Author:
Orsolya Czékmán TermIK, Nyugat-magyarországi Egyetem, H-6800 Hódmezővásárhely, György u. 2.

Search for other papers by Orsolya Czékmán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány célja a középiskolai matematika-tananyagban, pontosabban a magyarról németre fordított tankönyvekben előforduló terminusok német–magyar összehasonlító vizsgálatában elért eredmények ismertetése. Vizsgáltuk a tételek, fogalmak, formulák, eljárások elnevezéseit, a szemantikai és a grammatikai hasonlóságokat és különbségeket, és kiemeltük azokat a terminusokat, amelyeknek nincs német vagy magyar ekvivalense. Fontos része a vizsgálatnak a matematikai szimbólumok, rövidítések használatában mutatkozó hasonlóságok és eltérések elemzése. A részletes analízis birtokában átfogó képet kaphatunk a magyar és a német matematikai terminológia átfedéseiről és különbségeiről, amely egyaránt hozzájárulhat a fordításban és a két tannyelvű oktatásban a két nyelv szemléletbeli különbségeinek kimutatáshoz és megértéséhez.

 • 1 Czékmán, O. 2007a. A magyar matematika szótárak a 20. században. In: Magay (szerk.) 125154.

 • 2 Czékmán, O. 2007b. Terminológiai és grammatikai eltérések vizsgálata a német és a magyar matematikai szaknyelvben. In: Tóth (szerk.) 3034.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Czékmán, O. 2007c. Die terminologischen Probleme der Mathematik im Vergleich Deutsch-Ungarisch. In: Fóris–Pusztay (szerk.) in press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4 Czékmán, O. 2008. A matematika-tankönyvek német nyelvű fordításainak terminológiai problémái. In: Sárdi (szerk.) 466471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Fóris, Á. 2005. Hat terminológia lecke. (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.) Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 6 Fóris,, Á.Pusztay,, J. (eds) 2007. Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7 Fóris, Á. 2008. Problemi di traduzione di testi tecnici: la terminologia tra ungherese e italiano. In: Fusco–Londero (a cura di) 159168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Fusco, F.Londero,, R. (a cura di) 2008. Incroci interlinguistici. Mondi della traduzione a confronto. Milano: FrancoAngeli.

 • 9 Károly, K. 2007. Szövegtan és fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 10 Klaudy, K. 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • 11 Magay, T. (szerk.) 2007. Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 12 Pelles, T. 2006. A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás. Különös tekintettel a nyelvpolitikai változásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra, és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13 Pólya, Gy. 2000. A gondolkodás iskolája. Budapest: Akkord Kiadó.

 • 14 Sárdi, Cs. (szerk.) 2008. Kommunikáció az információs technológia korszakában.A XVII. MANYE Kongresszus előadásai. Siófok. 2007. április 19–21. (A MANYE Kongresszusok előadásai 4.) Vol 1–4. Pécs–Siófok: MANYE – Kodolányi János Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15 Tóth, A. (szerk.) 2007. IX. Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia. Dunaújváros, 2007. április 26–27. Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)