Author:
Péter Gaál Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet Program, Pécsi Tudományegyetem, H-7624, Pécs, Ifjúság u. 6.

Search for other papers by Péter Gaál in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Jellemző tendenciája napjaink szótárkiadásának, hogy az online szótárak dominanciája egyre inkább erősödik a hagyományos szótárakhoz képest. A papírszótárak minősítéséhez a korábbiakban számos szempontrendszer készült, azonban egyelőre még kevés részletes szempontrendszer létezik az online szótárak minősítésére. A tanulmányban bemutatott és elemzett szótári jellemzők összesítése egy olyan átfogó szempontrendszert eredményez, amely segítséget nyújthat az online szótárak minősítéshez, értékeléséhez. Az online szótárak egyes jellemzőit konkrét szótárak példáján keresztül szemléltetem, és a fő szempontokat tanulmányom végén vázlatos formában összegzem. A szempontrendszer felállításhoz fő kiindulási alapként Fóris–Rihmer (2007) és Kemmer (2010) munkái szolgáltak.

 • 1. Carr, M. 1997. Internet Dictionaries and Lexicography. International Journal of Lexicography 10 (3), 209230.

 • 2. de Schryver, G. M. 2003. Lexicographers' Dreams in the Electronic-Dictionary Age. International Journal of Lexicography 16 (2), 143199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Dringó-Horváth, I. 2011. Hogyan válasszunk elektronikus szótárat a nyelvtanuláshoz? Iskolakultúra (6–7), 141–157.

 • 4. Elliot, L. 2000. How the Oxford English Dictionary Went Online. Ariadne 24 http://www.ariadne.ac.uk/issue24/oed-tech/.

 • 5. Fábián, Zs. 2011. Mi “hiba” a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához. A 2011. november 8-án az MTA “Lexikográfia és nyelvtechnológia” című tudományos ülésén elhangzott előadás elektronikusan publikált változata. http://mta.hu/data/cikk/12/90/70/cikk_129070/Fabian_Zs_szotari.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Fóris, Á.Rihmer, Z. 2007. A szótárak minősítési kritériumairól. Fordítástudomány 9 (1), 109113.

 • 7. Fóris, Á. Hesz, Gy. 2007. A szócikkek közötti utalás szerepe egynyelvű szótárakban. In: Fóris, Á.Tóth, Sz. (szerk.) Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) Szombathely: BDF. 86–99.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Fóris, Á. 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi V.Kiss G. (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 8192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Fuertes-Olivera, P.Arribas-Bano, A. 2008. Pedagogical specialised lexicography: the representation of meaning in English and Spanish business dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Fuertes-Olivera, P. 2010. Lexicography for the Third Millennium: Free Institutional Internet Terminological Dictionaries for Learners. In: Fuertes-Olivera, P. (ed.) Specialised Dictionaries for Learners. (Lexicographica Series Maior 136) Berlin: De Gruyter. 193–208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Gaál P. 2010. Online szótárak a Web 2.0 platformon – A Wikiszótár és a Wiktionary. Magyar Terminológia 3 (2), 251–268.

 • 12. Gaál P. 2011. OneLook® Dictionary Search. Modern Nyelvoktatás 17 (2), 140143.

 • 13. Gaál P. 2012a. Omegawiki – egy multifunkciós, közösség által szerkesztett szótári adatbázis, és annak magyar vonatkozásai. In: Horváthné Molnár, K.Sciacovelli, A. (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, 2011. augusztus 29–31. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE – NYME. 83–88.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Gaál P. 2012b. Az online szótárak szerepe a magyar–magyar nyelvhasználatban In: Hires-László, K.Karmacsi, Z.Márku, A. (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban – A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Beregszász–Budapest. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete – Tinta Könyvkiadó. 451–456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Gaál P. 2012c. Új formátum, új perspektívák – Az online szótárak néhány speciális jellemzőjének vizsgálata. Elhangzott: MANYE XXII. Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. Szeged, 2012. április 12–14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Hadebe, S. 2005. Improving Dictionary Criticism in Ndebele. http://ir.uz.ac.zw/jspui/bitstream/10646/28/3/Hadebe_Dictionary_Criticism.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Hartmann, R. R. K. 2001. Teaching and Researching Lexicography. Essex: Harlow.

 • 18. Jackson, H. 2002. Criticising dictionaries. In: Jackson, H. Lexicography – An introduction. London/New York: Routledge. 173–183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Kemmer, K. 2010. Onlinewörterbücher in der Wörterbuchkritik. Ein Evaluationsraster mit 39 Beurteilungskriterien. OPAL – Online publizierte Arbeiten zur Linguistik 2/2010. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. http://pub.ids-mannheim.de/laufend/opal/pdf/opal2010-2.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Klenk, M. 2012. TermWiki. Magyar Terminológia 5 (1), 192198.

 • 21. Kwary, D. A. 2010. Access Routes of Internet Finance Dictionaries: Present Solutions and Future Opportunities. Lexikos 20, 272289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Laursen A. L. Duva, G. 2005. Cyberlexicography in LSP: New Aspects of Components and Structures in the Dictionary. In: Gottlieb, H.Mogensen, J. E.Zetterstern, A. (eds.) Symposium on Lexicography XI. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Lexicography May 2–4, 2002 at the University of Copenhagen. (Lexicographica Series Maior 115) Tübingen: M. Niemeyer. 337–350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Lew R. 2011. Online Dictionaries of English. In: Fuertes-Olivera, P. A.Bergenholtz, H. (eds.) E-Lexicography: The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. London/New York: Continuum. 230–250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Magay, T. 2004. Kritika a szótár(kritikáról). In: Tóth Sz.Földes Cs.Fóris Á. (szerk.) Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciuli Linguistici Series Lexicographia 3.) Szeged: Generalia. 8699.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Nielsen, S. 2009. The Evaluation of the Outside Matter in Dictionary Reviews. Lexikos 20, 207224.

 • 26. Pastor, V.Alcina, A. 2010. Search Techniques in Electronic Dictionaries: A Classification for Translators. International Journal of Lexicography 23 (3), 307354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Prószéky, G. 2004. Az elektronikus papírszótártól az “igazi” elektronikus szótárak felé. In: Fóris, Á.Pálfy, M. (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 81–87.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Ripfel, M. 1989. Wörterbuchkritik. Eine empirische Analyse von Wörterbuchrezensionen. (Lexicographica Series Maior 29) Tübingen: M. Niemeyer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Swanepoel, P. 2008. Towards a Framework for the Description and Evaluation of Dictionary Evaluation Criteria. Lexikos 18, 207231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)