Author:
Orsolya Czékmán Gesamtschule Mettlach-Orscholz, 66693, Mettlach-Orscholz, Saarbrücker Str. 17.

Search for other papers by Orsolya Czékmán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Summary

The terminological problems of Mathematics (German–Hungarian). The paper aims to present the results of the analysis about the comparison of German and Hungarian terminology in high school mathematics text books. During the examination of the names for theorems, concepts, formulae and procedures, I have selected those that do not have a German or a Hungarian equivalent. An important part of the research was the examination of the inconsistency in the use of notations and abbreviations. The detailed analysis gives a comprehensive view of the similarities and differences between Hungarian and German mathematical terminology, which facilitates understanding of the differences in approach.

 • 1. Arntz, R.Picht, H. 1991. Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag.

 • 2. Bartsch, R. 1987. Norms of Language. London/New York: Longman.

 • 3. Bergenholtz H. Tarp, S. (eds.) 1995. Manual of specialised lexicography. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 • 4. Cabré M. T. 1999. Terminology. Theory, Methods and Applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 • 5. Czékmán O. Fóris, Á. 2007. Matematikai terminusok vizsgálata középiskolai tankönyvekben. In: Heltai, P. (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10–12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol. 3. Pécs–Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem. 794799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Fóris, Á. 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Pécs: Iskolakultúra.

 • 7. Fóris, Á. 2005a. A terminológiai norma és az ekvivalencia kérdése műszaki szövegek fordításánál. Fordítástudomány VII (2), 4153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Fóris, Á. 2005b. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 9. Fóris, Á. 2006a. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI (5), 3342.

 • 10. Fóris, Á. 2006b. Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaklexika szótári rögzítésének néhány kérdése. In: Magay, T. (szerk.) Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 3555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Fóris, Á. 2006c. Lexicographical Definition of Terms in Hungarian Dictionaries. In: Corino, E.Marello, C.Onesti, C. (eds.) Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6–9 settembre 2006. Proceedings. XII EURALEX International Congress. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 776772.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Heltai, P. 2004. A fordító és a nyelvi normák I. Magyar Nyelvőr 128 (4), 407434.

 • 13. Solymosi, M. 2006. Genetikai terminusok összehasonlító vizsgálata köznyelvi szótárakban. In: Klaudy, K.Dobos, Cs. (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc. 2005. április 7–9. (A MANYE Kongresszusok előadásai 2.) Vol. 2/2. 321326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Vogelné Takács, G. 2006. Helyi közigazgatás a magyar és német szótárakban. In: Klaudy, K.Dobos, Cs. (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc. 2005. április 7–9. (A MANYE Kongresszusok előadásai 2.) Pécs–Miskolc: MANYE – Miskolci Egyetem. Vol. 2/1. 173177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Wüster, E. 1979. Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie. Wien/New York: Springer. Vol. I–II.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Dönszné Buvári, N. et al. 2001. Kompendium. Budapest: Fachgruppe DFU.

 • 17. Griesel, H.Postel, H. 1993. Mathematik heute 9. Hannover: Schroedel Schulbuchverlag.

 • 18. Hajnal, I.Némethy, K. 2001. Mathematik IV. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 19. Hajnal, I. 1992. Matematika IV. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 20. Schied, H.Kindinger, D. 1999. Mathematik I. Schüler Duden. Mannheim: Dudenverlag.

 • 21. Schmied, A.Schwizer, W. 1991. Geometrie zwei. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)