Author:
Máté Tóth Könyvtári Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, H-1827, Budapest, Budavári Palota “F” épület
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécsi Tudományegyetem, H-7633, Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b

Search for other papers by Máté Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A szemantikus web program célja egy olyan globális hálózati metaadat-infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a világhálón lévő adatok integrálását, a közöttük lévő kapcsolatok definiálását és jellemzését, illetve az adatok értelmezését. Mindez új lehetőségeket, paradigmaváltást jelent a tudásreprezentációban. A tanulmány célja a szemantikus technológiák által generált paradigmaváltás bemutatása. Tekintve, hogy a szemantikus web programot megelőzően a világhálót alkotó szabványok a szintaxis egységesítését célozták, a megelőző állapot jellemzésére bevezetem a szintaktikai paradigma fogalmát. A szemantikai paradigma két jellemző technológiai keretrendszere a szemantikus web és a tématérkép technológiák. Ezek azonos szempontok mentén való ismertetésén keresztül mutatom be a paradigma meghatározó jegyeit. A tanulmány végül bemutatja a szemantikus technológiákon alapuló globális hálózati metaadat-infrastruktúra megvalósításának korlátait.

 • 1. Barta, R. 2008. TMQL Overview. http://kill.devc.at/system/files/overview.html (letöltve: 2010.08.20.).

 • 2. Berners-Lee, T. 1998. Semantic Web Road Map. Draft. http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html (letöltve: 2010.08.17.).

 • 3. Berners-Lee, T. 2005. Uniform Resource Identifier (URI). Generic Syntax. http://labs.apache.org/webarch/uri/rfc/rfc3986.html (letöltve: 2010.08.19.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Berners-Lee, T.Fielding, R.Irvine, U.C.Masinter, L. 1998. RFC2396. Uniform Resource Identifiers (URI). Generic Syntax. http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Berners-Lee, T.Handler, J.Lassila, O. 2001. The Semantic Web. Scientific American. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bogachev, D.Heuer, L.Hopmans, G. 2008. Topic Maps – Compact Syntax. Working draft. http://www.isotopicmaps.org/ctm/ctm.html (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Boley, H. et al. 2010. RIF Core Dialect. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2010/REC-rif-core-100622/ (letöltve: 2010.11.10.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Bray, T.Hollander, D.Layman, A.Tobin, R.Thompson, H. S. 2009. Namespaces in XML 1.0 (Third Edition). W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/ (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Bray, T.Paoli, J.Sperberg-McQueen, C. M. 1998. Extensible Markup Language. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210 (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Bray, T.Paoli, J.Sperberg-McQueen, C. M.Maler, E.Yergeau, F. 2008. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/ (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Brickley, D.Guha, R. V. 2004. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Brickley, D.Miller, L. 2010. FOAF Vocabulary Specification 0.97. Namespace Document. – 3D Edition. http://xmlns.com/foaf/spec/ (letöltve: 2010.08.20.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Dicheva, D.Dichev, C. 2006. TM4L Creating and Browsing Educational Topic Maps. British Journal of Educational Technology 37 (3), 391404. http://compsci.wssu.edu/iis/nsdl/Publications/BJET06-Dicheva-Dichev-Submitted.pdf (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Dodds, L. 2005. Introducing SPARQL. Querying the Semantic Web. http://www.xml.com/pub/a/2005/11/16/introducing-sparql-querying-semantic-web-tutorial.html (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Fülöp Cs. Kovács L.Micsik A. 2004. A metaadatsémák és a szemantikus web: egységesítés és specializáció a metaadatok világában. Tudományos és műszaki tájékoztatás 51 (7), 276284. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3648&issue_id=452 (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Garshol, L. M. 2001. Topic maps, RDF, DAML, OIL, a comparison. http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tmrdfoildaml.html (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Garshol, L. M. 2002. An RDF schema for topic maps. http://psi.ontopia.net/rdf/ (letöltve: 2010.08.22.).

 • 18. Garshol, L. M. 2003. Living with topic maps and RDF Topic maps, RDF, DAML, OIL, OWL, TMCL. http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tmrdf.html (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Garshol, L. M. 2006. The Linear Topic Map Notation. Definition and introduction, version 1.3. Ontopia AS. http://www.ontopia.net/download/ltm.html (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Garshol, L. M. 2007. Towards a Methodology for Developing Topic Maps Ontologies. Leveraging the Semantics of Topic Maps. Berlin – Heidelberg: Springer. 2031.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Garshol, L. M.Barta, R. 2008. Topic Maps Query Language. Working Draft. http://www.isotopicmaps.org/tmql/tmql.html (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Gilchrist, A. 2003. Thesauri, taxonomies and ontologies – an etymological note. Journal of Documentation 59 (1), 718.

 • 23. Gottdank T. 2005. Szemantikus web. Bevezetés a tudásalapú Internet világába. Budapest: Computerbooks.

 • 24. Hecht, R.Haslhofer, B. 2005. Joining the BRICKS Network – A Piece of Cake. The International Conference EVA, Moscow, 2005. http://www.cs.univie.ac.at/upload/550/papers/Joining_the_BRICKS_Network_-_A_Piece_of_Cake.pdf (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Hendrik T. Redmann, T.Pressler, M.Markscheffel, B. 2008. GTM – Towards a Graphical Notation for Topic Maps. In: Maicher, L.Garshol, L. M (eds.) Subject-centric Computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Applications, Leipzig, 16–17 October, 2008. http://tmra.de/2008/talks/pdf/137-152.pdf (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Horváth P. 2002. A könyvtári automatizálás alapkérdései. In: Horváth T.Papp I. (szerk.) Könyvtárosok kézikönyve 4. Határterületek. Budapest: Osiris Kiadó. 123193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Horváth T. 2005. Tezauruszok, taxonómiák és ontológiák – etimológiai megjegyzés. [Gilchrist, Alan: Thesauri, taxonomies and ontologies – an etymological note című művének referátuma]. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (52), 11–12. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4223&issue_id=467 (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Hunting S. 2003. How to Start Topic Mapping Right Away with the XTM Specification (Chapter 6.) In: Park, J.Hunting, S. (eds.) XML Topic Maps: Creating and Using Topic Maps for the Web. Boston: Addison-Wesley. 81–102. http://searchwebservices.techtarget.com/searchWebServices/downloads/Park06.pdf (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Isaac, A.Summers, E. 2009. SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. W3C Working Draft. http://www.w3.org/TR/skos-primer/ (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. ISO 8879: 1986. Information processing – Text and office systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). ISO 8879:1986.

 • 31. ISO 13250:2006. Information technology – Topic Maps Part 2: Data Model, International Standard. ISO/IEC 13250 First edition. ISO/IEC 13250:2006(E).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Klyne, G.Carroll, J. J. 2004. Resource Description Framework (RDF) concepts and abstract syntax. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/ (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Kormos J. Kovács Z. Cs.Tóth M. 2008. Topic map and ontological support for knowledge management in the enterprise. In: Proceedings of ECKM 2008, The 9th European Conference on Knowledge Management, Southampton Solent University, Southampton, UK, 4–5 September 2008. 377–388. http://www.ve-forum.com/projects/408/ICE%202008/Knowledge%20Engineering%20&%20Management/072%20-%2019.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Kovács Z. Cs. Tóth M. 2008. A tématérkép technológia bemutatása, a TM4L szerkesztő magyarosításának folyamatán keresztül. In: MicroCAD 2008 International Scientific Conference, Miskolc, 20–21 March 2008, Miskolci Egyetem, Konferencia kiadvány. 75–82. http://webadmin.kripto.hu/webadmin/portals/kovex/attachments/TopicMaps_2_2008.pdf (letöltve: 2010.08.22.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Malmsten, M. 2008. Making a Library Catalogue Part of the Semantic Web In: Proceedings of International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, Berlin, 22–26 September 2008 http://www.kb.se/dokument/Libris/artiklar/Project%20report-final.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Manola, F.Miller, E. 2004. RDF Primer. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ (letöltve: 2010.08.19.).

 • 37. McGuiness, D. L.Van Harmelen, F. 2004. OWL Web Ontology Language – Overview. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/owl-features/ (letöltve: 2010.08.19.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Miles, A.Bechhofer, S. 2009. SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/ (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Moore, G.Bogachev, D. 2010. Topic Maps Constraint Language. Final Draft International Standard. http://www.isotopicmaps.org/tmcl/tmcl.html (letöltve: 2010.08.20.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Newcomb S. R. 2003. A Perspective on the Quest for Global Knowledge Interchange. (Chapter 3.) In: Park, J.Hunting, S. (eds.) XML Topic Maps: Creating and Using Topic Maps for the Web. Boston: Addison-Wesley. 3150. http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0201749602/samplechapter/parkch03.pdf (letöltve: 2010.08.18.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Omnigator 2007. Omnigator the Topic Map Browser User's Guide. Ontopia AS. http://www.ontopia.net/omnigator/docs/navigator/userguide.html (letöltve: 2010.08.18.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Passin, T. B. 2004. Explorer's Guide to the Semantic Web. Greenwich: Manning.

 • 43. Pataki E. (ford.) 2004. Az RDF Erőforrás Leíró Keretrendszer alapfogalmai és absztrakt szintaxisa. W3C ajánlás. http://www.w3c.hu/forditasok/RDF/REC-rdf-concepts-20040210.html (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Pepper, S. 2002. The TAO of Topic Maps. Finding the Way in the Age of Infoglut. Ontopia AS. http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tao.html (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Pepper, S. 2003. Published Subjects: Introduction and Basic Requirements. OASIS Published Subject Technical Committee Recommendation. http://xml.coverpages.org/PublishedSubjectsIntroAndRequirements20030624.pdf (letöltve: 2010.08.20.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Pepper, S. 2006a. A Case for Public Resource Identifers. A Call for Action. In: Identity, Reference and the Web Workshop, Edinburgh, May, 2006http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/Public_Resource_Identifiers.ppt (letöltve: 2010.08.19.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Pepper, S. 2006b. Towards the Semantic Superhighway: A Manifesto for Published Subjects, 2006. http://www.ibiblio.org/hhalpin/irw2006/spepper.html (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Pepper, S. 2007a. As We Really May Think. In: AToMS 2007 Asian Topic Maps Summit, Kyoto, 12. December 2007. www.ontopedia.net/pepper/slides/AToMS2007.ppt (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Pepper, S. 2007b. Understanding Topic Maps. Grasping the Fine Points. Egyetemi előadás. Elhangzott: Oslo University College. http://www.ontopedia.net/pepper/slides/UnderstandingTopicMaps.ppt (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Pepper, S. 2008. Topic Maps and the Semantic Web. in: Topic Maps and All That, Blog http://topicmaps.wordpress.com/2008/05/11/topic-maps-and-the-semantic-web/ (letöltve: 2010.08.18.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Pepper, S. 2009. Introduction to Topic Maps and Subject-centric Computing. Elhangzott: Topic Maps Workshop, Neumann János Számítástudományi Társaság Mesterséges Intelligencia Szakosztály, Budapest, 2009. július 21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Pepper, S. 2010. Topic Maps. in: Encyclopedia of Library and Information Sciences. Third edition, Taylor & Francis Group. [megj. előtt] http://www.ontopedia.net/pepper/papers/ELIS-TopicMaps.pdf (letöltve: 2010.08.15.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Pepper, S.Moore, G. 2001. XML Topic Maps (XTM) 1.0 TopicMaps. Org Specification. http://www.topicmaps.org/xtm/index.html (letöltve: 2010.08.19.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Pepper, S.Presutti, V.Garshol, L. M.Vitali, F. 2006. Guidelines for RDF/Topic Maps Interoperability. W3C Editor's Draft. http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/RDFTM/guidelines-20060630.html (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Prószéky G. Miháltz M. 2008. Magyar WordNet: az első magyar lexikális szemantikai adatbázis. Magyar Terminológia 1 (1), 4357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Prud'hommeaux, E.Seaborne, A. 2008. SPARQL Query Language for RDF. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ (letöltve: 2010.08.15.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Szakadát I. 2006. MEO Magyar Egységes Ontológia szakmai zárójelentés. Budapest, 2006. december 18. http://ontologia.hu/MEO_final.pdf (letöltve: 2010.11.10.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Szakadát I. 2007a. Egyben az egész egytől egyig. Budapest: Typotex.

 • 59. Szakadát I. 2007b. A nép szavai: Címkék és könyvtárak – a szemantikus web ígérete és valósága. In: A web 2.0 jövője és a szemantikus web. A 2007. április 27-i in4 konferencia tanulmányai. Budapest: Bibliopolisz. 2955.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Szeredi P. Lukácsy G.Benkő T. 2005. A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Budapest: Typotex.

 • 61. Tolog 2007. Tolog Language tutorial. Ontopia AS. http://www.ontopia.net/omnigator/docs/query/tutorial.html (letöltve: 2010.08.16.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Tóth M. 2008a. Tématérképek a felsőoktatásban In: IF 2008 Informatika a felsőoktatásban, Debrecen, 2008. augusztus 27–29. http://www.agr.unideb.hu/if2008/kiadvany/papers/F74.pdf (letöltve: 2010.08.19.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Tóth M. 2008b. Tématérképek a könyvtárosképzésben. Tudományos és műszaki tájékoztatás 55 (6), 251269. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4916&issue_id=494 (letöltve: 2010.08.20.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 64. Tóth M. Hernádi B.Kovács Zs. 2010. Fogalmak identitása a tématérképekben. In: NETWORKSHOP 2010, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2010. április 9. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/684,Fogalmak_identitasa_a_tematerkepekben (letöltve: 2010.08.20.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. Ungváry R. 2000. A tartalom szerinti információkeresés az interneten I. indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 47 (1), 3–19. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1624&issue_id=15; A tartalom szerinti információkeresés az interneten II. internetkatalógusok. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 47 (2), 55–67. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1625&issue_id=16 (letöltve: 2010.08.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Ungváry R. 2004. Tezaurusz és ontológia, avagy a fogalmi ismertetőjegyek generikus öröklődésének formalizálása. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 51 (5), 175191. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3615&issue_id=450 (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Vatant, B. 2004. Ontology-driven Topic Maps. in: XML Europe Conference, Amsterdam, April 20, 2004. http://www.authorstream.com/Presentation/Ariane-31943-vatant-Disclaimers-Ontologies-Topic-Maps-KOS-Ontology-Map-overlap-XML-Classes-OWL-RDF-XTM-as-Entertainment-ppt-powerpoint/ (letöltve: 2010.08.21.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Vickery, B. C. 1997. Ontologies. Journal of Information Science 23 (4), 277286.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)