Authors:
Ágota Fóris BTK, Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nikolett Kékesi FEEK, Pécsi Tudományegyetem, H-7623 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Search for other papers by Nikolett Kékesi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Kozma FEEK, Pécsi Tudományegyetem, H-7623 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Search for other papers by László Kozma in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány célja a terminusok jelentésmeghatározásának vizsgálata szakirodalomból vett példákból kiindulva. Írásunkban összefoglaljuk a terminológiai osztályozáshoz szükséges legfontosabb ismereteket, majd egy terminológiai gráf elemein – mint alkalmas modellen – szemléltetjük az alkalmazás lehetőségeit. Egy, a hazai és a nemzetközi szakirodalomban többször előforduló terminus, a terrorizmus jelentésmeghatározásának problémáján mutatunk rá a definiálás optimalizálásának lehetőségeire.

 • 1 Antal, L. 2005/1964. A formális nyelvi elemzés. Budapest: Szak Kiadó.

 • 2 Bessé,, B. deNkwenti-Azeh,, B.Sager, J. C. 1997. Glossary of terms used in terminology. Terminology 4 (1), 117156.

 • 3 Cabré Castellví, M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4 De Mauro, T. 2003. Guida all’uso delle parole. Roma: Editori Riuniti.

 • 5 Eszes, B. 2007. A definíció. Szabad Változók 4 (4), http://www.szv.hu.

 • 6 Fóris, Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 7 Fóris, Á. 2008a. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Fóris, Á. 2008b. A mérés szerepe a nyelvtudományi kutatásokban. Magyar Terminológia 1 (2), 167188.

 • 9 Hartmann, R. R. K.James, G. 1998. Dictionary of Lexicography. London/New York: Routledge.

 • 10 Keszler, B. 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 11 Kiefer, F. 2000. Jelentéstan. Budapest: Corvina Kiadó.

 • 12 Kiefer, F. 2003. Alaktan. In: Kiefer, F. (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó. 185204.

 • 13 Klár, J.Kovalovszky, M. 1955. Műszaki tudományos terminológiánk alakulása és fejlesztésének főbb kérdései. Budapest: MTESZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Mujzer-Varga, K. 2007. A reália fogalom változásai és változatai. Fordítástudomány IX (2), 5584.

 • 15 Országh, L. (szerk.) 1962. A szótárírás elmélete és gyakorlata a magyar nyelv értelmező szótárában. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16 Póczik, Sz. 2005 A nemzetközi terrorizmus fontosabb összetevőiről. Magyar Tudomány (10), 12691278.

 • 17 Pólya, Gy. 2000. A gondolkodás iskolája. Budapest: Akkord Kiadó.

 • 18 Prószéky, G.Miháltz, M. 2008. Magyar WordNet: Az első magyar lexikális szemantikai adatbázis. Magyar Terminológia 1 (1), 4357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19 Ruzsa, I. (szerk.) 1998. Logikai zsebenciklopédia. Budapest: Áron Kiadó.

 • 20 Sager, J. C. 2000. Essays on Definition. (Terminology and Lexicography Research and Practice 4) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21 Spöttle, G. 2002. A terrorizmusról. Belügyi Szemle 67.

 • 22 Svensén, B 1993. Practical Lexicography. Principles and Methods of Dictionary-Making. Oxford/New York: Oxford University Press.

 • 23 Szeredi, P.Lukácsy, G.Benkő, T. 2005. A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Budapest: Typotex.

 • 24 Vámos, T. 2004. Ember-gép kapcsolat és reprezentáció. Megértés–reprezentáció–ontológia. In: László, J.Kállai, J.Bereczkei, T. (szerk.) A reprezentáció szintjei. Budapest: Gondolat. 319323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25 Würster, E. 1979. Enführung in die allgemeine Terminiologielehre und terminologische Lexikographie. Viena/New York: Springer.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)