Authors:
Ágota Fóris Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088, Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Eszter Sermann Szegedi Tudományegyetem, H-6725, Szeged, Tisza Lajos krt. 103.

Search for other papers by Eszter Sermann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a terminológiai szabványosítás és harmonizáció kérdéskörének összefoglalása a szabványokban és a szakirodalomban található információk és a gyakorlat alapján. A szabványosítás általános kérdéseinek tárgyalása után a terminológiai szabványosítás folyamata kerül összefoglalásra. A terminológiai harmonizáció kérdéskörét az ISO 860:2007 hivatkozási számú terminológiai szabvány, valamint Cabré (1996, 2005b) és Skujiņa et al. (2006) írására támaszkodva részletezzük. Végül a magyar terminológiai szabványosítás és harmonizáció számára vonunk le következtetéseket.

 • 1. Balogh A. Földesi T. 2008. A minőségügy magyar terminusainak értelmezése. Magyar Terminológia 1 (2), 243260.

 • 2. Bessé, B. deNkwenti-Azeh, B.Sager, J. C. 1997. Glossary of terms used in terminology. Terminology 4 (1), 117156.

 • 3. Bochmann, K. 1993. Theorie und Methoden der Sprachpolitik und ihrer Analyse. in: Sprachpolitik in der Romania. Berlin–New York: de Gruyter. 358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bochmann, K. 1999. A nyelvpolitika elmélete, módszerei és elemzése. In: Szépe Gy.Derényi A. (szerk.) Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Budapest: Corvina Kiadó. 2569.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bölcskei A . 2010. A szabványosítás online vetülete: angol nyelvű webhelyek. Magyar Terminológia 3 (1), 2140.

 • 6. Cabré M. T. 1996. L'attivitá terminologica: armonizzazione e prospettive di interscambio. In: Intini, G. (ed.) La terminologia tecnica e scientifica. Attualitá e prospettive. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 3544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Cabré M. T. 1998. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Terminology and Lexicography Research and Practice 1) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Cabré M. T. 2001. Importancia de la terminología para la comunicación en las lenguas europeas. Lingua e stile. XXXVI (2), 383394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Cabré (Castellví) , M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Cabré M. T. 2005a. La Terminologia, una disciplina en evolución: pasado, presente y algunos elementos de futuro. Debate Terminológico 1 (1). París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología) http://www.riterm.net/revista/n_1/index.htm [hozzáférés: 2008. január 15.].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Cabré M. T. 2005b. Estandardització o harmonització? In: Cabré, M. T. La terminología: representación y comunicación. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada. 5053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Cabré (Castellví) , M. T. 2008. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), előírás (preskripció) és magyarázat. Magyar Terminológia 1 (1), 1242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Demeczky J . 2008. Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 1 (2), 189204.

 • 14. Fóris Á. Sermann E. 2007. Cenni sul ‘terminology policies’ in Ungheria. Quaderni Vergeriani III (3), 131140.

 • 15. Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 16. Fóris Á. 2007a. A terminológiai fejlesztés feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése. Magyar Nyelv CIII (1), 5566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Fóris Á. 2007b. Terminológiai problémák – fogalmi rendszerek. Hungarológiai Közlemények (Újvidék) XIII (4), 1625.

 • 18. Galinski, Ch. 2007. Terminology in the Web (accessibility), via the Web (distribution) and through the Web (creation). In: Fóris Á., Pusztay J. (eds) Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia et Corpora 4.) Szombathely: BDF. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Haugen, E. 1959. Planning for a standard language in modern Norway. Anthropological Linguistics 1 (3), 821.

 • 20. Haugen, E. 1966. Linguistics and language planning. In: Bright, W. (ed.) Sociolinguistics. The Hague: Mouton. 5071.

 • 21. Kloss, H. 1969. Research Possibilities on Group Bilingualism: a Report. Quebec: International Center for Research on Bilingualism..

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Labrie N. 1966. Politique linguistique. In: Goebl, H.Nelde, P.H.Stary, Z.Wölck, W. (eds.) Kontaktlinguistik – Contact Linguistics – Linguistique de contakt. Berlin–New York: De Gruyter. 826832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Lanstyák I . 2002. A magyar nyelv határon túli változatai – babonák és közhelyek. In: Lanstyák I.Szabómihály G. (szerk.) Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 199211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Meyer I. 2000. Computer Words in Our Everyday Lives: How are they interesting for terminography and lexicography? In: Heid, U.Evert, S.Lehmann, E.Rohrer, C. (eds.) Proceedings of the Ninth Euralex International Congress, EURALEX 2000. Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart. 3958.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Péntek J . 2004. Magyar nyelvű tudományosság – kezdet és vég? In: Péntek J. (szerk.) Magyarul megszólaló tudomány. Budapest: Lucidus Kiadó. 233242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Pónyai Gy . 2010. Szabványosítás és a terminológia. Magyar Terminológia 3 (1), 37.

 • 27. Pozzi, M. 2006. El español en el contexto de la normalización terminológica internacional. Elhangzott: El español, lengua de traducción. III. Congreso Internacional. Puebla, 2006. július 12–14. www.esletra.org/Maria_Pozzi.pdf [hozzáférés: 2008.03.06.].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Sager J. C. 1990. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 • 29. Sager, J. C. 2000/1998. Terminology standardization. In: Baker, M. (ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 255258.

 • 30. Skujiņa V. Ilziņa, I. I.Vasiļjevs, V.Borzovs, J. 2006. Terminology Standards in the Aspect of Harmonization for International Term Database. Terminologija (Vilnius) 13, 1732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Szabómihály G . 2002. A hivatali kétnyelvűség megteremtésének nyelvi vetületei. In: Lanstyák I.Szabómihály G. (szerk.) Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 182199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Tamás D . 2009. A trieszti TERMit adatbázis vizsgálata. Magyar Terminológia 2 (2), 213236.

 • 33. Zauberga I. 2005. Handling Terminology in Translation. In: Károly, K.Fóris, Á. (eds.) New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémiai Kiadó. 107116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. CEN: http://www.cen.eu.

 • 35. CENELEC: http://www.cenelec.eu.

 • 36. ETSI: http://www.etsi.org.

 • 37. IEC: http://www.iec.ch.

 • 38. ISO 860:2007 Terminology work – Harmonization of concepts and terms.

 • 39. ISO: http://www.iso.org.

 • 40. ITU: http://www.itu.int.

 • 41. MSZT: http://mszt.hu.

 • 42. UNESCO irányelv 2005. Guidelines for Terminology Policies. Formulating and implementing terminology policy in language communities, Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001407/140765e.pdf [hozzáférés: 2008.01.18.].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)