Author:
Péter Gaál Nyugat-magyarországi Egyetem, H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Search for other papers by Péter Gaál in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány célja megvizsgálni és bemutatni a póker kártyajáték nyelvének néhány terminológiai vonatkozását. Azokat az eredményeket foglalja össze, amelyeket a póker terminológiájának leírására, a fejlesztési feladatok kijelölésére és a vizsgálatokhoz használható források felderítése céljából végeztem. A póker tárgyköréből kiválasztottam a póker és a blöff címszavakat, és ezeket vizsgáltam meg különböző angol és magyar nyelvű szótárakban és szakkönyvekben. Összegyűjtöttem a póker magyar nyelvű terminusait, az online póker közben használt rövidítéseket, valamint a nonverbális pókerterminusokat. Mivel a póker magyar nyelvű és online terminológiájának kialakulása és elterjedése az utóbbi 3-4 év eredménye, meglátásom szerint a terminusok kialakulásáról hasznos következtetések levonására ad lehetőséget.

 • 1 Bódi, Z. 2004. Az írás és a beszéd viszonya az internetes interakcióban. Magyar Nyelvőr 128 (3), 286294.

 • 2 Érsok, N. Á. 2003. Írva csevegés – virtuális írásbeliség. Magyar Nyelvőr 127 (1), 99104.

 • 3 Fóris, Á.Bérces,, E. 2005. Sport, gazdaság, terminológia. Tudásmenedzsment 6 (2), 117127.

 • 4 Fóris, Á.Bérces, E. 2006. A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr 130 (4), 399413.

 • 5 Fóris, Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 6 Gaál, P. 2008. A póker lexikográfiai és terminológiai vonatkozásai. Szakdolgozat. NymE–SEK BTK, Szombathely: Kézirat.

 • 7 Kántor, Gy. 2006. A nem verbális kommunikáció terminus terminológiai elemzése. In: Fóris, Á.Pusztay, J. (szerk.): Utak a terminológiához. Szombathely: BDF. 135159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Magay, T. 2004. Szó ami szó. In: Fóris, Á.Pálfy, M. (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 5371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9 Makó, K. 2006. Pókerezzünk magyarul. Kártya Magazin 1 (1), 5253.

 • 10 Mátis, B. 2008. Tolongás, utolsó láb és faltörő kos, avagy a rögbi terminológiája. Magyar Terminológia 1 (1), 7792.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)