View More View Less
 • 1 Finnugor Tanszék, Debreceni Egyetem, H-4010, Debrecen, Pf. 103.
Restricted access

Absztrakt

A szibériai vogul és osztják kultúrától idegen fogalmakat (foglalkozások, események, cselekvések stb.) a bibliafordítók általában körülírják, magyarázzák, pl. vogul сaккон тотнэ хумыт ‘írástudók’ (tkp. ‘törvény hozó férfiak’), osztják закона утăлтăты ёх ‘írástudók’ (tkp. ‘írás tudó nép’). A fordításokban leginkább a melléknévi igenevek játszanak szerepet. A folyamatos melléknévi igenév ugyanis önmagában (elliptikusan) nem fejezi ki a személyt, ezért a cselekvést végrehajtó személyek kifejezésére az igenév után a vogul хoтпа ‘valaki, személy’, хум, oйка ‘férfi, bácsi’, osztják хoят ‘ember’, ху ‘férfi’, ill. ёх ‘emberek’ jelentésű szót használják; pl. vogul ханисьтан хум, osztják утăлтăты ху ‘tanító’ (tkp. ‘tanító férfi’). A főnév, melléknév vagy participium után a fogalom alapjelentésétől függő segédszót használnak: pl. vogul вaрмаль ‘valami, dolog’, ут ‘dolog, való’ vagy нак ‘eset, történet’, osztják вер, oт ‘dolog, tárgy’. Pl. vogul нoх-ялтум нак, osztják нoх питaм вер ‘feltámadás’ (tkp. ‘feltámadott esemény’). Várható, hogy ezek az “üres” szavak agglutinálódnak vagy egy névszóhoz -ság/-ség, vagy egy participiumhoz -ás/-és jelentésben. A grammatikalizáció leginkább a vogul ут, ill. osztják esetében indult el. A többi finnugor nyelvben is ilyen “kiüresedett” szavak váltak szuffixummá, tehát grammatizálódtak. Megállapítható, hogy a körülírás a grammatikalizáció kiinduló pontja. Ezekből a – főleg participiumos – szerkezetekből vagy ellipszissel, vagy önálló szavak agglutinálódásával keletkezhetnek rövidebb kifejezések. Az obi-ugor nyelvekben jelenleg ez a folyamat elkezdődött.

 • 1. Csepregi M. 1998. Szurguti osztják chrestomathia. Studia uralo-altaica. Supplementum 6. Szeged: JATE Finnugor Tanszék.

 • 2. Honti L. 1984. Crestomathia Ostiacica. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 3. Kakszin, A. D. 1996. А. Д. Каксин, Способы выражения достоверности в казымском диалекте хантыйского языка. Linguistica Uralica 32, 278282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Kálmán B. 1976. Chrestomathia Vogulica. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 5. Keresztes L. 1998. Mansi. In: Abondolo, D. (ed.) The Uralic Languages. London and New York: Routledge. 387427.

 • 6. Keresztes L. 2004. Nyelvújítási törekvések és módszerek a Márk evangélium új vogul fordításában. Folia Uralica Debreceniensia 11, 7386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Keresztes L. 2005. Neological Aspirations in a Few Recent Finno-Ugric Bible Translations. Folia Uralica Debreceniensia 12, 4757.

 • 8. Keresztes L. 2010. The questions of Finno-Ugric literary languages in the light of the latest Bible translations. In: Csúcs S. et al. (eds.) Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarum. Pars I. Orationes plenariae. Piliscsaba. 127168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Maticsák S. 2005. A képzővé válás kora a mordvinban. Folia Uralica Debreceniensia 12, 6986.

 • 10. Widmer A. 2004. “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Az új suriskári osztják bibliafordításról. Folia Uralica Debreceniensia 11, 127139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)