Author:
Ottó Pecsuk Magyar Bibliatársulat, Károli Gáspár Református Egyetem HTK, H-1092, Budapest, Ráday u. 28.

Search for other papers by Ottó Pecsuk in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az 1975-ben megjelent új fordítású protestáns Biblia első revíziója 1990-ben készült el. Az elmúlt 20 évben változatlan utánnyomással jelent meg ez a bibliafordítás, amely a magyarországi protestáns felekezetek körében időközben a revideált Károlyi Biblia (1908) mellett a legnépszerűbb bibliafordítássá vált. A 2006-ban elindult új revíziós munkafolyamat célja, hogy a 2013-ban tervezett megjelenést követően egy mind szövegezésében, mind külsőségeiben megújult bibliafordítás szolgálhassa tovább a protestáns felekezeteket és a bibliaolvasókat. A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága felügyelete mellett folyó érdemi revíziós munkát egy ötfős munkacsoport végzi. A Szöveggondozó Bizottság által kimunkált és jóváhagyott revíziós szempontrendszer, amelyet a munkacsoport követ, a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) ajánlásait követi, kiegészülve olyan sajátos szempontokkal, amelyek a magyar bibliafordítói hagyományban és a magyar nyelv sajátosságaiban gyökereznek. Tanulmányomban ezeket az elvi szempontokat szeretném bemutatni és gyakorlati példákkal illusztrálni.

 • 1. Bottyán J. 2009. A magyar Biblia évszázadai. Budapest: Kálvin Kiadó.

 • 2. Jenkins, P. 2010. The Bible in a Changing Christian World. Keynote address, elhangzott a United Bible Societies 8. Világgyűlésén, 2010. szeptember 21-én. Megjelenés alatt magyarul: Theologiai Szemle 2011/1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Kustár Z. 2001. Az újfordítású Biblia (1975) revíziója (1990) ószövetségi részének eredményei. Theologiai Szemle (4), 235241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Pecsuk, O. 2009. A bibliafordításokról és -kiadásokról, egy ökumenikus bibliafordítás felé. in: A Bibliáról a Biblia évében. Budapest: Vigilia. 4361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. TBL 2003 = Újszövetség. Egyszerű fordítás. Budapest: TBL. 2003.

 • 6. UBS Guidelines for Revision of Scripture Translations. Adopted by UBS Global Board May 2005. http://intranet2.biblesocieties.org/intranet/publish/translations/Guidelines_Documents.php (hozzáférés: 2011.02.24.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Új Exodus 2003 = Az új fordítás: Pál apostol levele a rómaiakhoz. Görög eredetiből fordította: Ruff Tibor, Csalog Eszter. In: Új Exodus XIV (1), 2003. december 20. http://www.ujexodus.hu/index.php?lap=11&rovat=900 (hozzáférés: 2011.02.24.).

 • 8. Williams, R. 2004. Service to celebrate the Bicentenary of the British and Foreign Bible Society. St Paul's Cathedral http://www.archbishopofcanterbury.org/1171 (hozzáférés: 2011.02.24.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Waard, J. deNida, E. A. 2002. Egyik nyelvről a másikra. Funkcionális ekvivalencia a bibliafordításban. Budapest: Kálvin Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)