Author:
Jenő Demeczky IBM Magyarországi Kft., H-1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Search for other papers by Jenő Demeczky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány egy nagy, nemzetközi számítástechnikai vállalat terminológiai rendszerének kialakítását vázolja. Elsősorban az általános érvényű célokat és az elérésük érdekében kifejlesztett gyakorlati eljárásokat mutatja be. A globalizációs folyamatok ma már a gazdaság, a társadalom és a kultúra szinte minden tevékenységi formáját érintik, ezért egyre nagyobb jelentősége lesz a nyelvek és kultúrák közötti megértést segítő honosításnak, idegen szóval, a lokalizációnak. Politikai és gazdasági érdekek mentén sokszorosan megosztott világunkban a helyes alapelvek szerint, a fordítás és a honosítás sajátos szempontjait is szemmel tartó, modern eszközökkel végzett terminológiai munka alapfeltétele a szakemberek sikeres kommunikációjának. Az IBM terminológiai rendszerének rövid ismertetése kitér a forrásnyelvi és célnyelvi terminológia közti különbségekre, és a terminológiai adatbázisok számítógépes eszköztárára.

 • 1 É. Kiss, K.Kiefer, F.Siptár, P. 1999. Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 2 Fóris, Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 3 Kiefer, F. 1983. Az előfeltevések elmélete. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 4 Sager,, J. C. 1990. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

 • 5 Vohra, S. K. 2002. Pushing Language to the Front at IBM. Interview with Saroj Vohra, IBM. http://www.lisa.org/globalizationinsider/2002/10/pushing_languag.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Warburton, K. C. 2001. Globalization and Terminology Management. In: Wright,, S. E.Budin,, G. (eds.) Handbook of Terminology Management. Volume 2. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)