View More View Less
 • 1 Fordítástudományi Doktori Program, ELTE BTK, H-1088, Budapest, Múzeum krt. 4/F
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a szakfordítók számára készült TERMit adatbázis szerkezeti és tartalmi vizsgálata és részletes elemzése. Mai felgyorsult világunk számos területen változásokat hoz, és változnak a szakfordítói segédeszközök is. A hagyományos eszközök mellett egyre nagyobb tért hódítanak a modern terminológiai számítógépes adatbázisok, amelyek a korábbiakhoz képest számos többletinformációt nyújtanak a szakfordítók számára. Ezen a konkrét példán, és további vizsgálatokon keresztül lehetőség nyílik különböző adatbázisok közös és eltérő jegyeinek a kimutatására. A vizsgálat eredménye hozzájárulhat a magyar és a nemzetközi szemlélet egymáshoz történő közelítéséhez.

 • 1. Arntz, R.Picht, H. 1989. Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms AG.

 • 2. Arntz, R. 1993. Terminological Equivalence and Translation. In: Sonneveld, H.Loening, K. (ed.) Terminology. Applications in Interdisciplinary Communication. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Coluccia, S. 2002. La definizione in terminologia e terminografia. In: Magris et al. (eds.) 8398.

 • 4. Demeczky J . 2008. Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 1 (2), 189204.

 • 5. Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 6. Fóris Á. 2006. A terminológiai szemlélet szerepe a szakmai kommunikációban. Tudásmenedzsment, VII (3), 9099.

 • 7. Fóris Á. 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 8. Károly K . 2003. Korpusznyelvészet és fordításkutatás. Fordítástudomány V (2), 1826.

 • 9. Klaudy K . 2002. Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica: Budapest.

 • 10. Magris, M.Musacchio, M. T.Rega, L.Scarpa, F. (eds) 2002. Manuale di terminologia. Milano: Hoepli.

 • 11. Magris, M. 1996. Costituzione di una banca dati terminologica presso la S. S.L.M.I.T. di Trieste. Ritt = Rivista Internazionale di tecnica della traduzione (2), 138159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Magris, M. 1998. La definizione in terminologia e nella traduzione specialistica. Ritt = Rivista Internazionale di tecnica della traduzione (3), 3763.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Magris, M. 2002. La definizione in terminologia e terminografia. In: Magris et al. (eds) 8398.

 • 14. Prószéky G . 2004. Az elektronikus papírszótártól az “igazi” elektronikus szótárak felé. In: Fóris Á.Pálfy M. (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 8187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Rey, A. 1995. Essays on Terminology (tranls. and ed. by J.C. Sager), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 • 16. Sager, J. C. 1990. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 • 17. Sermann E. Tamás D. 2010. Hogyan definiálhatjuk a fordítói adatbázist? Egy olasz és egy spanyol fordítói terminológiai adatbázis vizsgálata. (megjelenés alatt).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Snel Trampus, R.D. 1989. La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi. Trieste: Italo Svevo.

 • 19. Tamás D . 2008. Analisi del termine “cégkivonat” e dei suoi campi semantici. Elhangzott: VI Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana. Szombathely, 2008. október 2–3. (megjelenés alatt a konferenciakötetben).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Vargáné Kiss K. 2006. A bank terminus vizsgálata angol értelmező szótárakban. In: Fóris Á.Pusztay J. (szerk.) Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum I.) Szombathely: BDF. 198219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Wyler, S. 1987. On definitions in LSP. Standpunkte der Fachsprachenforschung. Tübingen: Narr. 7990.