Author:
Péter Gaál Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Pécsi Tudományegyetem, H-7624, Pécs, Ifjúság u. 6.

Search for other papers by Péter Gaál in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja egy-egy népszerű magyar és angol online szótár (Wikiszótár és Wiktionary) példáján keresztül bemutatni a Web 2.0 alapú online közösségi szótárszerkesztés egy lehetséges módját. A szótárak elemzése során bemutatom azok szerkesztési és működési elveit, valamint a szótár mega-, makro-, mikro- és mezostruktúráját a szótárakból vett konkrét szócikkek elemzésén keresztül. A vizsgálat alapján kimutatható, hogy a közösség által szerkesztett szótárak lényeges adatokat tartalmaznak, valamint újfajta technikai megoldásaik és az általuk feldolgozott nagy mennyiségű információ révén hasznos alternatívát nyújthatnak a hagyományos és a szakemberek által szerkesztett online szótárak mellett.

 • 1. Ayers, P.Matthews, C.Yates, B. 2008. How Wikipedia Works: And How You Can Be a Part of It. San Francisco: No Starch Press.

 • 2. Baron, D. 2009. A Better Pencil – Readers, Writers and the Digital Revolution. New York: Oxford University Press.

 • 3. Bergenholtz, H.Tarp, S. 2005. Electronic dictionaries: Old and new lexicographic solutions. Hermes. Journal of Linguistics 34, 79.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. de Schryver, G. M. 2003. Lexicographers' Dreams in the Electronic-Dictionary Age. International Journal of Lexicography 16 (2), 143199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. de Schryver, G. M.Joffe, D. 2004. On How Electronic Dictionaries are Really Used. In: Williams, G.Vessier, S. (eds.) Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, EURALEX 2004, Lorient, France, July 6–10, 2004: 187196. Lorient: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Bretagne Sud.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Ebersbach, A.Glaser, M.Heigl, R. 2006. Wiki Web Collaboration. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

 • 7. Fóris Á. 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Pécs: Iskolakultúra.

 • 8. Fóris Á. 2004. Gyorsító hatások a lexikográfia fejlődésében. In: Tóth Sz.Földes Cs.Fóris Á. (szerk.) Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica) Szeged: Generalia. 33–41. http://mek.oszk.hu/04400/04468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Fóris Á. 2006. Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaklexika szótári rögzítésének néhány kérdése. In: Magay T. (szerk.) Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 3555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Fóris Á. Rihmer Z. 2007. A szótárak minősítési kritériumairól. Fordítástudomány 9 (1), 109113.

 • 11. Fóris Á. 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi V.Kiss G. (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 8192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Fuertes-Olivera, P. A. 2010. Lexicography for the Third Millennium: Free Institutional Internet Terminological Dictionaries for Learners. In: Fuertes-Olivera, P. A. (ed.) 2010. Specialised Dictionaries for Learners. (Lexicographica Series Maior 136.) Berlin: De Gruyter. 193209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Fuertes-Olivera, P. A.Gómez, P. G.Amo, M. N.Rodicio, A. R. 2010. Expert Knowledge and Translation Equivalents in the English–Spanish Accounting Dictionary. http://www.aesla.uji.es/congresoxxvii/files/2expertknowledge.doc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Hartmann, R.R.K. 2001. Teaching and Researching Lexicography. Essex: Harlow.

 • 15. Lan, L. 2005. The growing prosperity of on-line dictionaries. English Today 83, 21 (3), 1621.

 • 16. Landau, S. I. 1984. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

 • 17. Magay T. 2004a. Kritika a (szótár)kritikáról. In: Tóth Sz. et al. (szerk.) 8699.

 • 18. Magay T. (szerk.) 2004b. A magyar szótárirodalom bibliográfiája. (Lexikográfiai füzetek 1.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 19. Magay T. (szerk.) 2006. Kiegészítések és frissítések a magyar szótárirodalom bibliográfiájához. In: Magay T. (szerk.) Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 181213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Magay T. (szerk.) 2007. Kiegészítések és frissítések a magyar szótárirodalom bibliográfiájához. In: Magay T. (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 303327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Magay T. (szerk.) 2009. Kiegészítések és frissítések a magyar szótárirodalom bibliográfiájához. In: Fábián Zs. (szerk.) Szótárírás és szótárírók. (Lexikográfiai füzetek 4.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 275295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Murugesan, S. 2009. H andbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business, and Social Application. Hershey/New York: Information Science Reference.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Pintér J. 2009. The LDOCE Online Dictionary. http://www.ldoceonline.com. Magyar Terminológia 2 (2), 298307.

 • 24. Prószéky G. 1997. Szótárírási szempontok a számítógépes nyelvi programok korában és korábban. In: Kiss G.Zaicz G. (szerk.) Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 326335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Prószéky G. Kis B. 1999. Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: SZAK Kiadó.

 • 26. Szöllősy É. 2006. Az MTA SZTAKI és a Szegedi Tudományegyetem on-line angol–magyar–angol szótárai: erények, hibák, fejlesztési lehetőségek. In: Magay T. (szerk.) Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 165179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Verók E. V. 2009. Wikipédiawww.wikipedia.hu. Magyar Terminológia 2 (2), 291297.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)