Author:
Emese Bérces Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Pécsi Tudományegyetem, H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Search for other papers by Emese Bérces in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Jelen tanulmány célja 1945 után keletkezett zongoradarabok nem-nyelvi jelrendszerének terminológiai vizsgálata. A vizsgálat eredményezte három csoport: a tág értelemben vett idővel kapcsolatos jelek (ütemmutatók; időegységek és szünetjelek; a tempóváltozás nem-nyelvi jelei; egyéb, időre vonatkozó jelek), a különféle díszítések és játékmódok nem-nyelvi jelei (pl. néma hangok, arpeggio, glissando, preparált zongora), valamint az egyéb jelzések (pl. az improvizáció jele, színek). A terminusokat korábban nyelvi jeleknek gondolták, azonban körük egyre inkább kiterjed a nem-nyelvi jelekre (számokra, piktogramokra stb.) is. Arra, hogy egy terminus nem pusztán nyelvi jel lehet, bizonyítékot szolgáltat a zene terminológiája, ahol egyenértékűként kezelik ugyanazon terminus nyelvi és nem-nyelvi jelölőjét.

 • 1 Bérces, E. 2006. A zenei tempójelzések terminológiai elemzése. In: Fóris, Á.Pusztay, J. (szerk.) Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) Szombathely: BDF. 6079.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2 Bérces, E. 2007a. A gyorsítást kifejező zenei tempójelzések terminológiai rendszerezése. In: Pusztay, J. (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv. (Az Uralisztika Tanszék Kiadványai 12.) Szombathely: BDF. 5264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Bérces, E. 2007b. Terminological examination of the musical tempo designations. In: Fóris,, Á.Pusztay,, J. (eds) Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4 Bérces, E. 2008. Állandó tempóra vonatkozó zenei tempójelzések jelei és jelentésük. In: Gecső, T.Sárdi, Cs. (szerk.) Jel és jelentés. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83.) Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 1824.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Bérces, E. 2009. A kortárs zenei jelek szemiotikája. Elhangzott 2008. október 19-én Egerben, a 6. Semiotica Agriensis: “Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban” konferencián. Megjelenés alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Böhm, L. 2000. Zenei műszótár. EMB Zeneműkiadó, Budapest. (Az 1961-es kiadás reprintje.).

 • 7 Cabré,, M. T. 1998. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Terminology and Lexicography Research and Practice 1) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Daniels, P. T.Bright, W. 1996. The World’s Writing Systems. New York/Oxford: Oxford University Press.

 • 9 Dahlhaus, C.Eggebrecht, H. H. (szerk.). Boronkay, A. (magyar kiadás szerk.) 1983–1985. Brockhaus Riemann Zenei Lexikon I–III. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10 Fóris, Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 11 Galinski, C. 2007. Terminology in the Web (accessibility), via the Web (distribution) and through the Web (creation). In: Fóris,, Á.Pusztay,, J. (eds) Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12 Horányi, Ö.Szépe, Gy. (szerk.) 2004. A jel tudománya. Szemiotika. Budapest: General Press Kiadó. Második, bővített kiadás (Első kiadás: 1975). 23–37.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13 Peirce, C. S. 2004. A jelek felosztása. In: Horányi, Ö.Szépe, Gy. (szerk.) A jel tudománya. Szemiotika. Budapest: General Press Kiadó. Második, bővített kiadás (Első kiadás: 1975).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Pongrácz, Z. 1971. Mai zene – mai hangjegyírás. Budapest: Zeneműkiadó.

 • 15 Rey-Debove, J. 1971. Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains. The Hague/Paris: The Mouton.

 • 16 Sadie, S. 1980. The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. London: Macmillan Publishers Limited.

 • 17 Tatarkiewicz, W. 2006. Az esztétika alapfogalmai. Hat fogalom története. Budapest: Kossuth Kiadó.

 • 18 Voigt, V. 2006. A szemiotika száz éve. Magyar Nyelv CII (4), 385390.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)