View More View Less
 • 1 BTK, Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Restricted access

Széles körű kutatások bontakoztak ki egy új terminológiai elmélet kidolgozására. A vizsgálatok jelenlegi szakaszában az alapfogalmak meghatározása, és korszerű vizsgálati módszereket biztosító modellek létrehozása került az érdeklődés középpontjába. Egy kidolgozandó új elméletben alapvető szerepet játszhatnak az absztrakt modellek. Ebben a tanulmányban a természettudományok és az információtechnológia területén széles körben alkalmazott modellekből indulunk ki, és egy általunk a terminus vektormodell-jének nevezett modellre teszünk javaslatot. Összefoglaljuk az új terminusmodell kidolgozásának előzményeit, kimutatjuk a vektormodell várható előnyeit a terminológiai alkalmazás esetében, majd ismertetjük a javasolt modellt. A modell alkalmazási lehetőségére a fordítási folyamat terminusvektorral való értelmezésével mutatunk példát.

 • 1 Alberti, G. 2006. Matematika a természetes nyelvek leírásában. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • 2 Antia, B. E. 2000. Terminology and Language Planning. An Alternative framework of practice and discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Bejamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Bañczerowski, J. 2004. A szaknyelvek és a szaknyelvi szövegek egyes sajátosságairól. Magyar Nyelvőr 128 (4), 446451.

 • 4 Bañczerowski, J. 2006. A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. Magyar Nyelvőr 130 (2), 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Bañczerowski, J. 2008. A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 86.) Budapest: Tinta Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Barabási, A.-L.Ravasz, E.Oltvai, Z. 2003. Hierarchical Organization of Modularity in Complex Networks. In: Statistical Mechanics of Complex Networks. (Lecture Notes in Physics) Berlin/Heidelberg: Springer. 4665.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7 Barabási, A.-L. 2002. The New Science of Networks. Cambridge MA: Perseus.

 • 8 Barabási, A.-L. 2003. Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub.

 • 9 Budin, G. 2001. A critical evaluation of the state-of-the-art of terminology theory. ITTF Journal 12 (1–2), 723.

 • 10 Budó, Á.Pócza, J. 1962. Kísérleti fizika. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 11 Cabré,, M. T. 1999. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Translated by A. DeCesaris). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12 Cabré Castellví, M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13 Cabré Castellví, M. T. 2008. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), előírás (preskripció) és magyarázat. (Fordította B. Papp E.) Magyar Terminológia 1 (1), 1242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Cohen, R.Rozenfeld, A. F.Schwartz,, H.ben-Avraham,, D.Havlin, S. 2003. Directed and Non-directed Scale-Free Networks. In: Statistical Mechanics of Complex Networks. (Lecture Notes in Physics) Berlin/Heidelberg: Springer. 2345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15 Csermely, P. 2005. A rejtett hálózatok ereje. Budapest: Vince Kiadó.

 • 16 Csermely, P. 2006. Weak Links. (The Universal Key to the Stability of Networks and Complex Systems) Heidelberg: Springer. [www.weaklink.sote.hu/weakbook.html].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17 Ferrer i Cancho, R.Solé,, R. V. 2001. The small world of human language. In: Proceedings of the Royal Society of London, B 268. 22612266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18 Ferrer i Cancho, R. 2005. The variation of Zipf’s law in human language. European Physical Journal B 44, 249257.

 • 19 Fóris, Á. 2007a. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII (1–2), 105124.

 • 20 Fóris, Á. 2007b. Terminology and the Theory of Scale-free Networks. In: Fóris,, Á.Pusztay,, J. (eds) 2007. Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21 Fóris, Á. 2008a. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22 Fóris, Á. 2008b. Terminological Units in Scale-free Language Networks. In: XVIII FIT World Congress. Proceedings. Shanghai, China 4–7.8.2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23 Fóris, Á. 2008c. Terminologia, modelli terminologici e reti. AIDAinformazioni (Rivista di Scienze dell’informazione) 26 (1–2), 3746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24 Fóris, Á. 2009. A fordítás skálafüggetlen hálómodellje. Fordítástudomány XI, (1), megjelenés alatt.

 • 25 Fried, E.Pásztor, I.Reiman, I.Ruzsa, I. 1968. Matematikai Kisenciklopédia. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.

 • 26 Galinski, C. 2007. Terminology in the Web (accessibility), via the Web (distribution) and through the Web (creation). In: Fóris, Á.Pusztay, J. (eds) Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27 Klaudy, K. 1987. Fordítás és aktuális tagolás. (Nyelvtudományi értekezések 123.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 28 Klaudy, K. 2004a. A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben Magyar Nyelvőr 128 (4), 389407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29 Klaudy, K. 2004b. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

 • 30 Komisszarov, V. N. 1972. Lingvisztyicseszkije modelli processza perevoda. Tyetragyi perevodcsika 9, 314. (Magyarul: A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. In: Bart, I.Klaudy, K. (szerk.) 1986. A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Budapest: Tankönyvkiadó. 146159.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31 Kozma, L. 2002. Tudomány – technika – társadalom. Pécs: PTE FEEFI.

 • 32 Melcsuk, I. 2001. Egy értelem-szöveg nyelvészet felé. Székfoglaló előadás, Collège de France, 1997. január 10. In: Papp, F. (szerk.) A moszkvai szemantikai iskola. Budapest: Corvina. 139187. (Forrás: Igor Meľčuk (1997): Vers une linguistique sens-texte. Leçon inaugurale faite le Vendredi 10 janvier 1997. Collège de France, Chaire Internationale. Paris: Collège de France.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33 Myking, J. 2001. Against Prescriptivism? The ‘Sociocritical’ Challenge to Terminology IITF Journal, 12 (1–2), 4964.

 • 34 Papp, F. 2006/1965a. Algoritmus. In: Klaudy, K. (szerk.) 2006. Papp Ferenc olvasókönyv. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2634.

 • 35 Papp, F. 2006/1965b. Modell. In: Klaudy (szerk.) 4552.

 • 36 Prószéky, G. 2005. Machine Translation and the Rule-to-rule Hypothesis. In: Károly,, K.Fóris,, Á. (eds) New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémiai Kiadó. 207218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37 Wüster, E 1968. The Machine Tool. An interlingual dictionary of basic concepts. London: Technical Press.

 • 38 Wüster, E 1974. Die allgemeine Terminologielehre – Ein Grenzgebiet zwischen Sprachwissenschaft, Logik, Ontologie, Informatik und den Sachwissenschaften. Linguistics 119, 61106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39 Wüster, E 1979. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Vienna/New York: Springer.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 1 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0