View More View Less
 • 1 Óbudai Egyetem, 1034, Budapest, Bécsi út 96/B
Restricted access

Absztrakt

Eugen Wüster a terminológiatan megteremtőjeként ismert, műveire sokan hivatkoznak a magyar nyelvészek közül is, de egyik műve sem olvasható magyar nyelven. E tanulmány célja Wüster két fő művének magyar nyelven történő ismertetése. Az eredetileg disszertációként írt, 1931-ben nyomtatásban is megjelent Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik (Nemzetközi nyelvi szabványosítás a technikában, különösen az elektrotechnikában) című művét a diszciplína elméleti alapvetéseként tartják számon (Wüster 1931, 19662, 19703). Az utolsó, már halála után megjelent Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie (Bevezetés az általános terminológiatudományba és terminológiai lexikográfiába) című művében számos új, illetve az első könyvhöz képest jelentősen megváltozott gondolattal találkozunk (Wüster 1979). Ennek a könyvnek a bemutatását elsősorban ezekre az újdonságokra és változásokra korlátozom. Az összegzésben összefoglalom a változások feltételezhető okait és következményeit, illetve felsorolom azokat a jelenleg is a terminológia különböző területeivel foglalkozó szakembereket, akikre német nyelvterületen nagy hatást gyakorolt Wüster munkássága.

 • 1. Arntz, R.Picht, H.Mayer, F. 2009. Einführung in die Terminolgiearbeit. [Bevezetés a terminológiai munkába.] Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag. (6. bővített kiadás; 1. kiadás: Arntz, R. – Picht, H. 1989; átdolgozott kiadás: Arntz, R. – Mayer, F. – Picht, H. 2002.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Pusztai I. 1980. A bécsi terminológiai iskola elmélete és módszertana. Magyar Nyelvőr CIV (1), 316.

 • 3. Simonyi, Zs. 1929. Hungaraj elementoj en la eŭropaj lingvoj. Köln: Verda Stelo. 97/98.

 • 4. Wüster, E. 1931. Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. [Nemzetközi nyelvi szabványosítás a technikában, különösen az elektrotechnikában] Berlin: Verein Deutscher Ingenieure.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Wüster, E. 1966. Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. (Die nationale Sprachnormung und ihre Verallgemeinerung). Berlin: VDI 1931. 2. erw. Aufl. Bonn: Bouvier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Wüster, E. 1970. Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. (Die nationale Sprachnormung und ihre Verallgemeinerung). Berlin: VDI 1931. 3. erw. Aufl. Bonn: Bouvier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Wüster, E. (Felber, H. Hrsg.) 1979. Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie. Wien: Technische Universität Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 11 1 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 1 0 0