View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, Magyarország
 • | 2 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, Magyarország
Restricted access

Absztrakt

Vizsgálatunk célja a Hardin és Lakin (2009) által kidolgozott Integrált Énkép-Eltérések Index (Integrated Self-Discrepancy Index, ISDI) magyar adaptációjához szükséges előzetes munkálatok elvégzése volt. Munkánk során a kérdőívet magyarra fordítottuk, előteszteltük és serdülő mintán alkalmaztuk. A serdülő mintán végzett kutatásunkban hat énkép-eltérés összefüggését vizsgáltuk a vonásszorongással, a depresszióval, a versengés iránti attitűdökkel és a tanulmányi átlaggal. Az eredmények szerint a tényleges és ideális énképek közötti távolság nagysága pozitív együttjárást mutat a depresszió pontszámokkal, illetve az elvárt és tényleges énkép-eltérések nagysága pozitív együttjárást mutat a szorongás nagyságával, azonban a regressziós modellek alapján várt, kizárólagos kapcsolatok kimutatása nem járt sikerrel. Emellett megvizsgáltuk a versengés és az énkép-eltérések kapcsolatát. A versengést a Versengés Kérdőív két alskálájával mértük (hiperversengő, önfejlesztő versengő). Eredményeink alapján az önfejlesztő versengő attitűd negatívan függ össze a tényleges-ideális és tényleges-elvárt énkép-eltérésekkel. Eddigi munkánk alapján feltételezzük, hogy a Hardin- és Lakin-féle Integrált Énkép-Eltérések Index — magyar mintán is — ígéretes eszköznek minősül. A kérdőív magyar adaptációjához szükséges további vizsgálatok előkészületben vannak, azonban úgy gondoljuk, hogy ezzel párhuzamosan a kérdőív továbbfejlesztése is szükséges, amelyhez a jelen tanulmány igyekszik útmutatást adni.

 • A. T. Beck C. H. Ward M. Mendelsohn J. Mock J. Erbaugh 1961 An inventory for measuring depression. Ford.: Kopp Mária (1995) D. Perczel Forintos Z. Kiss G. Ajtay Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Budapest 40 43.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. K. Cheung 1997 Self-discrepancy and depressive experiences among Chinese early adolescents: Significance of identity and the undesired self International Journal of Psychology 32 347 359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. J. Francis J. M. Boldero N. L. Sambell 2006 Self-lines: A new, psychometrically sound, ‘user friendly’ idiographic technique for assessing self-discrepancies Cognitive Therapy and Research 30 1 69 84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Fülöp 2008 Paradigmaváltás a versengéskutatásban Pszichológia 28 2 113 140.

 • B. L. Hankin J. Roberts I. H. Gotlib 1997 Elevated self-standards and emotional distress during adolescences: Emotional specificity and gender differences Cognitive Therapy And Researches 21 6 663 679.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. E. Hardin 2002 Depression and social anxiety among Asian and European Americans: The roles of self-discrepancy, optimism, and pessimism. (Doctoral dissertation, The Ohio State University, 2002) Dissertation Abstracts International 63 2056B.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. E. Hardin J. L. Lakin 2009 The Integrated Self-Discrepancy Index: Areliable and valid measure of self-discrepancies Department of Psychology 91 3 245 253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. T. Higgins 1987 Self-discrepancy: A theory relating self and affect Psychological Reviev 94 3 319 340.

 • E. T. Higgins 1989 Self-discrepancy theory: What patterns of selfbeliefs cause people to suffer? L. Berkowitz Advances in Experimental Social Psychology Academic Press San Diego, CA 93 136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. T. Higgins 1999 When do self-discrepancies have specific relation to emotions? The second generation question of Tangeny, Niedenthal, Covert and Barlow (1998) Journal of Personality and Social Psychology 77 6 1313 1317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. T. Higgins R. N. Bond R. Klein T. Strauman 1986 Self-discrepancies and emotional vulnerability: How magnitude, accessibility, and type of discrepancy influence affect Journal of Personality and Social Psychology 51 1 5 15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. T. Higgins R. Klein T. Strauman 1985 Self-concept discrepancy theory: A psychological model for distinguishing among different aspects of depression and anxiety Social Cognition 3 51 76.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. M. Moretti E. T. Higgins 1999 Own versus other standpoints in self-regulation: Developmental antecedents and functional consequences Review of General Psychology 3 3 188 223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. M. Moretti V. J. Wiebe 1999 Self discrepancy in adolescence: Own and parental standpoints on the self Merrill-Palmer Quarterly 45 4 624 649.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. M. Ogilvie 1987 The undesired self: The neglected variable in personality research Journal of Personality and Social Psychology 52 2 379 385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Orosz M. I. Jánvári J. Salamon 2012 Csalás és versengés a felsőoktatásban Pszichológia 32 2 153 171.

 • R. M. Ryckman M. Hammer L. M. Kaczor J. A. Gold 1990 Construction of a hypercompetitive attitude scale Journal of Personality Assessment 55 3–4 630 639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. M. Ryckman M. Hammer 1996 Construction of a personal development competitive attitude scale Journal of Personality Assessment 66 2 374 358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ch. D. Spielberger R. L. Gorsuch R. E. Lushene 1970 STAI MANUAL for the State-Trait Anxiety Inventory.

 • Ch. D. Spielberger R. L. Gorsuch R. E. Lushene 1970 Manual for The State- Trait Anxiety Inventory. Ford: Sipos K., Sipos M., 1987 D. Perczel Forintos Zs. Kiss Gy. Ajtay Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Budapest 9 11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. Teri 1982 The Use of the Beck Depression Inventory with Adolescents Journal of Abnormal Child Psychology 10 2 277 284.

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)