Author:
Kristiina Ross Institute of the Estonian Language Roosikrantsi 6, Tallinn, 10119, Estonia

Search for other papers by Kristiina Ross in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az irodalmi észt speciális egyházi nyelvként 1739-ben, az első észt nyelvű teljes bibliafordítás megjelenésének évében született meg. Jelen tanulmány terminológiai szempontból négylépcsős folyamatként írja le a sztenderd egyházi észt nyelv fejlődését. (1) Az első keresztény terminusok a XI–XV. században kerültek be a nyelvbe. (2) A német nyelvű egyházi irodalmi alkotások fordítása nagy mennyiségben a reformáció után, azaz az 1520-as évektől kezdődött el. (3) A többé-kevésbé rendszeres terminológiai fejlesztés a XVII. században vette kezdetét a Biblia fordításával. (4) A nyelv végső standardizációja az 1720-as és az 1730-as években ment végbe, amikor a Biblia fordítása befejeződött. A jelenleg is használatos észt Biblia nyelve mind a négy korábbi rétegből hordoz terminológiai nyomokat.

 • 1. Botterweck G. J. Ringgren, H. (eds.) 1986. Theological Dictionary of the Old Testament. Translated by D. E. Green. Volume V. hmr - YHWH. Michigan–Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Hamilton, B. 1989. Religion in the Medieval West. London: E. Arnold.

 • 3. Kõpp, J. 1959. Kirik ja rahvas. Sugemeid eesti rahva vaimse palge kujunemise teelt. Lund: Eesti Vaimulik Raamat.

 • 4. Loorits, O. 1962. Zur christlichen Terminologie bei den Esten, Liven und Letten. in: Issanda kiriku tööpõllul. Uppsala. 200–218 (reprint: Trames, 2005, 3 (9), 211–227).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Masing, U. 1975. Terminoloogia kujundamisest XVII sajandil. In: Masing, U. Eesti vanema kirjakeele lood. Tartu: Ilmamaa. 1999, 4058.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Mägiste, J. 1982. Estnisches Etymologisches Wörterbuch VIII. raba – sarm. Helsinki: Finnisch–ugrische Gesellschaft.

 • 7. Paul, T. 1999. Eesti piiblitõlke ajalugu: Esimestest katsetest kuni 1999. aastani. (Emakeele Seltsi toimetised 72) Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Ross, K. 2005. Keskaegse eesti libakirjakeele põhjendusi ja piirjooni. Emakeele Seltsi aastaraamat 51, 107129.

 • 9. Ross, K. 2006. Mida me teame keskaegsest vaimulikust eesti keelest. In: Altnurme, R. (ed.) Eesti teoloogilise mõtte ajaloost: sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe. Tartu: Tartu Ülikool. 616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Ross, K.Soosaar, S.-E. 2007. Eesti vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemisest: veel kord ristimisest. Keel ja Kirjandus 10, 769782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Ross K. Vanags, P. (eds.) 2008. Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Tafenau, K. 2010. Heinrich Gösekeni käsikirja kohast 17. sajandi eesti piiblitõlke-traditsioonis. Emakeele Seltsi aastaraamat. Tallinn: Teaduste Akadeemia kirjastus. 176200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Talve, I. 2004. Eesti kultuurilugu: keskaja algusest Eesti iseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa.

 • 14. Успенский, Б. А. 1969. Влияние языка на религиозное сознание. Труды по знаковым системам IV. Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Fasc. 236. Tartu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)