Author:
János Pusztay Uralisztikai Tanszék, Nyugat-magyarországi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Search for other papers by János Pusztay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány a terminológia fogalmának sokoldalú értelmezési lehetőségét és szükségességét tárgyalja – elsősorban az úgynevezett kis nyelvek példáira hivatkozva. Az oroszországi finnugor nyelvek helyzetének elemzésével a regionális államnyelvi státuszú nyelvek politikai, lélektani helyzetét és az e nyelveken folyó terminusalkotási gyakorlatot mutatja be.

 • 1 Csire, M. 1997. Die linguistischen Termini in den finnougrischen Sprachen. In: Pusztay (Hrg.) Die sprachliche Situation bei den uralischen Völkern. (Specimina Sibirica XII) Szombathely: BDF. 3145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2 Grenoble, L. A. 2006. Endangered languages. In: Brown,, K. et al. (eds.) Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd edition, Vol. 10. Amsterdam/Boston: Elsevier. 137147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Ivanov, I. G. 1975. Иванов, И. Г. История марийского литературного языка. Joskar-Ola.

 • 4 Ivanov, I. G. 2000. Иванов, И. Г. Марийский литературный язык на рубеже XXи XXI веков (проблемы и перспективы). In: Финно-угристика на пороге III тысячилетия. Szaranszk. 114116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Ivanov, I. G. 2003. Иванов, И. Г. K проблеме формирования терминологической системы марийского языка. In: Вопросы терминологии в финно-угорских языках Российской Федерации // Terminology issues in the Finno-Ugric languages of the Russian Federation. (Terminologia et Corpora II), Szombathely: BDF. 3139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Jandakova, E. 2005. Яндакова, Е. Роль Валентина олумба в обогащении лексики марийского литературного языка. In: Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II, Joskar-Ola. 177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7 Kaziro, G. 2005. Kазыро Г. Проблема терминологизации общелитературного слова (на марериале марийского языка). In: Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II, Joskar-Ola. 7778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Krauss, M. 1992. The world’s languages in crisis. Language 68 (1), 410.

 • 9 Krauss, M. 1998. The Scope of the Language Endangerment Crisis and Recent Response to It. In: Matsumura,, K. (ed.) Studies in Endangered Languages. ICHEL Linguistic Studies Vol. 1, Tokyo: Hituzi Syobo. 101113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10 Kuznyecova, A. 2005. Kузнецова, А. Метафоризация как один из способов образования терминов марийского литературного языка. In: Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II, Joškar-Ola. 8990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11 Lehtisalo, T. 1956. Juraksamojedisches Wörterbuch. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XIII) Helsinki.

 • 12 Pusztay, J. 2001. Kis finnugor államnyelvek. In: Andor, J. et al. (szerk.) Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 9091002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13 Pusztay, J. 2002. Nyelvi tervezés a kis finnugor (uráli) népeknél. In: Gadányi, K.Pusztay, J. (szerk.) Közép-Európa: egység és sokszínűség. Szombathely: BDF. 246251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Pusztay, J. 2003. Пустаи, Я. Oсновные задачи развития финно-угорских языков малочисленных народов. In: Вoпpoсы терминологии в финно-угорских языках Рoссийской Фeдeрaции – Terminology issues in the Finno-Ugric languages of the Russian Federations. (Terminologia et Corpora II), Szombathely: BDF. 111119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15 Pusztay, J. 2004. Nyelvfejlesztés – az etnikai kihalás ellenszere (Helyzetkép az oroszországi finnugor népekről). In: Balázs, G. (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 101105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16 Pusztay, J. 2006. Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. (A Magyarságkutatás könyvtára XXVIII.) Budapest: Teleki Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17 Pusztay, J. 2007a. Linguistic Future of the Finno-Ugric and Samoyedic Nations West and East of the Ural Mountains in the Russian Federation. In: Eurasian Studies Yearbook 79 (2007). Berlin–Bloomington–London–Paris–Toronto: EUROLINGUA. 3758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18 Pusztay, J. 2007b. Terminologie und Sprachpolitik. In: Terminology and lexicology in Middle-Europe. (Terminologia et Corpora III) Szombathely: BDF. 8489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19 Pusztay, J. 2008. Терминология – залог сохранения языка. In: Формирование терминологии в финно-угорских языках Российской Федерации / Die Terminologiebildung in den finnisch-ugrischen Sprachen der Russischen Föderation. (Materialien einer internationalen Konferenz, Szombathely, 17–18. Mai 2007) (Specimina Sibirica XXIII) 712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20 Rannut, M. 2003. Postmodern Trends in Current Language Development. In: Metslang,, H.Rannut,, M. (eds.) Languages in development. München: Lincom Europa. 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21 Tyihonova, L. N. 2000. Тихонова, Л. Н. K проблеме обогащения лексики современного марийского литературного языка за счет собственных словообразовательных средств языка. In: Финно-угристика на пороге III тысячилетия. Szaranszk. 289291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)