Author:
Ágota Fóris TERMIK, Károli Gáspár Egyetem, H-1088, Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Summary

The paper presents the work (aims, members, results) of the Terminology Research Group (TERMIK). TERMIK was founded in the autumn of 2006 in Szombathely, and has been operating at Károli Gáspár University in Budapest since the spring of 2009. The paper was written on the occasion that the group turned five.

 • 1. Demeczky J. 2008. Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 1 (2), 189204.

 • 2. Fóris Á. Pusztay J. (szerk.) 2006. Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) Szombathely: BDF.

 • 3. Fóris Á. Tóth Sz. (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) Szombathely: BDF.

 • 4. Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.) Pécs: Lexikográfia Kiadó. http://mek.oszk.hu/09200/09278/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Fóris Á. 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII (4), 505506.

 • 6. Fóris Á. 2007a. A Terminológiai Innovációs Központ (TermIK) tevékenysége. THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) (1–2), 169–171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Fóris Á. 2007b. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay J. (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Fóris Á. 2008. Magyar Terminológia – egy folyóirat indulása (Előszó). Magyar Terminológia 1 (1), 15.

 • 9. Fóris Á. 2009. Magyar Terminológia. Egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása. Magyar Tudomány 2, 221226.

 • 10. Fóris Á. 2010. Terminology Research Group at the Károli Gáspár University (Budapest). Dialogos XI (22), 210215. [Bukarest, ISSN 1582-165X].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Fóris Á. 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle XII (1), 143150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Fóris Á. 2011a. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti E.Nádor O.Szűcs T. (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), Pécs: PTE BTK – Dialóg Campus. 110120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Fóris Á. 2011b. Terminology master in Hungary – a case study. Elhangzott: 2011. november 3-án a “Training in Terminology” című nemzetközi konferencián (Bukarest).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fóris Á. 2012. Terminológusok képzése – a terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány (megjelenés alatt).

 • 15. Magyar Terminológia. 2011, 4 (1–2). Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 16. Sermann E. 2011. A terminológiai szabványosítás szerepe a lokalizáció folyamatában. Fordítástudomány XIII (2), 7287.

 • 17. Terminológia-politika műhely . 2011. In: Hires-László K.Karmacsi Z.Márku A. (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 419478.

 • 18. Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) honlapja: http://alknyelvport.nytud.hu/muhelyek/termik.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)