View More View Less
 • 1 Faculty of Theology, Slovenian Academy of Sciences and Arts University of Ljubljana Poljanska cesta 4, 1000, Ljubljana, Slovenia
Restricted access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

 • 1. Allen W. (transl. and ed.) 1993. Translating for King James: Notes Made by a Translator of King James's Bible. Vanderbilt: Vanderbilt University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Askani, H.-Ch. 1997. Das Problem der Übersetzung – dargestellt an Franz Rosenzweig: Die Methoden und Prinzipien der Rosenzweigschen und Beuber-Rosenzweigschen Übersetzungen. Tübingen: J. C. B. Mohr (P. Siebeck).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Barker, K. L. (ed.) 1987. The Making of a Contemporary Translation. New International Version. London/Sydney/Auckland/Toronto: Hodder & Stroughton.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bruce, F. F. 1961. The English Bible. A History of Translations. New York: Oxford University Press.

 • 5. Buber, M.Rosenzweig, F. 1994. prev. Lawrence Rosenwald in Everett Fox, Scripture and Translation. Translated by L. Rosenwald and E. Fox. Bloomington. Indianapolis: Indiana University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Daniell, D. 2003. The Bible in English: Its History and Influence. New Haven/London: Yale University Press.

 • 7. Delforge, F. 1991. La Bible en France et dans la francophonie: Histoire, traduction, diffusion. Paris: Publisud/Société Biblique Français.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Delsle J. Woodsworth, J. (eds.) 1995. Translators through History. Amsterdam/Philadelphia, Pen.: John Benjamins.

 • 9. Fewell, D. N. (ed.) 1992. Reading between Texts: Intertextuality and the Hebrew Bible. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Grant, F. C. 1961. Translating the Bible. Edinburgh: Th. Nelson.

 • 11. Hamond G. 1987. English Translations of the Bible. In: Alter, R.Kermode, F. (eds.) The Literary Guide to the Bible. London: Collins. 647666.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Heaton, W. J. 1914. The Bible of the Reformation. Its Translators and Their Work. London: Francis Griffiths.

 • 13. Krašovec, J. 1988. La justice (sdq) de Dieu dans la Bible hébraïque et l'interprétation juive et chrétienne. (OBO 76) Freiburg, Switzerland: Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Krašovec, J. (ed.) 1998. Interpretation of the Bible. International Symposium on the Interpretation of the Bible on the Occasion of the Publication of the New Slovenian Translation of the Bible, Ljubljana, 1720 September 1996. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti/Sheffield Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Krašovec, J. 2001. Med izvirnikom in prevodi / Between Original and Translations. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Krašovec, J. 2010. The Transformation of Biblical Proper Names. New York/London: T&T Clark International.

 • 17. Lowth, R. 1770. De sacra poesi Hebraeorum praelectiones. Edited by J. D. Michaelis, 2nd edn. Göttingen: J. D. Dietrich.

 • 18. May, H. G. 1952. Our English Bible in the Making. The Word of Life in Living Language. Philadelphia: Westminster Press.

 • 19. Metzger, B. M.Dentan, R. C.Harrelson, W. 1991. The Making of the New Revised Standard Version of the Bible. Grand Rapids, Mich.: W. B. Eerdmans.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Norton, D. 2005. A Textual History of the King James Bible. Cambridge: Cambridge University Press.

 • 21. Porter, S. E.Hess, R. S. 1999. Translating the Bible. Problems and Prospects. (JSNT.S 173) Sheffield: Sheffield Adademic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Refoulé R. P. 1991. La Bible de Jérusalem. In: Bogaert, P.-M. (ed.) Les Bibles en Français: Histoire illustrée su moyen âge à nos jours. Turnhout: Prepols. 219223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Reinitzer, H. 1983. Biblia deutsch: Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek.

 • 24. Reymond, Ph. 1967. Vers une traduction française oecuménique de la Bible. In: G. W. Anderson et. al. (eds.) Hebräische Wortforschung: Festschrift zum 80. Geburtstag von Walter Baumgartner. (VTSup 16) Leiden: E. J. Brill. 231243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Robertson, E. H. 1990. Makers of the English Bible. Cambridge: Lutterworth Press.

 • 26. Walte M. L. 2003. Consistency of Translation Techniques in the Tabernacle Accounts of Exodus in the Old Greek. (Society of Biblical Literature & Septuagint and Cognate Studies Series 49) Atlanta: Society of Biblical Literature.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Worth R. H. 1992. Bible Translations. A History through Source Documents. Jefferson, North Carolina / London: McFarland.

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)