötvös Kiadó Budapest 69 95.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L Wispe 1991 The Psychology of Sympathy Plenum New York.

 • C Zahn-Waxler P M Cole K C Barrett 1991 Guilt and empathy: Sex differences and implications for the development of depression J Garber K A Dodge The Development of Emotion Regulation and Dysregulation Cambridge University Press New York 243 272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 47 1 0
Mar 2024 34 1 1
Apr 2024 39 3 4
May 2024 39 2 3
Jun 2024 62 0 0
Jul 2024 27 0 0
Aug 2024 0 0 0