Author:
Zsigmond Csoma Kora újkor-, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088, Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Zsigmond Csoma in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Károli Gáspár volt az első magyar nyelvű Biblia fordítója, akinek munkáját az utóbbi évszázadok újrafordítói is alapvető fordításként használják fel. Károli a fordításában a korabeli terminológiát használta, ami a természeti kép megrajzolásában is hatott fordítására. Olyan szófordulatokat, a népi terminológia elemeit használta, építette be fordításába, mint pl. a zsobrák szót, ami egyféle gyenge, pejoratív tulajdonság, állapot jelzésére szolgált. A zsobrák terminus Északkelet-Magyarországon általánosan ismert, különösen a szőlő- és bortermelésben, ahol a tokaj-hegyaljai szőlőkben közértelemben is használt fogalom pl. a zsobrák furmint. Ezt a szőlő- és bortermeléssel foglalkozó, gazdálkodó Károli is ismerhette, akinek az 1502 óta írásosan jegyzett híres dűlőben, a Hétszőlőben volt a szőleje és a pincéje.

 • 1. Balassa I. 1991. Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Tokaj: Tokaj-Hegyaljai ÁG. Borkombinát.

 • 2. Csoma Zs. 1979. Adatok Nagyváthy János életéhez és munkásságához. in: Borsodi Történelmi Évkönyv. Miskolc. Bd. VI. l05–116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Dienes D. 1994. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a 16–17. századból. Sárospatak. (Megj.: Dienes D. 2001. Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek 16–17. század. Budapest: Osiris Kiadó. [Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.]).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Kálmány L. I. 40. = Kálmány L. 1877–1878. Koszorúk az Alföld vad virágaiból I–II. Arad.

 • 5. Lukács ev. 2000 = Lukács Evangéliuma. Hat magyar nyelvű fordításban. 2000. Budapest.

 • 6. Miller, R. V.Huber, S. M. 2004. A Biblia története. A Biblia keletkezése és hatása. Budapest: Kálvin Kiadó.

 • 7. Nagyváthy J. 1791. Szorgalmatos mezei gazda. Pest.

 • 8. Ötvös L. 1996. Károli Gáspár bibliafordításának jelenléte a népi vallásosságban. Biblia néprajzi értekezés. Szolnok: Damjanich Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Rácz J. 1997. Kétszáz magyar szőlőnév. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 208. Budapest.

 • 10. Zelenák I. 2005. A tokaji aszú készítésének történelmi körülményei (16–17. század). In: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.) Szerencs, Tokaj-hegyalja kapuja. Nyíregyháza–Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék. 177–193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)