View More View Less
 • 1 SZTE Pszichológiai Intézet Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest Magyarország
 • 2 Szolnok, Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztály Budapest Magyarország
 • 3 BME GTK Pszichológia MA 2. évf. Budapest Magyarország
 • 4 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ Budapest Magyarország
 • 5 SZTE BTK Pszichológia MA 2. évf. Budapest Magyarország
 • 6 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, MTATTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Budapest Magyarország
Restricted access

Tanulmányunkban az Averill és Thomas-Knowles (1991) által kidolgozott Érzelmi Kreativitás Index (ECI) hazai adaptációját mutatjuk be. Az érzelmi kreativitás koncepciója számos oknál fogva jelentős: kitágította az empirikus kreativitáskutatás fókuszát, közelebb hozta egymáshoz az akadémiai és személyiségpszichológiai paradigmákat, és gyakorlati jelentősége is van; az érzelmi kreativitás magas szintje fordítottan korrelál az alexitímiával, ami számos klinikai jelenség rizikótényezője. Az Érzelmi Kreativitás Index egy 30 itemes önkitöltős skála, Averill és Thomas-Knowles a konstrukció szerkezetének és az egyéni különbségeknek a felmérése céljából alakította ki. Három alskálát tartalmaz: érzelmi készültség, újdonság és hatékonyság/autentikusság. Jelenlegi kutatásunk célja az volt, hogy megteremtsünk egy érvényes és megbízható magyar változatot az érzelmi kreativitás mérésére James Averill munkái alapján és az ő személyes engedélyével. A tesztet három vizsgálatban alkalmaztuk. Az elsőben 905 személy (561 nő és 344 férfi) vett részt, amely alapján felülvizsgáltuk az eredeti faktorstruktúrát. Az eredmények és a konfirmációs faktoranalízis egyaránt megerősítették a háromfaktoros struktúrát, a skálák megfelelő belső konzisztenciát mutattak. Második vizsgálatunkban négy pszichológiai skálát alkalmaztunk (IRI, CISS 48, Tóth-féle Kreativitás Skála, Kreatív Tevékenység Kérdőív) a konvergens és divergens validitás megállapítására. Az eredmények kapcsolatai igazolták a három konstrukció érvényességét. A harmadik vizsgálatban a vonások időbeli stabilitását néztük meg teszt-reteszt módszerrel. Ezen vizsgálatok eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a lefordított, adaptált, lerövidített kérdőív pszichometriai jellemzői megfelelőek, és megbízhatóan méri a nevezett pszichológiai konstruktumokat.

 • Averill, J. (1999): Individual differences in emotional creativity: structure and correlates. Journal of Personality, 67(2), 332–371.

  Averill J. , 'Individual differences in emotional creativity: structure and correlates ' (1999 ) 67 Journal of Personality : 332 -371.

  • Search Google Scholar
 • Averill, J. (2004): A tale of two snarks: emotional intelligence and emotional creativity compared. Psychological Inquiry, 15, 228–233.

  Averill J. , 'A tale of two snarks: emotional intelligence and emotional creativity compared ' (2004 ) 15 Psychological Inquiry : 228 -233.

  • Search Google Scholar
 • Averill, J. (2005): Emotions as Mediators and Products of Creative Activity. In: J. Kaufman, J. Baerr (eds), Creativty Across Domains: Faces of the Muse. Mahwah, NJ: Erlbaum, 225–243.

  Averill J. , '', in Creativty Across Domains: Faces of the Muse , (2005 ) -.

 • Averill, J. R., Thomas-Knowles, C. (1991): Emotional creativity. In: K. T. Strongman (ed.), International Review of Studies on Emotion, Vol. 1, London, 269–299.

  Thomas-Knowles C. , '', in International Review of Studies on Emotion , (1991 ) -.

 • Averill, J. R, Chon, K. K., Hahn, D. W. (2001): Emotions and creativity: East and West. Asian Journal of Social Psychology, 4, 165–183.

  Hahn D. W. , 'Emotions and creativity: East and West ' (2001 ) 4 Asian Journal of Social Psychology : 165 -183.

  • Search Google Scholar
 • Averill, J. R., Nunley, E. P. (2010): Neurosis: The dark side of emotional creativity. In: D. H. Cropley, A. J. Cropley, J. C. Kaufman, M. A. Runco (eds), The Dark Side of Creativity. Cambridge, Cambridge University Press, 255–276.

  Nunley E. P. , '', in The Dark Side of Creativity , (2010 ) -.

 • Anderson, H. (ed.) (1959): Creativity and its Cultivation. New York, NY, Harper & Row.

  '', in Creativity and its Cultivation , (1959 ) -.

 • Barron, F. (1973 [1953]): A komplexitás — illetve egyszerűség mint személyiségdimenzió. In: Halász László (szerk.), Művészetpszichológia. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 84–108.

  Barron F. , '', in Művészetpszichológia , (1973 ) -.

 • Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991): Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226–244.

  Horowitz L. M. , 'Attachment styles among young adults: A test of a four-category model ' (1991 ) 61 Journal of Personality and Social Psychology : 226 -244.

  • Search Google Scholar
 • Baumeister, R. (2003): Hogyan lett probléma az „én”? In: V. Komlósi, A. és Nagy, J. (szerk.), Én-elméletek. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 147–176.

  Baumeister R. , '', in Én-elméletek , (2003 ) -.

 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., Ferraz, M. B. (2000): Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25, 31, 86–91.

  Ferraz M. B. , 'Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures ' (2000 ) 25 Spine : 86 -91.

  • Search Google Scholar
 • Brown, T. A. (2006): Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York, Guilford Press.

  Brown T. A. , '', in Confirmatory Factor Analysis for Applied Research , (2006 ) -.

 • Carson, S. H., Peterson, J. B., Higgins, D. M. (2005): Reliability, validity, and factor structure of the creative achievement questionnaire. Creativity Research Journal, 17(1), 37–50.

  Higgins D. M. , 'Reliability, validity, and factor structure of the creative achievement questionnaire ' (2005 ) 17 Creativity Research Journal : 37 -50.

  • Search Google Scholar
 • Cropley, A. J. (2010): The dark side of creativity: What is it? In: D. H. Cropley, A. J. Cropley, J. C. Kaufman, M. A. Runco (eds), The Dark Side of Creativity. Cambridge, Cambridge University Press, 1–14.

  Cropley A. J. , '', in The Dark Side of Creativity , (2010 ) -.

 • Császár A. (2005): Implicit kapcsolati tudás. In: Juhász, A. (szerk.), A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok. Budapest, Animula Kiadó (e-könyv).

  Császár A. , '', in A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok , (2005 ) -.

 • Csíkszentmihályi M. (2008): Kreativitás. Budapest, Akadémiai Kiadó.

  Csíkszentmihályi M. , '', in Kreativitás , (2008 ) -.

 • Csóka Sz., Szabó G., Sáfrány E., Rochlitz R., Bódizs R. (2007): Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére — a kapcsolati kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata. Pszichológia, 27(4), 333–355.

  Bódizs R. , 'Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére — a kapcsolati kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata ' (2007 ) 27 Pszichológia : 333 -355.

  • Search Google Scholar
 • Davis, M. H. (1983): Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113–126.

  Davis M. H. , 'Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach ' (1983 ) 44 Journal of Personality and Social Psychology : 113 -126.

  • Search Google Scholar
 • Doorman, M. (2006): A romantikus rend. Budapest, Typotex.

  Doorman M. , '', in A romantikus rend , (2006 ) -.

 • Guilford, J. P. (1973 [1957]): Az alkotóképességek a művészetekben. In: Halász L. (szerk.), Művészetpszichológia. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 69–84.

  Guilford J. P. , '', in Művészetpszichológia , (1973 ) -.

 • Gutbezahl, J., Averill, J. R. (1996): Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures. Creativity Research Journal, 9, 237–337.

  Averill J. R. , 'Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures ' (1996 ) 9 Creativity Research Journal : 237 -337.

  • Search Google Scholar
 • Hargitai, R. (2007): Narratíva és személyiség. In: Gyöngyösiné Kiss E., Oláh A. (szerk.), Vázlatok a személyiségről. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 294–307.

  Hargitai R. , '', in Vázlatok a személyiségről , (2007 ) -.

 • Hilgard, E. (1959): Creativity and problem solving. In: H. Anderson (ed.), Creativity and its Cultivation. New York, Harper & Row, 162–181.

  Hilgard E. , '', in Creativity and its Cultivation , (1959 ) -.

 • Hoffmann, G., Hochapfel, S. O. (2000): Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichoszomatikus medicina. Budapest, Medicina.

  Hochapfel S. O. , '', in Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichoszomatikus medicina , (2000 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Humphreys, J., Jiao, N., Sadler, T. (2008): Emotional disposition and leadership preferences of American and Chinese MBA students. International Journal of Leadership Studies, 3, 162–180.

  Sadler T. , 'Emotional disposition and leadership preferences of American and Chinese MBA students ' (2008 ) 3 International Journal of Leadership Studies : 162 -180.

  • Search Google Scholar
 • Ivcevic, Z., Brackett, M. A., Mayer, J. D. (2007): Emotional intelligence and emotional creativity. Journal of Personality, 75, 199–236.

  Mayer J. D. , 'Emotional intelligence and emotional creativity ' (2007 ) 75 Journal of Personality : 199 -236.

  • Search Google Scholar
 • Kaufman, J. C., Beghetto, R. A. (2009): Beyond big and little: the four c model of creativity. Review of General Psychology, 13(1), 1–12.

  Beghetto R. A. , 'Beyond big and little: the four c model of creativity ' (2009 ) 13 Review of General Psychology : 1 -12.

  • Search Google Scholar
 • Klein, M. (1998 [1930]): A szimbólumképzés szerepe az énfejlődésben. In: Bókay A. és Erős F. (szerk.), Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Budapest, Filum Kiadó, 190–199.

  Klein M. , '', in Pszichoanalízis és irodalomtudomány , (1998 ) -.

 • Koestler, A. (1998): A teremtés. Budapest, Európa Könyvkiadó.

  Koestler A. , '', in A teremtés , (1998 ) -.

 • Kozbelt, A., Beghetto, R. A., Runco, M. A. (2010): Theories of creativity. In: J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds), The Cambridge Handbook of Creativity. New York, Cambridge University Press, 20–47.

  Runco M. A. , '', in The Cambridge Handbook of Creativity , (2010 ) -.

 • Kőváry, Z. (2011): Psychobiography as a method. The revival of studying lives: New perspectives in personality and creativity research. Europe’s Journal of Psychology, 7(4), 739–777.

  Kőváry Z. , 'Psychobiography as a method. The revival of studying lives: New perspectives in personality and creativity research ' (2011 ) 7 Europe’s Journal of Psychology : 739 -777.

  • Search Google Scholar
 • Kőváry Zoltán (2012): Kreativitás és személyiség. A mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig. Budapest, Oriold és Társai Kiadó.

  Kőváry Z. , '', in Kreativitás és személyiség. A mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig , (2012 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kőváry Zoltán (2013a): A betegség mint határhelyzet és mint a kreativitás forrása. In: Csabai M. és Pintér J. (szerk.), Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, 227–260.

  Kőváry Z. , '', in Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések , (2013 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kőváry Zoltán (2013b): Pszichobiográfia és patográfia Magyarországon 1912–1990. In: Imágó. Budapest, 2013/3-4.

  Kőváry Z. , '', in Imágó , (2013 ) -.

 • Kulcsár Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

  Kulcsár Z. , '', in Egészségpszichológia , (2002 ) -.

 • Langley, S. (2011): The Impact of Emotion on Creative Thinking: Can induced mood change people’s level of creativity? http://www.emotionalintelligenceworldwide.com/resources.html , 2014-06-22

  Langley S. , '', in The Impact of Emotion on Creative Thinking: Can induced mood change people’s level of creativity? , (2011 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Lator L. (szerk.) (1966): A világirodalom legszebb versei. Az ókortól a XIX. századig. Budapest, Európa Könyvkiadó.

  '', in A világirodalom legszebb versei. Az ókortól a XIX. századig , (1966 ) -.

 • McAdams, D. P., Pals, J. (2007): The role of theory in personality research. In: R. Robins, Ch. Farley, R. Krueger (eds), The Handbook of Research Methods in Personality Psychology. New York, The Guilford Press, 3–21.

  Pals J. , '', in The Handbook of Research Methods in Personality Psychology , (2007 ) -.

 • Monsen, J. T. (1999): A szelfpszichológia és a modern affektuselmélet. In: S. Karterud, J. T. Monsen (szerk.): Szelfpszichológia — a Kohut utáni fejlődés. Budapest, Animula, 75–109.

  Monsen J. T. , '', in Szelfpszichológia — a Kohut utáni fejlődés , (1999 ) -.

 • Pennebaker, J. (2001): A stressz szavakba öntése: egészségi, nyelvészeti és terápiás implikációk. In: László J., Thomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 189–203.

  Pennebaker J. , '', in Narratívák 5. Narratív pszichológia , (2001 ) -.

 • Pennebaker, J. (2002): Emotions, disclosure and health. An overview. In: J. Pennebaker (ed.), Emotions, Disclosure and Health. Washington, D.C., American Psychological Association, 3–10.

  Pennebaker J. , '', in Emotions, Disclosure and Health , (2002 ) -.

 • Pléh Csaba (2010): Kreativitás, tehetség és gyakorlás: hangsúlyváltások a kutatásban. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 199–220.

  Pléh C. , 'Kreativitás, tehetség és gyakorlás: hangsúlyváltások a kutatásban ' (2010 ) 65 Magyar Pszichológiai Szemle : 199 -220.

  • Search Google Scholar
 • Ricoeur, P. (2001): Anarratív azonosság. In: László J., Thomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív Pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 15–27.

  Ricoeur P. , '', in Narratívák 5. Narratív Pszichológia , (2001 ) -.

 • Ricoeur, P. (2006): Az élő metafora. Budapest, Osiris Kiadó.

  Ricoeur P. , '', in Az élő metafora , (2006 ) -.

 • Runco, M. A. (2007a): Creativity. Theories and Themes: Research, Development and Practise. San Diego, Elsevier Academic Press.

  Runco M. A. , '', in Creativity. Theories and Themes: Research, Development and Practise , (2007 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Runco, M. A. (2007b): To understand is to create: An epistemological perspective on human nature and personal creativity. In: R. Richards (ed.), Everyday Creativity and Views of the Human Nature. Psychological, Sociological and Spiritual Perspectives. Washington, D.C., American Psychological Association, 91–109.

  Runco M. A. , '', in Everyday Creativity and Views of the Human Nature. Psychological, Sociological and Spiritual Perspectives , (2007 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Runyan, W. M. (1997): Studying lives. Psychobiography and the conceptual structure of personality psychology. In: R. Hogan, J. Johnson, S. Briggs (eds), Handbook of Personality Psychology. San Diego, Academic Press, 41–69.

  Runyan W. M. , '', in Handbook of Personality Psychology , (1997 ) -.

 • Runyan, W. M. (2003): From the study of lives and psychohistory to historicizing psychology: A conceptual journey. Annual of Ppsychoanalysis, 31, 119–132.

  Runyan W. M. , 'From the study of lives and psychohistory to historicizing psychology: A conceptual journey ' (2003 ) 31 Annual of Ppsychoanalysis : 119 -132.

  • Search Google Scholar
 • Salovey, P., Mayer, J. D. (1990): Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185–211.

  Mayer J. D. , 'Emotional intelligence ' (1990 ) 9 Imagination, Cognition, and Personality : 185 -211.

  • Search Google Scholar
 • Selby, E. C., Shaw, E. J., Houtz, J. C. (2005): The creative personality. Gifted Child Quarterly, 49, 300–314.

  Houtz J. C. , 'The creative personality ' (2005 ) 49 Gifted Child Quarterly : 300 -314.

 • Stolorow, R. (2011): World, Affectivity, Trauma. New York & London, Routledge.

  Stolorow R. , '', in World, Affectivity, Trauma , (2011 ) -.

 • Tabachnik, B. G., Fidell, L. S. (2001): Using Multivariate Statistics (4th ed.). Boston, Allyn & Bacon.

  Fidell L. S. , '', in Using Multivariate Statistics , (2001 ) -.

 • Tatarkiewicz, W. (2000): Az esztétika alapfogalmai. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

  Tatarkiewicz W. , '', in Az esztétika alapfogalmai , (2000 ) -.

 • Tóth L. (2011): A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS). In: Münnich Á. (szerk.), A kreativitás több szempontú vizsgálata. Debrecen, Didakt Kiadó, 65–88.

  Tóth L. , '', in A kreativitás több szempontú vizsgálata , (2011 ) -.

 • Treffinger, D., Young, G. C., Selby, E. C., Shepardson, C. (2002): Assessing Creativity: A Guide for Educators. Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented (NRC/GT), 2002. December.

  Shepardson C. , '', in Assessing Creativity: A Guide for Educators , (2002 ) -.

 • Vargha András (2008): Matematikai statisztika. Pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest, Pólya Kiadó.

  Vargha A. , '', in Matematikai statisztika. Pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal , (2008 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Vikár György (2006): Krízis és kreativitás. In: Füredi J. és Buda B. (szerk.), Múzsák a díványon. Budapest, Medicina, 309–324.

  Vikár G. , '', in Múzsák a díványon , (2006 ) -.

 • Wallas, G. (1926): The Art of Thought. New York, Harcourt, Brace.

  Wallas G. , '', in The Art of Thought , (1926 ) -.

 • Zétényi T. (2010): A kreativitás pszichometriája és a gondolkodás. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 233–242.

  Zétényi T. , 'A kreativitás pszichometriája és a gondolkodás ' (2010 ) 65 Magyar Pszichológiai Szemle : 233 -242.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 7 3
Jul 2020 8 1 0
Aug 2020 6 0 0
Sep 2020 7 0 0
Oct 2020 15 1 2
Nov 2020 7 6 3
Dec 2020 2 0 0