View More View Less
 • 1 Institute of the Estonian Language Roosikrantsi 6, Tallinn, 10119, Estonia
Restricted access

Absztrakt

Az irodalmi észt speciális egyházi nyelvként 1739-ben, az első észt nyelvű teljes bibliafordítás megjelenésének évében született meg. Jelen tanulmány terminológiai szempontból négylépcsős folyamatként írja le a sztenderd egyházi észt nyelv fejlődését. (1) Az első keresztény terminusok a XI–XV. században kerültek be a nyelvbe. (2) A német nyelvű egyházi irodalmi alkotások fordítása nagy mennyiségben a reformáció után, azaz az 1520-as évektől kezdődött el. (3) A többé-kevésbé rendszeres terminológiai fejlesztés a XVII. században vette kezdetét a Biblia fordításával. (4) A nyelv végső standardizációja az 1720-as és az 1730-as években ment végbe, amikor a Biblia fordítása befejeződött. A jelenleg is használatos észt Biblia nyelve mind a négy korábbi rétegből hordoz terminológiai nyomokat.

 • 1. Botterweck G. J. Ringgren, H. (eds.) 1986. Theological Dictionary of the Old Testament. Translated by D. E. Green. Volume V. hmr - YHWH. Michigan–Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Hamilton, B. 1989. Religion in the Medieval West. London: E. Arnold.

 • 3. Kõpp, J. 1959. Kirik ja rahvas. Sugemeid eesti rahva vaimse palge kujunemise teelt. Lund: Eesti Vaimulik Raamat.

 • 4. Loorits, O. 1962. Zur christlichen Terminologie bei den Esten, Liven und Letten. in: Issanda kiriku tööpõllul. Uppsala. 200–218 (reprint: Trames, 2005, 3 (9), 211–227).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Masing, U. 1975. Terminoloogia kujundamisest XVII sajandil. In: Masing, U. Eesti vanema kirjakeele lood. Tartu: Ilmamaa. 1999, 4058.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Mägiste, J. 1982. Estnisches Etymologisches Wörterbuch VIII. raba – sarm. Helsinki: Finnisch–ugrische Gesellschaft.

 • 7. Paul, T. 1999. Eesti piiblitõlke ajalugu: Esimestest katsetest kuni 1999. aastani. (Emakeele Seltsi toimetised 72) Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Ross, K. 2005. Keskaegse eesti libakirjakeele põhjendusi ja piirjooni. Emakeele Seltsi aastaraamat 51, 107129.

 • 9. Ross, K. 2006. Mida me teame keskaegsest vaimulikust eesti keelest. In: Altnurme, R. (ed.) Eesti teoloogilise mõtte ajaloost: sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe. Tartu: Tartu Ülikool. 616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Ross, K.Soosaar, S.-E. 2007. Eesti vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemisest: veel kord ristimisest. Keel ja Kirjandus 10, 769782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Ross K. Vanags, P. (eds.) 2008. Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Tafenau, K. 2010. Heinrich Gösekeni käsikirja kohast 17. sajandi eesti piiblitõlke-traditsioonis. Emakeele Seltsi aastaraamat. Tallinn: Teaduste Akadeemia kirjastus. 176200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Talve, I. 2004. Eesti kultuurilugu: keskaja algusest Eesti iseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa.

 • 14. Успенский, Б. А. 1969. Влияние языка на религиозное сознание. Труды по знаковым системам IV. Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Fasc. 236. Tartu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)