View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézet és Neveléstudományi Doktori Iskola Szeged Magyarország
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Szeged Magyarország
 • | 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Budapest Magyarország
Restricted access

A tanulmány a bűnelkövetők tudatelméleti működésével foglalkozik. A vizsgálatban a csalást és az erőszakos bűncselekményt elkövető, a vizsgálat idején szabadságvesztésüket töltő bűnelkövetők és kontrollszemélyek mentalizációs képességét hasonlítottuk össze. Az eredményeink azt mutatják, hogy a csalást elkövető személyek magasabb teljesítményt mutatnak az erőszakos cselekményt elkövetőkhöz képest, az affektív mentálisállapot-tulajdonítás néhány dimenziója mentén: a Szemekből Olvasás Teszten és az Arcok Tesztben az alapérzelmek felismerésében jobban teljesítenek, azonban a komplex érzelmek tekintetében már nincs különbség a csoportok között. A faux pas-k, vagyis a véletlen elszólások felismerését tekintve a következő eredményeket kaptuk: az erőszakos cselekményt elkövetőknek, szemben a kontrollszemélyekkel, nehézségeik vannak az elszólások detektálásában, illetve a faux pas-t elkövető személy mentális állapotának megértésében, azaz nehezebben jósolják be, hogy egy tett mögött szándékosság állt-e. Emellett az erőszakos cselekményt elkövetők a kontrollcsoporthoz képest rosszabbul teljesítettek az elszólások mögött fellelhető tévesvélekedés-tulajdonításban, a faux pas kognitív komponensében is. Azonban a faux pas negatív érzelmi következményének felismerésében a csalást elkövetők teljesítettek tendenciaszinten jobban az erőszakos cselekményt elkövetőkhöz képest. Mindezek alapján a csalást elkövetők jobb elmeolvasó képességgel jellemezhetők az erőszakos cselekményt elkövetőkhöz képest a tudatelmélet bizonyos komponenseiben. A szemek régiójából és az arcokon megjelenő érzelmeket tekintve különösen az alapérzelmek tulajdonításában nyújtanak jobb teljesítményt az erőszakos tettért elítéltekhez képest, továbbá a negatív érzelmi következmények felismerésében tendenciaszinten jelenik meg a magasabb teljesítmény. Mindezek az eredmények egyrészt további kutatásokat ösztönözhetnek e területen, továbbá a bűnelkövetők rehabilitációjában, szociális készségeik fejlesztésében is értékes támpontokkal szolgálhatnak.

 • A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény.

 • Antonowicz, D. H., Ross, R. R. (2005): Social problem-solving deficits in offenders. In: M. McMurran, J. McGuire (eds), Social Problem-solving and Offending: Evidence, Evaluation and Evolution. Chichester, UK, John Wiley & Sons, 91–102.

  Ross R R , '', in Social Problem-solving and Offending: Evidence, Evaluation and Evolution , (2005 ) -.

 • Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., Moore, H. (2007): Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Personality and Individual Differences, 43(1), 179–189.

  Moore H , 'Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? ' (2007 ) 43 Personality and Individual Differences : 179 -189.

  • Search Google Scholar
 • Baron-Cohen, S. (2001): Theory of mind in normal development and autism. Prisme, 34, 174–183.

  Baron-Cohen S , 'Theory of mind in normal development and autism ' (2001 ) 34 Prisme : 174 -183.

  • Search Google Scholar
 • Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., Robertson, M. (1997): Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(7), 813–822.

  Robertson M , 'Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger Syndrome ' (1997 ) 38 Journal of Child Psychology and Psychiatry : 813 -822.

  • Search Google Scholar
 • Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., Frith, U. (1985): Does the autistic children have a „theory of mind”? Cognition, 21(1), 37–46.

  Frith U , 'Does the autistic children have a „theory of mind”? ' (1985 ) 21 Cognition : 37 -46.

  • Search Google Scholar
 • Baron-Cohen, S., O’Riordan, M., Stone, V., Jones, R., Plaisted, K. (1999): A new test of social sensitivity: Detection of faux pas in normal children and children with Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(5), 407–418.

  Plaisted K , 'A new test of social sensitivity: Detection of faux pas in normal children and children with Asperger syndrome ' (1999 ) 29 Journal of Autism and Developmental Disorders : 407 -418.

  • Search Google Scholar
 • Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., Plumb, I. (2001): The Reading the Mind in the Eyes Test revised version: A study with normal adults, and adult with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(2), 241–251.

  Plumb I , 'The Reading the Mind in the Eyes Test revised version: A study with normal adults, and adult with Asperger syndrome or high-functioning autism ' (2001 ) 42 Journal of Child Psychology and Psychiatry : 241 -251.

  • Search Google Scholar
 • Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Jolliffe, T. (1997): Is there a ‘language of the eyes’? Evidence from normal adults, and adults with Autism or Asperger’s syndrome. Visual Cognition, 4, 311–331.

  Jolliffe T , 'Is there a ‘language of the eyes’? Evidence from normal adults, and adults with Autism or Asperger’s syndrome ' (1997 ) 4 Visual Cognition : 311 -331.

  • Search Google Scholar
 • Blair, J. R. (2003): Neurobiological basis of psychopathy. The British Journal of Psychiatry, 182(1), 5–7.

  Blair J R , 'Neurobiological basis of psychopathy ' (2003 ) 182 The British Journal of Psychiatry : 5 -7.

  • Search Google Scholar
 • Brüne, M., Brüne-Cohrs, U. (2006): Theory of mind — evolution, ontogeny, brain mechanisms and psychopathology. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30(4), 437–455.

  Brüne-Cohrs U , 'Theory of mind — evolution, ontogeny, brain mechanisms and psychopathology ' (2006 ) 30 Neuroscience and Biobehavioral Reviews : 437 -455.

  • Search Google Scholar
 • Csibra Gergely, Gergely György (2002): A naiv tudatelmélet az evolúciós lélektan szempontjából. Magyar Tudomány, 108(1), 56–61.

  Gergely G , 'A naiv tudatelmélet az evolúciós lélektan szempontjából ' (2002 ) 108 Magyar Tudomány : 56 -61.

  • Search Google Scholar
 • Dolan, M., Fullam, R. (2004): Theory of mind and mentalizing ability in antisocial personality disorders with and without psychopathy. Psychological Medicine, 34(6), 1093–1102.

  Fullam R , 'Theory of mind and mentalizing ability in antisocial personality disorders with and without psychopathy ' (2004 ) 34 Psychological Medicine : 1093 -1102.

  • Search Google Scholar
 • Egyed Katalin, Király Ildikó (2008): Mások viselkedésének megértése és az éntudatosság. In: Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.), Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest, Osiris, 336–356.

  Király I , '', in Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás , (2008 ) -.

 • Elsegood, K. J., Duff, S. C. (2010): Theory of mind in men who have sexually offended against children: a U.K. comparison study between child sex offenders and nonoffender controls. Sexual Abuse, 22(1), 112–131.

  Duff S C , 'Theory of mind in men who have sexually offended against children: a U.K. comparison study between child sex offenders and nonoffender controls ' (2010 ) 22 Sexual Abuse : 112 -131.

  • Search Google Scholar
 • Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter (2007): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt., 391–392.

  Tariska P , '', in A pszichiátria rövidített kézikönyve , (2007 ) -.

 • Gál Zita, Egyed Katalin, Pászthy Bea, Németh Dezső (2011): Tudatelméleti deficit anorexia nervosában. Psychiatria Hungarica, 26(1), 12–25.

  Németh D , 'Tudatelméleti deficit anorexia nervosában ' (2011 ) 26 Psychiatria Hungarica : 12 -25.

  • Search Google Scholar
 • Gao, Y., Raine, A. (2010): Successful and unsuccessful psychopaths: a neurobiological model. Behavioral Sciences & the Law, 28(2), 194–210.

  Raine A , 'Successful and unsuccessful psychopaths: a neurobiological model ' (2010 ) 28 Behavioral Sciences & the Law : 194 -210.

  • Search Google Scholar
 • Gombos, V. A. (2006): The cognition of deception: The role of executive processes in producing lies. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 132(3), 197–214.

  Gombos V A , 'The cognition of deception: The role of executive processes in producing lies ' (2006 ) 132 Genetic, Social, and General Psychology Monographs : 197 -214.

  • Search Google Scholar
 • Győri Miklós (2009): Atudatelméleti képesség változatossága autizmusban — és implikációi az atipikus megismerésre és tanulásra nézve. Gyógypedagógiai Szemle (2–3), 13–25.

  Győri M , '', in Gyógypedagógiai Szemle , (2009 ) -.

 • Ivády Rozália Eszter, Takács Boglárka, Pléh Csaba (2007): Tudatelmélet és idegen nyelvelsajátítás — valódi kapcsolat vagy városi legenda? In: Mund Katalin, Kampis György (szerk.), Tudat és elme. Budapest, Typotex, 57–73.

  Pléh C , '', in Tudat és elme , (2007 ) -.

 • Janacsek Karolina, Mészáros Tünde, Tánczos Tímea, Németh Dezső (2009): A munkamemória új magyar nyelvű neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(2), 385–406.

  Németh D , 'A munkamemória új magyar nyelvű neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt ' (2009 ) 64 Magyar Pszichológiai Szemle : 385 -406.

  • Search Google Scholar
 • Krippl, M., Karim, A. A. (2010): Theory of mind and its neuronal correlates in forensically relevant disorders. Nervenarzt, 82(7), 843–852.

  Karim A A , 'Theory of mind and its neuronal correlates in forensically relevant disorders ' (2010 ) 82 Nervenarzt : 843 -852.

  • Search Google Scholar
 • McGuire, J. (2001): What is problem solving? A review of theory, research and applications. Criminal Behaviour and Mental Health, 11(4), 210–235.

  McGuire J , 'What is problem solving? A review of theory, research and applications ' (2001 ) 11 Criminal Behaviour and Mental Health : 210 -235.

  • Search Google Scholar
 • McIlwain, D. (2003): Bypassing empathy: Mapping a Machiavellian theory of mind and sneaky power. In: B. Repacholi, V. Slaughter (Eds), Individual Differences in Theory of Mind: Implications for Typical and Atypical Development. New York, Psychology Press, 39–66.

  McIlwain D , '', in Individual Differences in Theory of Mind: Implications for Typical and Atypical Development , (2003 ) -.

 • Paál Tünde, Bereczkei Tamás (2006): Elmeteória, együttműködés, machiavellizmus: a felnőttkori elmeolvasó képesség hatása a társas kapcsolatokra. Magyar Pszichológiai Szemle, 61(4), 511–532.

  Bereczkei T , 'Elmeteória, együttműködés, machiavellizmus: a felnőttkori elmeolvasó képesség hatása a társas kapcsolatokra ' (2006 ) 61 Magyar Pszichológiai Szemle : 511 -532.

  • Search Google Scholar
 • Racsmány Mihály, Lukács Ágnes, Németh Dezső, Pléh Csaba (2005): A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60(4), 479–506.

  Pléh C , 'A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai ' (2005 ) 60 Magyar Pszichológiai Szemle : 479 -506.

  • Search Google Scholar
 • Ross, R. R., Fabiano, E. A. (1985): Time to Think: A Cognitive Model of Delinquency Prevention and Offender Rehabilitation. Tennessee: Institute of Social Sciences and Arts. (Idézi Antonowicz és Ross, 2005.)

  Fabiano E A , '', in Time to Think: A Cognitive Model of Delinquency Prevention and Offender Rehabilitation , (1985 ) -.

 • Shamay-Tsoory, S. G., Harari, H., Aharon-Peretz, J., Levkovitz, Y. (2010): The role of the orbitofrontal cortex in affective theory of mind deficits in criminal offenders with psychopathic tendencies. Cortex, 46(5), 668–677.

  Levkovitz Y , 'The role of the orbitofrontal cortex in affective theory of mind deficits in criminal offenders with psychopathic tendencies ' (2010 ) 46 Cortex : 668 -677.

  • Search Google Scholar
 • Shamay-Tsoory, S. G., Shur, S., Barcai-Goodman, L., Medlovich, S., Harari, H., Levkovitz, Y. (2007): Dissociation of cognitive from affective components of theory of mind in schizophrenia. Psychiatry Research, 149(1–3), 11–23.

  Levkovitz Y , 'Dissociation of cognitive from affective components of theory of mind in schizophrenia ' (2007 ) 149 Psychiatry Research : 11 -23.

  • Search Google Scholar
 • Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Besser, A., Flett, G. L., Klein, C. (2006): Machiavellianism, trait perfectionism, and perfectionistic self-presentation. Personality and Individual Differences, 40(4), 829–839.

  Klein C , 'Machiavellianism, trait perfectionism, and perfectionistic self-presentation ' (2006 ) 40 Personality and Individual Differences : 829 -839.

  • Search Google Scholar
 • Sip, K. E., Carmel, D., Marchant, J. L., Li, J., Petrovic, P., Roepstorff, A., McGregor, W. B., Frith, C. D. (2013): When Pinocchio’s nose does not grow: belief regarding lie-detectability modulates production of deception. Frontiers in Human Neuroscience, 7(16), 1–11.

  Frith C D , 'When Pinocchio’s nose does not grow: belief regarding lie-detectability modulates production of deception ' (2013 ) 7 Frontiers in Human Neuroscience : 1 -11.

  • Search Google Scholar
 • Sip, K. E., Roepstorff, A., McGregor, W., Frith, C. D. (2008): Detecting deception: The scope and limits. Trends in Cognitive Sciences, 12(2), 48–53.

  Frith C D , 'Detecting deception: The scope and limits ' (2008 ) 12 Trends in Cognitive Sciences : 48 -53.

  • Search Google Scholar
 • Spence, S. A., Hunter, M. D., Farrow, T. F., Green, R. D., Leung, D. H., Hughes, C. J., Ganesan, V. (2004): A cognitive neurobiological account of deception: Evidence from functional neuroimaging. Philosophical Transactions of The Royal Society of London, 359(1451), 1755–1762.

  Ganesan V , 'A cognitive neurobiological account of deception: Evidence from functional neuroimaging ' (2004 ) 359 Philosophical Transactions of The Royal Society of London : 1755 -1762.

  • Search Google Scholar
 • Stone, V., Baron-Cohen, S., Calder, A., Keane, J., Young, A. (2003): Acquired theory of mind impairments in individuals with bilateral amygdala lesions. Neuropsychologia, 41(2), 209–220.

  Young A , 'Acquired theory of mind impairments in individuals with bilateral amygdala lesions ' (2003 ) 41 Neuropsychologia : 209 -220.

  • Search Google Scholar
 • Stone, V., Baron-Cohen, S., Knight, R. T. (1998): Frontal lobe contributions to theory of mind. Journal of Cognitive Neuroscience, 10(5), 640–656.

  Knight R T , 'Frontal lobe contributions to theory of mind ' (1998 ) 10 Journal of Cognitive Neuroscience : 640 -656.

  • Search Google Scholar
 • Varga Eszter, Tényi Tamás, Fekete Sándor, Herold Róbert (2008): Mentalizációs deficit vizsgálata Faux Pas Teszttel skizofréniában. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 10(2), 67–72.

  Herold R , 'Mentalizációs deficit vizsgálata Faux Pas Teszttel skizofréniában ' (2008 ) 10 Neuropsychopharmacologia Hungarica : 67 -72.

  • Search Google Scholar
 • Walczyk, J. J., Harris, L. L., Duck, T. K., Mulay, D. (2014): A social-cognitive framework for understanding serious lies: Activation-decision-construction-action theory. New Ideas in Psychology, 34, 22–36.

  Mulay D , 'A social-cognitive framework for understanding serious lies: Activation-decision-construction-action theory ' (2014 ) 34 New Ideas in Psychology : 22 -36.

  • Search Google Scholar
 • Wright, G. R. T., Berry, C. J., Bird, G. (2012): „You can’t kid a kidder”: Association between production and detection of deception in an interactive deception task. Frontiers in Human Neuroscience, 6(87), 1–7.

  Bird G , '„You can’t kid a kidder”: Association between production and detection of deception in an interactive deception task ' (2012 ) 6 Frontiers in Human Neuroscience : 1 -7.

  • Search Google Scholar

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)