Authors:
Gábor Urbán Pszichológiai Intézet, SZTE, BTK, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gábor Urbán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Orosz Pszichológiai Intézet, ELTE PPK, Budapest, Magyarország
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, MTA TTK, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gábor Orosz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Leila Kerepes Pszichológiai Intézet, SZTE, BTK, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Leila Kerepes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Miriam Ivett Jánvári Pedagógusképző Kar, Pszichológia Intézeti Tanszék, Nyíregyházi Főiskola, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Miriam Ivett Jánvári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A jelen tanulmány célja az volt, hogy egyetemista mintán (N = 745) megvizsgáljuk a 3×2 Teljesítés- Cél Kérdőív (Elliot, Murayama és Pekrun, 2011) konstruktumvaliditását, belső konzisztenciáját és időbeli stabilitását. A kérdőívet kétféle módon dolgoztuk ki: az első változat pontos magyar fordítása az eredeti kérdőívnek, a második változatban néhány kérdést kiegészítő tételekre cseréltünk, melyek teljes mértékben illenek a teoretikus háttérhez, viszont könnyebbé teszik a megértést és csökkentik a kérdőív monotóniáját. A megerősítő faktorelemzések szerint mindkét verzió esetében 3×2 modell konstruktumérvényessége és megbízhatósága megfelelő a magyar mintán. Ezenfelül megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés mutatható ki a teljesítés-célok és az impulzivitás között, mivel az impulzivitás a rövid távon érvényesülő jutalmak felé irányítja a diákokat, akik ilyen célok felé erősebben orientálódnak. Az eredmények alapján kiderül, hogy a feladat- és szelf-célok vagy függetlenek vagy negatívan korrelálnak az impulzivitással, míg a társ-célok semlegesen vagy pozitívan függenek össze a UPPS kérdőív impulzivitás dimenzióival. Összességében a 3×2 Teljesítés-Cél Kérdőív megfelelően használható magyar egyetemista mintán.

 • C Ames 1990 Motivation: What teachers need to know The Teachers College Record 91 3 409 421.

 • C Ames 1992 Classrooms: Goals, structures, and student motivation Journal of Educational Psychology 84 3 261 271.

 • C Ames J Archer 1988 Achievement goals in the classroom: Students’ learning strategies and motivation processes Journal of Educational Psychology 80 3 260 267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J L Arbuckle 2009 Amos (Version 18.0) Amos Development Corporation Chicago.

 • J L Arbuckle 2009 Amos 18 User's Guide Amos Development Corporation Chicago.

 • A Bandura 1977 Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change Psychological Review 84 191 215.

 • K C Barret G A Morgan 1995 Continuities and discontinuities in mastery motivation during infancy and toddlerhood: A conceptualization and review R H Macturk G A Morgan Mastery Motivation: Origins, Conceptualizations and Applications Advances in Applied Developmental Psychology Ablex Publishing Corporation Norwood, NJ 57 93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D E Beaton C Bombardier F Guillemin M B Ferraz 2000 Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures Spine 25 31 86 91.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K A Bollen 1989 Structural Equations with Latent Variables Wiley New York, NY.

 • M W Browne R Cudeck 1993 Alternative ways of assessing model fit K A Bollen J S Long Testing Structural Equation Models Sage Beverley Hills, CA 136 162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M V Covington 2000 Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review Annual Review of Psychology 51 1 171 200.

 • F Cury A J Elliot D Da Fonseca A C Moller 2006 The social-cognitive model of achievement motivation and the 2 × 2 achievement goal framework Journal of Personality and Social Psychology 90 4 666 679.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J W Dalley B J Everitt T W Robbins 2011 Impulsivity, compulsivity, and top-down cognitive control Neuron 69 4 680 694.

 • Z Demetrovics G Nagy 2001 Személyes törekvések és egészség Magyar Pszichológiai Szemle 56 4 513 538.

 • E K Diekhof L Nerenberg P Falkai P Dechent J Baudewig O Gruber 2012 Impulsive personality and the ability to resist immediate reward: An fMRI study examining interindividual differences in the neural mechanisms underlying self-control Human Brain Mapping 33 12 2768 2784.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C S Dweck 1986 Motivational processes affecting learning American Psychologist 41 10 1040 1048.

 • C S Dweck E L Leggett 1988 A social cognitive approach to motivation and personality Psychological Review 95 256 273.

 • C S Dweck N D Repucci 1973 Learned helplessness and reinforcement responsibility in children Journal of Personality and Social Psychology 25 109 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot 1999 Approach and avoidance motivation and achievement goals Educational Psychologist 34 3 169 189.

 • A J Elliot 2005 A conceptual history of the achievement goal construct A J Elliot C S Dweck Handbook of Competence and Motivation.

 • A J Elliot 2006 The hierarchical model of approach-avoidance motivation Motivation and Emotion 30 2 111 116.

 • A J Elliot M A Church 1997 A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation Journal of Personality and Social Psychology 72 1 218 232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot S L Gable R R Mapes 2006 Approach and avoidance motivation in the social domain Personality and Social Psychology Bulletin 32 3 378 391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot J M Harackiewicz 1996 Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis Journal of Personality and Social Psychology 70 461 475.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot H A McGregor 1999 Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation Journal of Personality and Social Psychology 76 4 628 644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot H A McGregor 2001 A 2 × 2 achievement goal framework Journal of Personality and Social Psychology 80 3 501 519.

 • A J Elliot H A McGregor S Gable 1999 Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis Journal of Educational Psychology 91 3 549 563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot K Murayama 2008 On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application Journal of Educational Psychology 100 3 613 628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot K Murayama R Pekrun 2011 A 3 × 2 achievement goal model Journal of Educational Psychology 103 3 632 648.

 • A J Elliot M M Shell K B Henry M A Maier 2005 Achievement goals, performance contingencies, and performance attainment: An experimental test Journal of Educational Psychology 97 4 630 640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot T M Thrash 2002 Approach-avoidance motivation in personality: Approach and avoidance temperaments and goals Journal of Personality and Social Psychology 82 5 804 818.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot T M Thrash 2010 Approach and avoidance temperament as basic dimensions of personality Journal of Personality 78 3 865 906.

 • R A Emmons 1986 Personal strivings: An approach ro personality and subjective well-being Journal of Personality and Social Psycology 51 5 1058 1068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J B Fejes 2011 A tanulási motiváció új kutatási iránya Magyar Pedagógia 111 1 25 51.

 • L Festinger 1954 A theory of social comparison processes Human relations 7 2 117 140.

 • S Freud 1915 Repression S Freud Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XIV Hogarth London.

 • M Fülöp 2008 Paradigmaváltás a versengéskutatásban Pszichológia 28 2 113 140.

 • J M Harackiewicz K E Barron P R Pintrich A J Elliot T M Thrash 2002 Revision of achievement goal theory: necessary and illuminating Journal of Educational Psychology 94 3 638 645.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D O Hebb 1966 A Textbook of Psychology.

 • R H Hoyle A T Panter 1995 Writing about structural equation models R H Hoyle Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications Sage Newbury Park, CA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J H. Sas 2002 “Egy napom tíz év múlva” Educatio 11 3 365 383.

 • L Hu P M Bentler 1999 Cutoff criteria for fit indexes covariance structure analyses: Conventional criteria versus new alternatives Structural Equation Modeling 6 1 55.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C S Hulleman S M Schrager S M Bodmann J M Harackiewicz 2010 A meta-analytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Psychological Bulletin 136 3 422 449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W James 1890 The Principles of Psychology Henry Holt & Co. New York.

 • K D Jennings R J Harmon G A Morgan J L Gaiter L J Yarrow 1979 Exploratory play as an index of mastery motivation: Relationships to persistence, cognitive functioning, and environmental measures Developmental Psychology 15 4 386 394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Józsa 2007 Az elsajátítási motiváció Műszaki Kiadó Budapest.

 • T A Judge R Ilies 2002 Relationship of personality to performance motivation: A meta-analytic review Journal of Applied Psychology 87 4 797 807.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R B Kline 1998 Principles and Practice of Structural Equation Modeling Guilford Press New York, NY.

 • K A Kovach 1995 Employee motivation: Addressing a crucial factor in your organization's performance Employment Relations Today 22 2 93 107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B Kozéki 1972 A motiváció pedagógiai, pszichológiai fogalmáról Magyar Pszichológiai Szemle 1972/3-4 570 573.

 • F K Lee K M Sheldon D B Turban 2003 Personality and the goal-striving process: the influence of achievement goal patterns, goal level, and mental focus on performance and enjoyment Journal of Applied Psychology 88 2 256 265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M L Maehr 1989 Thoughts about motivation C Ames R Ames Research on Motivation in Education Academic Press New York, NY 299 315.

 • M L Maehr C Midgley 1996 Transforming School Cultures.

 • M L Maehr H A Meyer 1997 Understanding motivation and schooling: Where we've been, where we are, and where we need to go Educational Psychology Review 9 4 371 409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T Martos 2009 Célok, tervek, törekvések. I. Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek Magyar Pszichológiai Szemle 64 2 337 358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T Martos 2009 Célok, tervek, törekvések. II. A személyes célok és életcélok kapcsolata — módszertani kérdések és demonstráció Magyar Pszichológiai Szemle 64 3 573 592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D C McClelland J W Atkinson R W Clark E L Lowell 1953 The Achievement Motive Appleton-Century Crofts New York.

 • M J Middleton C Midgley 1997 Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory Journal of Educational Psychology 89 4 710 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Murayama A J Elliot 2012 The competition-performance relation: A meta-analytic review and test of the opposing processes model of competition and performance Psychological Bulletin 138 6 1035 1070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Murayama A J Elliot 2012 Further clarifying the competition-performance relation: Reply to Johnson et al. (2012) Psychological Bulletin 138 1079 1084.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J G Nicholls 1984 Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance Psychological Review 91 3 328 346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J G Nicholls M Patashnick P Cheung T Thorkildsen J Lauer 1989 Can achievement motivation succeed with only one conception of success? F Halisch J Van den Beroken Competence Considered Swets & Zeitlinger Lisse, the Netherlands 185 193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Orosz D Farkas 2011 Csalás a középiskolában Magyar Pszichológiai Szemle 66 4 605 630.

 • G Orosz D Farkas C Roland-Lévy 2013 Are competition and extrinsic motivation reliable predictors of academic cheating? Frontiers in Psychology 4 87.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Orosz N Szukics 2012 A társas összehasonlítás egyéni különbségei Pszichológia 32 4 361 378.

 • R Pekrun A J Elliot M A Maier 2006 Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test Journal of Educational Psychology 98 3 583 597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Pekrun A J Elliot M A Maier 2009 Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance Journal of Educational Psychology 101 1 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H P Phan 2012 An examination of achievement goals in learning: A quasi-quantitative approach Electronic Journal of Research in Educational Psychology 10 27 505 544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L G Pelletier M S Fortier R J Vallerand K M Tuson N M Briere M R Blais 1995 Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS) Journal of Sport and Exercise Psychology 17 35 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P R Pintrich 2000 An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research Contemporary Educational Psychology 25 1 92 104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Roussel A J Elliot R Feltman 2011 The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context Learning and Instruction 21 3 394 402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K M Sheldon A J Elliot 1999 Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: the self-concordance model Journal of Personality and Social Psychology 76 3 482 497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPSS Inc. 2006 SPSS for Windows, Version 15.0 SPSS Inc. Chicago.

 • B G Tabachnik L S Fidell 2001 Using Multivariate Statistics Allyn & Bacon Boston.

 • T Urdan M Mestas 2006 The goals behind performance goals Journal of Educational Psychology 98 2 354 365.

 • A V. Komlósi S Rózsa M Bérdi É Móricz D Horváth 2006 Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok Magyar Pszichológiai Szemle 61 2 237 250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R W White 1959 Motivation reconsidered: The concept of competence Psychological Review 66 297 333.

 • S P Whiteside D R Lynam 2001 The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity Personality and Individual Differences 30 669 689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C C Wu 2012 The Cross-Cultural Examination of 3×2 Achievement Goal Model in Taiwan Procedia-Social and Behavioral Sciences 69 422 427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 10 1 1
May 2023 8 0 1
Jun 2023 1 0 0
Jul 2023 4 0 0
Aug 2023 5 0 0
Sep 2023 4 0 0
Oct 2023 0 0 0