View More View Less
  • 1 MTA SZTAKI E-közigazgatás osztály, H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Restricted access

Summary

A cikkben bemutatjuk az e-kormányzat, e-közigazgatás fő kérdésköreit, ennek a területnek a jellegzetes frazeológiáját, terminusait. Vázoljuk a magyar e-közigazgatási rendszerek nagyvonalú jogi kereteit és jellegzetességeit, kitérünk a front office (ügyfélkapcsolati-rendszer), a back office (háttérrendszer) és a köztük lévő kapcsolatot megteremtő központi rendszer sajátosságaira. Elemezzük, mik a feltételei a felhasználóbarát IKT (Infokommunikációs technológia) rendszerek kifejlesztésének. Említésre kerül még, milyen tervei és stratégiája van Magyarországnak az e-közigazgatás fejlesztésére, és mik a hiányzó tényezők (többek között a széles körben elterjesztett elektronikus aláírás, megbízható elektronikus azonosítás stb.), amik nélkül az e-közigazgatás nem válhat mindennapos használatú eszközzé.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 1 1
Jun 2020 0 3 3
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 8 0 0
Sep 2020 3 1 1
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0