View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, SZTE, BTK, Budapest, Magyarország
 • | 2 Pszichológiai Intézet, ELTE PPK, Budapest, Magyarország
 • | 3 Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, MTA TTK, Budapest, Magyarország
 • | 4 Pedagógusképző Kar, Pszichológia Intézeti Tanszék, Nyíregyházi Főiskola, Budapest, Magyarország
Restricted access

Absztrakt

A jelen tanulmány célja az volt, hogy egyetemista mintán (N = 745) megvizsgáljuk a 3×2 Teljesítés- Cél Kérdőív (Elliot, Murayama és Pekrun, 2011) konstruktumvaliditását, belső konzisztenciáját és időbeli stabilitását. A kérdőívet kétféle módon dolgoztuk ki: az első változat pontos magyar fordítása az eredeti kérdőívnek, a második változatban néhány kérdést kiegészítő tételekre cseréltünk, melyek teljes mértékben illenek a teoretikus háttérhez, viszont könnyebbé teszik a megértést és csökkentik a kérdőív monotóniáját. A megerősítő faktorelemzések szerint mindkét verzió esetében 3×2 modell konstruktumérvényessége és megbízhatósága megfelelő a magyar mintán. Ezenfelül megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés mutatható ki a teljesítés-célok és az impulzivitás között, mivel az impulzivitás a rövid távon érvényesülő jutalmak felé irányítja a diákokat, akik ilyen célok felé erősebben orientálódnak. Az eredmények alapján kiderül, hogy a feladat- és szelf-célok vagy függetlenek vagy negatívan korrelálnak az impulzivitással, míg a társ-célok semlegesen vagy pozitívan függenek össze a UPPS kérdőív impulzivitás dimenzióival. Összességében a 3×2 Teljesítés-Cél Kérdőív megfelelően használható magyar egyetemista mintán.

 • C Ames 1990 Motivation: What teachers need to know The Teachers College Record 91 3 409 421.

 • C Ames 1992 Classrooms: Goals, structures, and student motivation Journal of Educational Psychology 84 3 261 271.

 • C Ames J Archer 1988 Achievement goals in the classroom: Students’ learning strategies and motivation processes Journal of Educational Psychology 80 3 260 267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J L Arbuckle 2009 Amos (Version 18.0) Amos Development Corporation Chicago.

 • J L Arbuckle 2009 Amos 18 User's Guide Amos Development Corporation Chicago.

 • A Bandura 1977 Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change Psychological Review 84 191 215.

 • K C Barret G A Morgan 1995 Continuities and discontinuities in mastery motivation during infancy and toddlerhood: A conceptualization and review R H Macturk G A Morgan Mastery Motivation: Origins, Conceptualizations and Applications Advances in Applied Developmental Psychology Ablex Publishing Corporation Norwood, NJ 57 93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D E Beaton C Bombardier F Guillemin M B Ferraz 2000 Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures Spine 25 31 86 91.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K A Bollen 1989 Structural Equations with Latent Variables Wiley New York, NY.

 • M W Browne R Cudeck 1993 Alternative ways of assessing model fit K A Bollen J S Long Testing Structural Equation Models Sage Beverley Hills, CA 136 162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M V Covington 2000 Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review Annual Review of Psychology 51 1 171 200.

 • F Cury A J Elliot D Da Fonseca A C Moller 2006 The social-cognitive model of achievement motivation and the 2 × 2 achievement goal framework Journal of Personality and Social Psychology 90 4 666 679.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J W Dalley B J Everitt T W Robbins 2011 Impulsivity, compulsivity, and top-down cognitive control Neuron 69 4 680 694.

 • Z Demetrovics G Nagy 2001 Személyes törekvések és egészség Magyar Pszichológiai Szemle 56 4 513 538.

 • E K Diekhof L Nerenberg P Falkai P Dechent J Baudewig O Gruber 2012 Impulsive personality and the ability to resist immediate reward: An fMRI study examining interindividual differences in the neural mechanisms underlying self-control Human Brain Mapping 33 12 2768 2784.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C S Dweck 1986 Motivational processes affecting learning American Psychologist 41 10 1040 1048.

 • C S Dweck E L Leggett 1988 A social cognitive approach to motivation and personality Psychological Review 95 256 273.

 • C S Dweck N D Repucci 1973 Learned helplessness and reinforcement responsibility in children Journal of Personality and Social Psychology 25 109 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot 1999 Approach and avoidance motivation and achievement goals Educational Psychologist 34 3 169 189.

 • A J Elliot 2005 A conceptual history of the achievement goal construct A J Elliot C S Dweck Handbook of Competence and Motivation.

 • A J Elliot 2006 The hierarchical model of approach-avoidance motivation Motivation and Emotion 30 2 111 116.

 • A J Elliot M A Church 1997 A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation Journal of Personality and Social Psychology 72 1 218 232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot S L Gable R R Mapes 2006 Approach and avoidance motivation in the social domain Personality and Social Psychology Bulletin 32 3 378 391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot J M Harackiewicz 1996 Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis Journal of Personality and Social Psychology 70 461 475.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot H A McGregor 1999 Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation Journal of Personality and Social Psychology 76 4 628 644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot H A McGregor 2001 A 2 × 2 achievement goal framework Journal of Personality and Social Psychology 80 3 501 519.

 • A J Elliot H A McGregor S Gable 1999 Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis Journal of Educational Psychology 91 3 549 563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot K Murayama 2008 On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application Journal of Educational Psychology 100 3 613 628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot K Murayama R Pekrun 2011 A 3 × 2 achievement goal model Journal of Educational Psychology 103 3 632 648.

 • A J Elliot M M Shell K B Henry M A Maier 2005 Achievement goals, performance contingencies, and performance attainment: An experimental test Journal of Educational Psychology 97 4 630 640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot T M Thrash 2002 Approach-avoidance motivation in personality: Approach and avoidance temperaments and goals Journal of Personality and Social Psychology 82 5 804 818.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A J Elliot T M Thrash 2010 Approach and avoidance temperament as basic dimensions of personality Journal of Personality 78 3 865 906.

 • R A Emmons 1986 Personal strivings: An approach ro personality and subjective well-being Journal of Personality and Social Psycology 51 5 1058 1068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J B Fejes 2011 A tanulási motiváció új kutatási iránya Magyar Pedagógia 111 1 25 51.

 • L Festinger 1954 A theory of social comparison processes Human relations 7 2 117 140.

 • S Freud 1915 Repression S Freud Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XIV Hogarth London.

 • M Fülöp 2008 Paradigmaváltás a versengéskutatásban Pszichológia 28 2 113 140.

 • J M Harackiewicz K E Barron P R Pintrich A J Elliot T M Thrash 2002 Revision of achievement goal theory: necessary and illuminating Journal of Educational Psychology 94 3 638 645.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D O Hebb 1966 A Textbook of Psychology.

 • R H Hoyle A T Panter 1995 Writing about structural equation models R H Hoyle Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications Sage Newbury Park, CA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J H. Sas 2002 “Egy napom tíz év múlva” Educatio 11 3 365 383.

 • L Hu P M Bentler 1999 Cutoff criteria for fit indexes covariance structure analyses: Conventional criteria versus new alternatives Structural Equation Modeling 6 1 55.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C S Hulleman S M Schrager S M Bodmann J M Harackiewicz 2010 A meta-analytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Psychological Bulletin 136 3 422 449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W James 1890 The Principles of Psychology Henry Holt & Co. New York.

 • K D Jennings R J Harmon G A Morgan J L Gaiter L J Yarrow 1979 Exploratory play as an index of mastery motivation: Relationships to persistence, cognitive functioning, and environmental measures Developmental Psychology 15 4 386 394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Józsa 2007 Az elsajátítási motiváció Műszaki Kiadó Budapest.

 • T A Judge R Ilies 2002 Relationship of personality to performance motivation: A meta-analytic review Journal of Applied Psychology 87 4 797 807.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R B Kline 1998 Principles and Practice of Structural Equation Modeling Guilford Press New York, NY.

 • K A Kovach 1995 Employee motivation: Addressing a crucial factor in your organization's performance Employment Relations Today 22 2 93 107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B Kozéki 1972 A motiváció pedagógiai, pszichológiai fogalmáról Magyar Pszichológiai Szemle 1972/3-4 570 573.

 • F K Lee K M Sheldon D B Turban 2003 Personality and the goal-striving process: the influence of achievement goal patterns, goal level, and mental focus on performance and enjoyment Journal of Applied Psychology 88 2 256 265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M L Maehr 1989 Thoughts about motivation C Ames R Ames Research on Motivation in Education Academic Press New York, NY 299 315.

 • M L Maehr C Midgley 1996 Transforming School Cultures.

 • M L Maehr H A Meyer 1997 Understanding motivation and schooling: Where we've been, where we are, and where we need to go Educational Psychology Review 9 4 371 409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T Martos 2009 Célok, tervek, törekvések. I. Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek Magyar Pszichológiai Szemle 64 2 337 358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T Martos 2009 Célok, tervek, törekvések. II. A személyes célok és életcélok kapcsolata — módszertani kérdések és demonstráció Magyar Pszichológiai Szemle 64 3 573 592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D C McClelland J W Atkinson R W Clark E L Lowell 1953 The Achievement Motive Appleton-Century Crofts New York.

 • M J Middleton C Midgley 1997 Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory Journal of Educational Psychology 89 4 710 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Murayama A J Elliot 2012 The competition-performance relation: A meta-analytic review and test of the opposing processes model of competition and performance Psychological Bulletin 138 6 1035 1070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K Murayama A J Elliot 2012 Further clarifying the competition-performance relation: Reply to Johnson et al. (2012) Psychological Bulletin 138 1079 1084.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J G Nicholls 1984 Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance Psychological Review 91 3 328 346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J G Nicholls M Patashnick P Cheung T Thorkildsen J Lauer 1989 Can achievement motivation succeed with only one conception of success? F Halisch J Van den Beroken Competence Considered Swets & Zeitlinger Lisse, the Netherlands 185 193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Orosz D Farkas 2011 Csalás a középiskolában Magyar Pszichológiai Szemle 66 4 605 630.

 • G Orosz D Farkas C Roland-Lévy 2013 Are competition and extrinsic motivation reliable predictors of academic cheating? Frontiers in Psychology 4 87.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Orosz N Szukics 2012 A társas összehasonlítás egyéni különbségei Pszichológia 32 4 361 378.

 • R Pekrun A J Elliot M A Maier 2006 Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test Journal of Educational Psychology 98 3 583 597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Pekrun A J Elliot M A Maier 2009 Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance Journal of Educational Psychology 101 1 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H P Phan 2012 An examination of achievement goals in learning: A quasi-quantitative approach Electronic Journal of Research in Educational Psychology 10 27 505 544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L G Pelletier M S Fortier R J Vallerand K M Tuson N M Briere M R Blais 1995 Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS) Journal of Sport and Exercise Psychology 17 35 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P R Pintrich 2000 An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research Contemporary Educational Psychology 25 1 92 104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Roussel A J Elliot R Feltman 2011 The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context Learning and Instruction 21 3 394 402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K M Sheldon A J Elliot 1999 Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: the self-concordance model Journal of Personality and Social Psychology 76 3 482 497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPSS Inc. 2006 SPSS for Windows, Version 15.0 SPSS Inc. Chicago.

 • B G Tabachnik L S Fidell 2001 Using Multivariate Statistics Allyn & Bacon Boston.

 • T Urdan M Mestas 2006 The goals behind performance goals Journal of Educational Psychology 98 2 354 365.

 • A V. Komlósi S Rózsa M Bérdi É Móricz D Horváth 2006 Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok Magyar Pszichológiai Szemle 61 2 237 250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R W White 1959 Motivation reconsidered: The concept of competence Psychological Review 66 297 333.

 • S P Whiteside D R Lynam 2001 The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity Personality and Individual Differences 30 669 689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C C Wu 2012 The Cross-Cultural Examination of 3×2 Achievement Goal Model in Taiwan Procedia-Social and Behavioral Sciences 69 422 427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 2 1 0
Jan 2022 6 4 4
Feb 2022 12 0 0
Mar 2022 13 3 2
Apr 2022 9 0 0
May 2022 3 0 0
Jun 2022 0 0 0