Authors:
Sándor Rózsa Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Sándor Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Annamária V. Komlósi Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Annamária V. Komlósi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A széles körben alkalmazott Rosenberg Önbecsülés Skála az egyik legnépszerűbb globális önbecsülést mérő módszer, melynek megbízhatóságát és érvényességét számos tanulmány alátámasztja. A skála tételein végzett faktorelemzések azonban a pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek választorzítását jelzik.

Az elemzéseinket 815 fős adatbázison végeztük (átlagéletkor: 36,6 év), és a hagyományos pszichometriai jellemzők mellett (leíró statisztikák, belső konzisztencia vizsgálat, feltáró faktorelemzés) megerősítő faktorelemzést, valamint az egyes tételek jelleggörbéit és információfüggvényét is elkészítettük.

A hazai mintán kapott eredményeink összességében a Rosenberg Önbecsülés Skála megbízhatóságát, érvényességét és alkalmazhatóságát támasztják alá. A feltáró faktorelemzésünk — a nemzetközi és hazai kutatási eredményeknek megfelelően - kétdimenziós faktorszerkezetet sugall, melyben a pozitívan és a negatívan megfogalmazott tételek jól elkülönülnek. A megerősítő faktorelemzésünk szintén a pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek strukturálódását támasztja alá, de valószínűsíthető, hogy a pozitív és negatív tartalmú tételekből álló skálák módszertorzítást eredményeznek. A Tétel-válasz elmélet megközelítését alkalmazva (Samejima-féle fokozatokon alapuló válaszok modellje) azt találtuk, hogy az egyes tételek diszkriminációs képessége eltér a különböző önbecsülési övezetekben. Askála információtartalma az alacsony önértékelési övezetekben alacsony, a mérési hiba pedig fokozott. Az alacsony önértékeléssel rendelkező személyek körében a negatív tartalmú tételekkel való teljes egyetértés fokozottabb volt, vagyis az önbecsülésükkel kongrüns állítást könnyebben elfogadták.

 • A. Aszmann 2003 Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.

 • C. Bacsárdi 2012 A kötődés-önértékelés-megküzdés összefüggései serdülőkorban. Nemzedékek együttműködése a tudományban PEME IV. Ph.D. — konferencia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. E. Baranik A. V. Meade C. E. Lakey C. E. Lance C. Hu W. Hua A. Michalos 2008 Examining the differential item functioning of the Rosenberg Self-Esteem Scale across eight countries Journal of Applied Social Psychology 38 7 1867 1904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Bech K. Staehr-Johansen C. Gudex 1996 The WHO (Ten) Well-Being Index: Validation in diabetes Psychotherapy and Psychosomatics 65 183 190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A. T. Beck R. A. Steer G. K. Brown 1996 Manual for the Beck Depression Inventory-II Psychological Corporation San Antonio, TX.

 • I. H. Bernstein G. Teng 1989 Factoring items and factoring scales are different: Spurious evidence for multidimensionality due to item categorization Psychological Bulletin 105 467 477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Blascovich J. Tomaka 1991 The Self-Esteem Scale J. P. Robinson P. R. Shaver L. S. Wrightsman Measures of Personality and Social Psychological Attitudes Academic Press New York 115 160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. Boduszek M. Shevlin J. Mallett P. Hyland D. O'Kane 2012 Dimensionality and construct validity of the Rosenberg self-esteem scale within a sample of recidivistic prisoners Journal of Criminal Psychology 2 19 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. G. Carmines R. A. Zeller 1979 Reliability and Validity Assessment Sage Beverly Hills, CA.

 • J. Cohen 1988 Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences Second ed..

 • R. F. Corwyn 2000 The factor structure of global self-esteem among adolescents and adults Journal of Research in Personality 34 357 379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. A. Cote R. Buckley 1987 Estimating trait, method, and error variance: Generalizing across 70 construct validation studies Journal of Marketing Research 24 315 318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. E. Czira R. Zoller M. Zs. Molnár I. Mucsi Á. Zs. Zs. Kovács M. Novák J. Pap G. M. Devins K. Mah 2006 A Center for Epidemiological Studies-Depression (CES-D) skála magyar változatának validitása és faktoriális változatlansága VIth National Congress of the Hungarian Society of Psychiatry Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Csibi M. Csibi 2013 Az önértékelés és a megküzdés szerepe a serdülők egészségvédő magatartásában Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 14 3 281 295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. P. De Bruin 2004 Problems with the factor analysis of items: Solutions based on item response theory and item parcelling South African Journal of Industrial Psychology 30 4 16 26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. DiStefano R. W. Motl 2006 Further investigating method effects associated with negatively worded items on self-report surveys Structural Equation Modeling 13 440 464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z. Elekes B. Paksi 2005 A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok alkohol és egyéb drogfogyasztása Kapocs.

 • S. E. Embretson S. P. Reise 2000 Item Response Theory for Psychologists Lawrence Erlbaum Mahwah, NJ.

 • K. Gana Y. Saada N. Bailly M. Joulain C. Hervé D. Alaphilippe 2013 Longitudinal factorial invariance of the Rosenberg Self-Esteem Scale: Determining the nature of method effects due to item wording Journal of Research in Personality 47 4 406 416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. L. Gorsuch 1997 Exploratory factor analysis: Its role in item analysis Journal of Personality Assessment 68 532 560.

 • B. Gray-Little V. S. L. Williams T. D. Hancock 1997 An item response theory analysis of the Rosenberg Self-Esteem Scale Personality and Social Psychology Bulletin 23 443 451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. Greenberger C. Chen J. Dmitrieva S. P. Farruggia 2003 Item-wording and the dimensionality of the Rosenberg Self-esteem Scale: Do they matter? Personality and Individual Differences 35 1242 1254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Halama 2008 Confirmatory factor analysis of Rosenberg Self-Esteem Scale in a sample of Slovak high school and university students Studia Psychologica 50 3 255 266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. J. Heine D. R. Lehman H. R. Markus S. Kitayama 1999 Is there a universal need for positive self-regard? Psychological Review 106 766 794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. Huang N. Dong 2012 Factor structures of the Rosenberg Self-Esteem Scale: A meta-analysis of pattern matrices European Journal of Psychological Assessment 28 2 132 138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. P. Keller 2009 Nemcsak a tudás számít — a pszichológiai tőke szerepe a kereseti egyenlőtlenségek magyarázásában.

 • P. Kiss 2006 Az önértékelés, elégedettség és identitás személyes és társadalmi vetületei P. Kiss Emberi kapcsolatok és társadalmi nézetek kérdőív skáláinak megbízhatósági és érvényességi vizsgálata.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Kopp N. Fóris 1995 A szorongás kognitív viselkedésterápiája Végeken Kiadó Budapest.

 • G. Kökönyei M. Szabó A. Aszmann 2003 Drog és deviancia Kutatási beszámoló. Budapest.

 • M. Lindwall V. Barkoukis C. Grano F. Lucidi L. Raudsepp J. Liukkonen C. Thogersen-Ntoumani 2012 Method effects: The problem with negatively versus positively keyed items Personality Assessment 94 2 196 204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Lord 1980 Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems Lawrence Erlbaum Hillsdale, NJ.

 • H. R. Markus S. Kitayama 1991 Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation Psychological Review 98 224 253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. W. Marsh 1996 Positive and negative self-esteem: A substantively meaningful distinction or artifactors? Journal of Personality and Social Psychology 70 810 819.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. W. Marsh L. F. Scalas B. Nagengast 2010 Longitudinal tests of competing factor structures for the Rosenberg Self-Esteem Scale: Traits, ephemeral artifacts, and stable response styles Psychological Assessment 22 366 381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. McDowell C. Newell 1996 Measuring Health, a Guide to Rating Scales and Questionnaires 2nd ed. Oxford University Press New York.

 • S. P. Mullen N. P. Gothe E. McAuley 2013 Evaluation of the factor structure of the Rosenberg Self-Esteem Scale in older adults Personality and Individual Differences 54 153 157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. J. Naughton I. Wiklund 1993 A critical review of dimension-specific measures of health-related quality of life in cross-cultural research Quality of Life Research 2 397 432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Á. Örkényi A. Aszmann Á. Balogh R. Koszonits G. Kökönyei Á. Németh G. Páll D. Várnai 2005 Drogfogyasztás állami gondozott fiatalok körében Kutatási beszámoló. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Paksi A. Schmidt 2006 Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Különös tekintettel az iskolai értékátadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra Összefoglaló tézisek. Országos Közoktatási Intézet Szakmai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. W. Pennebaker 1982 The Psychology of Physical Symptoms Springer New York.

 • P. M. Podsakoff S. B. MacKenzie J. Y. Lee N. P. Podsakoff 2003 Common-method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies Journal of Applied Psychology 88 879 903.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. M. Podsakoff S. B. MacKenzie N. P. Podsakoff 2012 Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it Annual Review of Psychology 63 539 569.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. C. Quilty J. M. Oakman E. Risko 2006 Correlates of the Rosenberg Self-Esteem Scale method effects Structural Equation Modeling 13 1 99 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. S. Radloff 1977 The CES-D Scale: Aself-report depression scale for research in the general population Applied Psychological Measurement 1 3 385 401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. P. Reise 1999 Personality measurement issues viewed through the eyes of IRT S. E. Embretson S. L. Hersberger The New Rules of Measurement Erlbaum Mahwah, NJ 219 242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Rosenberg 1965 Society and Adolsecent Self-image Princeton University Press Princeton, NJ.

 • M. Rosenberg 1989 Society and the Adolescent Self-image Wesleyan University Press Middeltown, CT.

 • S. Rózsa 2009 A mindennapos testi tünetek pszichológiája és mérésének módszertana ELTE PPK Budapest.

 • S. Rózsa R. Kálmán N. H. Nagy T. Fiáth A. Magi A. Eisinger A. Oláh 2012 Az érzelmi arcfelismerés jelentősége és mérése a pszichológiai kutatásokban: az Ekman-féle érzelmi detekció teszttel szerzett hazai tapasztalatok Pszichológia 32 3 229 251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Rózsa N. 2007 Amindennapos testi problémák tünetpercepciós modellje Zs. Demetrovics Gy. Kökönyei A. Oláh Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig 111 133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Rózsa N. O. Nagybányai A. Oláh 2006 A pszichológiai mérés alapjai: elmélet, módszer és gyakorlati alkalmazás. Elektronikus tankönyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Rózsa E. Szádóczky J. Fueredi 2001 A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán Psychiatria Hungarica 16 4 379 397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Samejima 1997 Graded response model W. Van der Linden R. K. Hambleton Handbook of Modern Item Response Theory Springer New York 85 100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. P. Schmitt J. Allik 2005 Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 nations: Exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem Journal of Personality and Social Psychology 89 623 642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. Shahani R. L. Dipboye A. Phillips 1990 Self-esteem as a correlate of work-related attitudes: A question of dimensionality Journal of Personality Assessment 54 276 288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z. S. Nagy 2009 Funkcionális testséma és önértékelés ORFMMT, XVIII. Vándorgyűlés, Kaposvár.

 • É. Susánszky T. B. Konkoly A. Stauder M. Kopp 2006 A WHOjól-lét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a HUNGAROSTUDY 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 3 247 255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. W. Tafarodi J. M. Lang A. J. Smith 1999 Self-esteem and the cultural trade-off: Evidence for the role of individualism-collectivism Journal of Cross-Cultural Psychology 30 620 640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. W. Tafarodi W. B. Swann Jr. 1996 Individualism-collectivism and global self-esteem: Evidence for a cultural trade-off Journal of Cross-Cultural Psychology 27 651 672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Torzsa L. Szeifert K. Dunai L. Kalabay M. Novák 2009 A depresszió diagnosztikája és kezelése a családorvosi gyakorlatban Orvosi Hetilap 150 36 1684 1693.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. Urbán R. Szigeti Gy. Kökönyei Zs. Demetrovics 2013 Global self-esteem and method effects: Competing factor structures, longitudinal invariance, and response styles in adolescents Behavior Research Methods.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N. G. Waller A. Tellegen R. P. McDonald D. Lykken 1996 Exploring non-linear models in personality assessment: Development and preliminary validation of a negative emotionality scale Journal of Personality 64 545 576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. M. Weissman D. Sholomskas M. Pottenger B. A. Prusoff B. Z. Locke 1977 Assessing depressive symptoms in five psychiatric populations: A validation study American Journal of Epidemiology 106 203 214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 37 4 8
Oct 2023 30 8 4
Nov 2023 49 10 8
Dec 2023 53 4 4
Jan 2024 48 2 6
Feb 2024 30 4 13
Mar 2024 1 0 0