Author:
Ágota Fóris TermIK, Nyugat-magyarországi Egyetem, H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány célja, hogy a nyelvtudományi és a terminológiai kutatásban és gyakorlatban általánosan használatos mérés alapvető fogalmait, osztályait, a kivitelezés során teljesítendő követelményeket, az eredmények kiértékelésére vonatkozó elveket, eljárásokat összefoglalja. Rámutatunk arra, hogy milyen mérési módszereket alkalmaznak a nyelvészeti, azon belül a terminológiai vizsgálatok során, részletesen analizáljuk a kvantitatív és kvalitatív mérést. A mérésekre vonatkozó követelmények kiemelésével, továbbá a nyelvészeti és terminológiai kutatások és gyakorlati feladatok megoldása során alkalmazott eljárások mérési jellegének a kimutatásával a terminológiai kutatások elméleti hátterének a tisztázásához kívánunk hozzájárulni.

 • 1 Andorka, R.Spéder, Zs. 2006. Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó. (Második, javított és bővített kiadás.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2 Bañczerowski, J. 2000. A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Barabási, A.-L. 2003. Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub.

 • 4 Bárdos, J. 2002. Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 5 Benkő, L. 1979. Az írói szótár. A szépirodalmi nyelv és stílus lexikográfiai feldolgozása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 6 Bertalan, L. 2005. A társadalomtudományi fogalmak logikája. Budapest: Helikon Kiadó.

 • 7 Bertényi, I. (szerk.) 2006. A történelem segédtudományai. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 8 Bogdán, I. 2006. Metrológia. In: Bertényi (szerk.) 286302.

 • 9 Bortolini,, U.Tagliavini,, C.Zampolli,, A. 1972. Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea. Milano: Garzanti–IBM.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10 Csermely, P. 2005. A rejtett hálózatok ereje. Budapest: Vince Kiadó.

 • 11 Csermely, P.Gergely, P.Koltay, T.Tóth, J. 1999. Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12 Cserné Adermann, G. 1999. A tanulás- és kutatásmódszertan alapjai. Pécs: JPTE FEEFI.

 • 13 Fóris, Á. 2006. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI (5), 7988.

 • 14 Fóris, Á. 2007. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII (1–2), 105124.

 • 15 Fóris, Á. 2008a. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16 Fóris, Á. 2008b. Theories of National and Borrowed Terminology in Hungarian. Terminologija (Vilnius), in press.

 • 17 Hempel,, C. 2005. A taxonómia alapjai. In: Bertalan 1948.

 • 18 Károly, K. 2002. Az alkalmazott nyelvészeti kutatások néhány alapvető módszertani kérdéséről. Alkalmazott Nyelvtudomány II (1), 7788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19 Kenesei, I. 2000. Szavak, szófajok, toldalékok. In: Kiefer (szerk.) 7592.

 • 20 Kiefer, F. (szerk.) 2000b. Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 21 Kiefer, F. 2000a. [é. n.] Jelentéselmélet. Budapest: Corvina.

 • 22 Korpás, A. 2006a. Általános statisztika I. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 23 Korpás, A. 2006b. Általános statisztika II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 24 Metrológia. http://www.muszeroldal.hu/metrologia.php (hozzáférés: 2008.04.28.).

 • 25 Nagy, F. 1985. Kvantitatív nyelvészet. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 26 Osgood,, C. E.Suci,, G. J.Tannenbaum,, P. H. 1957. The Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press.

 • 27 Palmer,, F. R. 1981. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

 • 28 Pléh, Cs.Kovács, Gy.Gulyás, B. (szerk.) 2003. Kognitív idegtudomány. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 29 Ruzsa, I. (szerk.) 1998. Logikai zsebenciklopédia. Budapest: Áron Kiadó.

 • 30 Schiller, R. 1996. A nyelv hatalma. Természet Világa 127 (3), http://www.kfki.hu/~cheminfo/un/eazo/schiller/nyelv.html (hozzáférés: 2008.05.03.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31 Taylor,, J. R. 1995. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.

 • 32 Váradiné Szarka, A. (szerk.) 2002. Méréselmélet. Oktatási segédlet. Miskolc: Miskolci Egyetem.

 • 33 Zawada,, B.Swanepoel,, P. 1994. On the Empirical Adequacy of Terminological Concept Theories: The case for prototype theory. Terminology 1 (2), 253275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)