Author:
Ágota Fóris BTK, Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Széles körű kutatások bontakoztak ki egy új terminológiai elmélet kidolgozására. A vizsgálatok jelenlegi szakaszában az alapfogalmak meghatározása, és korszerű vizsgálati módszereket biztosító modellek létrehozása került az érdeklődés középpontjába. Egy kidolgozandó új elméletben alapvető szerepet játszhatnak az absztrakt modellek. Ebben a tanulmányban a természettudományok és az információtechnológia területén széles körben alkalmazott modellekből indulunk ki, és egy általunk a terminus vektormodell-jének nevezett modellre teszünk javaslatot. Összefoglaljuk az új terminusmodell kidolgozásának előzményeit, kimutatjuk a vektormodell várható előnyeit a terminológiai alkalmazás esetében, majd ismertetjük a javasolt modellt. A modell alkalmazási lehetőségére a fordítási folyamat terminusvektorral való értelmezésével mutatunk példát.

 • 1 Alberti, G. 2006. Matematika a természetes nyelvek leírásában. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • 2 Antia, B. E. 2000. Terminology and Language Planning. An Alternative framework of practice and discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Bejamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Bañczerowski, J. 2004. A szaknyelvek és a szaknyelvi szövegek egyes sajátosságairól. Magyar Nyelvőr 128 (4), 446451.

 • 4 Bañczerowski, J. 2006. A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. Magyar Nyelvőr 130 (2), 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Bañczerowski, J. 2008. A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 86.) Budapest: Tinta Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Barabási, A.-L.Ravasz, E.Oltvai, Z. 2003. Hierarchical Organization of Modularity in Complex Networks. In: Statistical Mechanics of Complex Networks. (Lecture Notes in Physics) Berlin/Heidelberg: Springer. 4665.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7 Barabási, A.-L. 2002. The New Science of Networks. Cambridge MA: Perseus.

 • 8 Barabási, A.-L. 2003. Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub.

 • 9 Budin, G. 2001. A critical evaluation of the state-of-the-art of terminology theory. ITTF Journal 12 (1–2), 723.

 • 10 Budó, Á.Pócza, J. 1962. Kísérleti fizika. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 11 Cabré,, M. T. 1999. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Translated by A. DeCesaris). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12 Cabré Castellví, M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13 Cabré Castellví, M. T. 2008. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), előírás (preskripció) és magyarázat. (Fordította B. Papp E.) Magyar Terminológia 1 (1), 1242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Cohen, R.Rozenfeld, A. F.Schwartz,, H.ben-Avraham,, D.Havlin, S. 2003. Directed and Non-directed Scale-Free Networks. In: Statistical Mechanics of Complex Networks. (Lecture Notes in Physics) Berlin/Heidelberg: Springer. 2345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15 Csermely, P. 2005. A rejtett hálózatok ereje. Budapest: Vince Kiadó.

 • 16 Csermely, P. 2006. Weak Links. (The Universal Key to the Stability of Networks and Complex Systems) Heidelberg: Springer. [http://www.weaklink.sote.hu/weakbook.html].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17 Ferrer i Cancho, R.Solé,, R. V. 2001. The small world of human language. In: Proceedings of the Royal Society of London, B 268. 22612266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18 Ferrer i Cancho, R. 2005. The variation of Zipf’s law in human language. European Physical Journal B 44, 249257.

 • 19 Fóris, Á. 2007a. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII (1–2), 105124.

 • 20 Fóris, Á. 2007b. Terminology and the Theory of Scale-free Networks. In: Fóris,, Á.Pusztay,, J. (eds) 2007. Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21 Fóris, Á. 2008a. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22 Fóris, Á. 2008b. Terminological Units in Scale-free Language Networks. In: XVIII FIT World Congress. Proceedings. Shanghai, China 4–7.8.2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23 Fóris, Á. 2008c. Terminologia, modelli terminologici e reti. AIDAinformazioni (Rivista di Scienze dell’informazione) 26 (1–2), 3746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24 Fóris, Á. 2009. A fordítás skálafüggetlen hálómodellje. Fordítástudomány XI, (1), megjelenés alatt.

 • 25 Fried, E.Pásztor, I.Reiman, I.Ruzsa, I. 1968. Matematikai Kisenciklopédia. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.

 • 26 Galinski, C. 2007. Terminology in the Web (accessibility), via the Web (distribution) and through the Web (creation). In: Fóris, Á.Pusztay, J. (eds) Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27 Klaudy, K. 1987. Fordítás és aktuális tagolás. (Nyelvtudományi értekezések 123.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 28 Klaudy, K. 2004a. A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben Magyar Nyelvőr 128 (4), 389407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29 Klaudy, K. 2004b. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

 • 30 Komisszarov, V. N. 1972. Lingvisztyicseszkije modelli processza perevoda. Tyetragyi perevodcsika 9, 314. (Magyarul: A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. In: Bart, I.Klaudy, K. (szerk.) 1986. A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Budapest: Tankönyvkiadó. 146159.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31 Kozma, L. 2002. Tudomány – technika – társadalom. Pécs: PTE FEEFI.

 • 32 Melcsuk, I. 2001. Egy értelem-szöveg nyelvészet felé. Székfoglaló előadás, Collège de France, 1997. január 10. In: Papp, F. (szerk.) A moszkvai szemantikai iskola. Budapest: Corvina. 139187. (Forrás: Igor Meľčuk (1997): Vers une linguistique sens-texte. Leçon inaugurale faite le Vendredi 10 janvier 1997. Collège de France, Chaire Internationale. Paris: Collège de France.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33 Myking, J. 2001. Against Prescriptivism? The ‘Sociocritical’ Challenge to Terminology IITF Journal, 12 (1–2), 4964.

 • 34 Papp, F. 2006/1965a. Algoritmus. In: Klaudy, K. (szerk.) 2006. Papp Ferenc olvasókönyv. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2634.

 • 35 Papp, F. 2006/1965b. Modell. In: Klaudy (szerk.) 4552.

 • 36 Prószéky, G. 2005. Machine Translation and the Rule-to-rule Hypothesis. In: Károly,, K.Fóris,, Á. (eds) New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémiai Kiadó. 207218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37 Wüster, E 1968. The Machine Tool. An interlingual dictionary of basic concepts. London: Technical Press.

 • 38 Wüster, E 1974. Die allgemeine Terminologielehre – Ein Grenzgebiet zwischen Sprachwissenschaft, Logik, Ontologie, Informatik und den Sachwissenschaften. Linguistics 119, 61106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39 Wüster, E 1979. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Vienna/New York: Springer.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)