View More View Less
 • 1 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország
 • | 2 Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország
 • | 3 Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország
Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban egy olyan, a vallásosságot multidimenzionális szemlélettel közelítő mérőeszköz hazai adaptációjának első lépéseit mutatjuk be, amelyet a tudományterület elismert szakértői (pl. Pargament, Powell és Ellison) a téma kutatásában jellemző módszertani problémák feloldására alakítottak ki. A Brief Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality (A Vallásosság és Spiritualitás Multidimenzionális Vizsgálata, rövid változat) kérdőívet széles körű szakmai konszenzus alapján, a sok szempontú adatgyűjtések céljára fejlesztették ki. A kérdőív részletes pszichometriai elemzését 529 (Mkor = 20 év, SDkor = 2,3 év) fiatal felnőtt bevonásával végeztük.A40 kérdésből álló és 12 skálát tartalmazó BMMRS kérdőív mellett, kisebb almintákon, a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI-R), a Big Five Inventory (BFI) és a Spirituális Transzcendencia Skála (STS) is felvételre került. Afaktorelemzés során négy jól elkülönülő dimenzió bontakozott ki. A szakirodalomnak megfelelően a vallásos hit és a spirituális dimenziók meglehetősen jól megkülönböztethetőek, ami a szakirodalmi adatokkal egybeesik. További dimenzióként a konkrét vallásos tevékenységre utaló és a vallás negatív aspektusát megragadó tételek különültek el. A BMMRS kérdőív skáláinak megbízhatóságát becslő Cronbach-alfa mutatók összességében elfogadhatónak bizonyultak, a négy vagy annál több tételből álló skálák konzisztencia együtthatói meghaladták a 0,75-ot. A kérdőív más személyiségkonstruktumokkal (BFI, TCI-R, STS) adott mintázatai a szakirodalmi adatoknak és a saját elvárásainknak megfelelően alakultak. Összességében elmondható, hogy mind a megbízhatóság, mind a konstruktum- és a kritériumvaliditás vizsgálata alapján a kérdőívet jól alkalmazható és megbízható mérőeszköznek találtuk.

 • G. G. Ano E. B. Vasconcelles 2005 Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis Journal of Clinical Psychology 61 1 20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. L. Arbuckle W. Wothke 1995 Amos 4.0 User's Manual Small Waters Corporation Chicago.

 • E. Bagdy Z. Mirnics E. Nyitrai 2011 Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia Kulcslyuk Kiadó Budapest.

 • P. M. Bentler 1998 EQS structural equations model program (Version 5.7) [Computer software] Multivariate Software Encino, CA.

 • A. E. Bergin 1991 Values and religious issues in psychotherapy and mental health American Psychologyst 46 394 403.

 • A. E. Bergin R. D. Stinchfield T. A. Gaskin K. S. Masters C. E. Sullivan 1988 Religious life-styles and mental health Journal of Counseling Psychology 35 1 91 98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A. Bodling M. Heneghan D. P. Yoon B. Johnstone 2013 The Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality with an Irish sample: A factor analysis International Journal of Therapy and Rehabilitation 20 2 72 78.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A. L. Bush J. P. Jameson T. Barrera L. L. Phillips N. Lachner G. Evans A. D. Jackson M. A. Stanley 2012 An evaluation of the brief multidimensional measure of religiousness/spirituality in older patients with prior depression or anxiety Mental Health, Religion & Culture 15 2 191 203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. Cappana P. Stratta A. Collazzoni A. Rossi 2013 Construct and concurrent validity of the Italian version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality Psychology of Religion and Spirituality 5 4 316 324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. R. Cloninger 1993 A psychobiological model of temperament and character Archives of General Psychiatry 50 975 990.

 • C. R. Cloninger D. M. Svrakic T. R. Przybeck 1993 A psychobiological model of temperament and character Archives of General Psychiatry 50 12 975 990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. Cohen D. P. Yoon B. Johnstone 2009 Differentiating the impact of spiritual experiences, religious practices, and congregational support on the mental health of individuals with heterogeneous medical disorders International Journal for the Psychology of Religion 19 2 121 138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Cohen R. Kessler L. Underwood-Gordon 1995 Measuring Stress: A Guide for Health and Social Scientists Oxford University Press New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. C. Crumbaugh 1968 Cross validation of Purpose-in-Life test based on Frankl's concepts Journal of Individual Psychology 24 1 7481.

 • S. G. Dalmida B. Robertson M. M. Carrion W. Thompson N. Erskine N. Scruggs F. S. Palomeque M. Sniderman 2010 Spirituality, religiousness, psychosocial factors, and maternal-infant outcomes in latina mothers Southern Online Journal of Nursing Research 10 3 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. G. Ellison 1994 Religion, the Life Stress Paradigm, and the Study of Depression J. S. Levin Religion in Aging and Health Sage Publications Thousand Oaks, USA/CA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. J. Exline E. Rose 2005 Religious and spiritual struggles R. F. Paloutzian C. L. Park Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality Guilford New York 15 330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. R. Fabrigar D. T. Wegener R. C. MacCallum E. J. Strahan 1999 Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research Psychological Methods 4 3 272 299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. Farkas P. Czobor J. Gerevich 2012 Empirikus adatok a vallásosság és droghasználat kapcsolatának kérdésköréhez Psychiatria Hungarica 27 6 406 419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. Farkas J. Gerevich A. Donáth 2005 A vallásosság pszichiátriai vonatkozásai Psychiatria Hungarica 20 3 178 194.

 • Fetzer/NIA WorkingGroup 1999 Multidemensional Measurement of Religiousness/spirituality for Use in Health Research John E. Fetzer Institute Kalamazoo, MI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. W. Fisher 1998 Spiritual health: Its nature, and place in the school curriculum The University of Melbourne Melbourne, Victoria, Australia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. W. Gardner J. L. Lyon 1982 Cancer in Utah Mormon men by Lay Priesthood level American Journal of Epidemiology 116 2 243 257.

 • J. Gartner D. B. Larson G. D. Allen 1991 Religious commitment and mental health: A review of the empirical literature Journal of Psychology and Theology 19 1 6 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Gereben 2009 Vallásosság és kultúra. Fiatal Vallás és Értékszociológusok Körének Tanulmánykötete Faludi Ferenc Akadémia Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. C. Gordon D. H. Baucom 1998 Understanding betrayals in marriage: Asynthesized model of forgiveness Family Process 37 4 425 449.

 • R. L. Gorsuch G. D. Venable 1983 Development of an “Age Universal” I-E Scale Journal for the Scientific Study of Religion 22 2 181 187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. A. Gritzmacher B. Bolton R. A. Dana 1988 Psychological characteristics of pentecostals: A literature review and psychodynamic synthesis Journal of Psychology & Theology 16 3 233 245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. E. Hall H. G. Koenig K. G. Meador 2010 Episcopal measure of faith tradition: Acontext-specific approach to measuring religiousness Journal of Religion and Health 49 164 178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. E. Hall K. G. Meador H. G. Koenig 2008 Measuring religiousness in health research: Review and critique Journal of Religion and Health 47 134 163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. K. Harris L. R. Sherritt D. W. Holder J. Kulig L. A. Shrier J. R. Knight 2008 Reliability and validity of the brief multidimensional measure of religiousness/spirituality among adolescents Journal of Religion and Health 47 438 457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. I. Hebert B. Zdaniuk R. Schulz M. Scheier 2009 Positive and negative religious coping and well-being in women with breast cancer Journal of Palliative Medicine 12 6 537 545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. C. Hill K. I. Pargament 2003 Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality — Implications for physical and mental health research American Psychologist 58 1 64 74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. W. Hood B. Spilka B. Hunsberger R. Gorsuch R. Gorsuch 1995 The Psychology of Religion 2nd ed. Guilford New York.

 • K. Horváth-Szabó 2003 Hazai vizsgálatok a Kritika Utáni Vallásosság Skálával Magyar Pszichológiai Szemle 58 127 152.

 • K. Horváth-Szabó 2007 Vallás és emberi magatartás Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba.

 • K. Horváth-Szabó 2007 Vallásosság és személyiség Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba.

 • D. Hutsebaut 1996 Post-critical belief. A new approach to the religious attitude problem Journal of Empirical Theology 9 2 48 66.

 • E. L. Idler M. A. Musick C. G. Ellison L. K. George N. Krause M. G. Ory K. I. Pargament L. H. Powell L. G. Underwood D. R. Williams 2003 Measuring multiple dimensions of religion and spirituality for health research: Conceptual background and findings from the 1998 general social survey Research on Aging 25 327 365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. K. Jarvis H. C. Northcott 1987 Religion and differences in morbidity and mortality Social Science & Medicine 25 7 813 824.

 • O. P. John S. Srivastava 1999 The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives L. A. Pervin O. P. John Handbook of Personality: Theory and Research 2nd ed. Guilford New York 102 138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Johnstone G. McCormack D. P. Yoon M. L. Smith 2012 Convergent/divergent validity of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality: Empirical support for emotional connectedness as a “spiritual” construct Journal of Religion and Health 51 529 541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Johnstone D. P. Yoon 2009 Relationships between the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality and health outcomes for a heterogeneous rehabilitation population Rehabilitation Psychology 54 4 422 431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Johnstone D. P. Yoon D. Cohen L. H. Schopp G. McCormack J. Campbell M. Smith 2012 Relationships among spirituality, religious practices, personality factors, and health for five different faith traditions Journal of Religion and Health 51 1017 1041.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Johnstone D. P. Yoon J. Rupright S. Reid-Arndt 2009 Relationships among spiritual beliefs, religious practises, congregational support and health for individuals with traumatic brain injury Brain Injury 23 5 411 419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Johnstone D. P. Yoon K. L. Franklin L. Schopp J. Hinkebein 2009 Re-conceptualizing the factor structure of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality Journal of Religion and Health 48 146 163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Kagimu S. Kaye D. Ainomugisha I. Lutalo Y. Walakira D. Guwatudde C. Rwabukwali 2012 Evidence-based monitoring and evaluation of the faith-based approach to HIV prevention among Christian and Muslim youth in Wakiso district in Uganda African Health Sciences 12 2 119 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Kasser R. M. Ryan 1996 Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals Personality and Social Psychology Bulletin 22 280 287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. S. Kelley L. Miller 2007 Life satisfaction and spirituality in adolescents Research in the Social Scientific Study of Religion 18 233 261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. S. Kendler X. Q. Liu C. Gardner M. E. McCullough D. Larson C. Prescott 2003 Dimensions of religiosity and their relationship to lifetime psychiatric and substance use disorders American Journal of Psychiatry 160 3 496 503.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. G. Koenig 2008 Concerns about measuring “spirituality” in research Journal of Nervous and Mental Disease 196 349 355.

 • H. G. Koenig H. J. Cohen 2002 The Link between Religion and Health — Psychoneuroimmunology and the Faith Factor Oxford University Press New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. G. Koenig S. M. Ford L. K. George D. G. Blazer K. G. Meador 1993 Religion and anxiety disorder: An examination and comparison of associations in young, middle-aged, and elderly adults Journal of Anxiety Disorders 7 321 342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. G. Koenig L. K. George K. G. Meador D. G. Blazer P. B. Dyck 1994 Religious affiliation and psychiatric disorders among protestant baby boomers Hospital & Community Psychiatry 45 586 596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. G. Koenig L. K. George K. G. Meador D. G. Blazer S. M. Ford 1994 Religious practices and alcoholism in a southern adult population Hospital & Community Psychiatry 45 225 231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. G. Koenig M. McCullough D. B. Larson 2001 Religion and Health: A Century of Research Reviewed Oxford University Press New York.

 • B. Konkoly Thege T. Martos 2006 Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 3 153 169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N. Krause 1997 Anticipated support, received support, and economic stress among older adults Journal of Gerontology: Psychological Sciences 52B 6 P284 293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z. Kulcsár 2007 Aspiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója Trefort Kiadó Budapest.

 • Z. Kulcsár 2009 Traumafeldolgozás és vallás Trefort Kiadó Budapest.

 • T. Martos A. Kézdy K. Horváth-Szabó 2011 Religious motivations for everyday goals: Their religious context and potential consequences Motivation and Emotion 35 75 88.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Martos A. Kézdy M. Robu S. Urbán K. Horváth-Szabó 2009 Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához — elmélet és módszertan Magyar Pszichológiai Szemle 64 643 669.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Martos G. Szabó S. Rózsa 2006 Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 171 192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Matsuo T. Tomazic A. Karamehic W. H. Cheah A. Poljarevic 2008 Cross-cultural adaptation of Bosnian refugees in St. Louis, Missouri: Methodological considerations Proceedings of the International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Context (3MC).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. McNamara R. Durso A. Brown 2006 Religiosity in patients with Parkinson's disease Neuropsychiatric Disease and Treatment 2 3 341 348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. W. Miller T. Ewest 2011 The present state of workplace spirituality: A literature review considering context, theory, and measurement/assessment 2011 Academy of Management Annual Meeting.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W. R. Miller C. E. Thoresen 2003 Spirituality, religion and health: An emerging research field American Psychologist 58 1 24 35.

 • P. J. Mills 2002 Spirituality, religiousness, and health: From research to clinical practice Annals of Behavioral Medicine 24 1 1 2.

 • N. Mokuau E. Hishinuma S. Nishimura 2001 Validating a measure of religiousness/spirituality for native Hawaiians Pacific Health Dialog 8 2 407 416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. Monk-Turner 2003 The benefits of meditation: Experimental findings The Social Science Journal 40 3 465 470.

 • J. A. Neff 2006 Exploring the dimensionality of religiosity and spirituality in the Fetzer Multidimensional Measure Journal of the Scientific Study of Religion 45 3 449 459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Nonnemaker C. A. McNeely R. W. Blum 2006 Public and private domains of religiosity and adolescent smoking transitions Social Science & Medicine 62 3084 3095.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. I. Pargament 1997 The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice Guilford Press New York.

 • K. I. Pargament 1999 The psychology of religion and spirituality? Yes and no International Journal for the Psychology of Religion 9 3 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Z. O. Pauwlik 2008 Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál. Bölcsészdoktori értekezés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Pendleton K. S. Cavilli K. I. Pargament S. Nasr 2002 Spirituality in children with cystic fibrosis: A qualitative study Pediatrics 109 1 11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. L. Piedmont 1999 Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five factor model Journal of Personality 67 985 1013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. L. Piedmont 2005 The role of personality in understanding religious and spiritual constructs R. F. Paloutzian C. L. Park The Handbook of the Psychology of Religion Guilford New York 253 273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. L. Piedmont A. T. Mapa J. E. G. Williams 2007 A factor analisys of the Fetzer/NIA Brief Multidimensional Measure of Religiousnes/Spirituality (MMRS) Research in the Social Scientific Study of Religion 17 177 196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Pikó K. Fitzpatrick 2004 Substance use, religiosity, and other protective factors among Hungarian adolescents Addictive Behaviors 29 1095 1107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. H. Powell L. Shahabi C. E. Thoresen 2003 Religion and spirituality: Linkages to physical health American Psychologist 58 1 36 52.

 • K. Rahner 1998 A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába Agapé Kiadó Szeged.

 • J. Ries 2003 A szent antropológiája Typotex Budapest.

 • A. E. Rippentrop E. M. Altmaier J. J. Chen E. M. Found V. J. Keffal 2005 The relationship between religion/spirituality and physical health, mental health, and pain in a chronic pain population Pain 116 311 321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A. H. Roberts D. G. Kewman L. Mercier M. F. Hovell 1995 The power of nonspecific effects in healing: Implications for psychosocial and biological treatments Clinical Psychology Review 13 5 375 391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Robu T. Martos 2007 Istenkép és vallásosság K. Horváth-Szabó Vallásosság és személyiség Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 110 133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. S. Rook 1984 The negative side of social interaction: Impact on psychological well-being Journal of Personality & Social Psychology 46 5 1097 1108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Rózsa J. Kállai A. Osváth M. C. Bánki 2005 Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje.

 • S. Rózsa N. A. Komlósi E. Somogyi L. Dezső J. Kállai A. Osváth M. C. Bánki 2004 A személyiség pszichobiológiai modellje: A Temperamentum és Karakter Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok Pszichológia 3 283 304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Rózsa G. Major D. Bella Z. Surányi 2013 A Gyermekkori spiritualitás és jól-lét.

 • V. Saroglou 2002 Religion and the five factors of personality: A meta-analitic review Personality and Individual Differences 32 15 25.

 • A. Satorra P. M. Bentler 1994 Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis A. von Eye C. C. Clogg Latent Variables Analysis: Applications for Developmental Research Sage Thousand Oaks, CA 399 419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. H. Schwartz S. Huismans 1995 Value priorities and religiosity in four western religions Social Psychology Quarterly 58 2 88 107.

 • C. Stewart G. F. Koeske 2006 A preliminary construct validation of the multidimensional measurement of religiosness/spirituality instrument: A study of southern USA samples The International Journal for the Psychology of Religion 16 3 181 196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Stratta C. Capanna I. Riccardi G. Perugi C. Toni L. Dell'Osso A. Rossi 2012 Spirituality and religiosity in the aftermath of a natural catastrophe in Italy Journal of Religion and Health.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Suele 1990 Vallás vagy pszichoterápia? Animula Egyesület Budapest.

 • F. Suele 1997 Valláspatológia GyuRó Art-Press Szokolya.

 • M. Szaflarski I. Kudel S. Cotton A. C. Leonard J. Tsevat P. N. Ritchey 2012 Multidimensional assessment of spirituality/religion in patients with HIV: Conceptual framework and empirical refinement Journal of Religion and Health 51 1239 1260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D. L. Thomas A. Freeman 2011 Project genesis: Self-reported religiosity and spirituality and sexual risk-taking in young African-American women attending a historically African-American college The Journal of the National Black Nurses Association 22 1 27 35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Tomcsányi T. Martos A. Ittzés K. Horváth-Szabó T. Szabó J. Nagy 2011 A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat Pszichológia 32 2 165 192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Tomka 2011 A vallás a modern világban Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. W. Traphagan 2005 Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality for use in health research in cross-cultural perspective Research on Aging 27 387 419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L. G. Underwood J. Teresi 2002 The Daily Spiritual Experience Scale: Development, theoretical description, reliability, exploratory factor analysis, and preliminary construct validity using health related data Annals of Behavioral Medicine 24 22 33.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Urbán 2012 A vallásosság kötődéselméleti megközelítése.

 • A. V. Komlósi S. Rózsa M. Bérdi É. Móricz D. Horváth 2006 Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok Magyar Pszichológiai Szemle 61 237 250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. J. Watson R. J. Morris R. W. Hood 1988 Sin and self-functioning, Part I: Grace, guilt, and self-consciousness Journal of Psychology and Theology 16 3 254 269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Wink M. Dillon 2008 Religiousness, spirituality, and psychosocial functioning in late adulthood: Findings from a longitudinal study Psychology of Religion and Spirituality S1 102 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 6 0 1
May 2021 8 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 0 2 2
Oct 2021 0 0 0