Author:
Zsófia Varga Európai Unió Bírósága, L-2925, Luxembourg, Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer

Search for other papers by Zsófia Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A jogi szakfordítás egyik legalapvetőbb nyelvészeti nehézsége a terminológiai ekvivalensek hiánya a különböző nyelvekben. A természettudományos és műszaki terminológiától eltérően a jogi terminológia országonként eltérő, és gyakran még az egyazon nyelvet használó államokban is különbözik egymástól. Ennek eredményeként a fordítás során egyetlen kulturálisan kötött kifejezésnek több célnyelvi terminus is megfelelhet. Az univerzálisan érvényes jeltárgy hiányából adódóan a jogi szakfordítás egyik legnehezebb feladata annak eldöntése, hogy bizonyos jogi terminusok milyen mértékben felelnek meg egymásnak. A magyar és angol gazdasági társaságok elnevezéseinek fordítása egyike a legnagyobb kihívásoknak, mellyel ezen a területen találkozhatunk. A kétnyelvű szótárak nem nyújtanak sok segítséget, többségük egymástól eltérő ekvivalenseket ajánl. A tanulmány célja a korlátolt felelősségű társaság példáján keresztül annak bemutatása, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő ekvivalens kiválasztásához, azaz a jogtudomány sajátos jellemzői hogyan befolyásolják a terminológiai kutatásokat. A forrásnyelvi jogi kultúrában létező szakkifejezés és célnyelvi ekvivalensek mögött álló jogintézmények sajátosságainak összehasonlítása megfelelő támpontokat nyújthat az adott fordítási szituációban alkalmazandó terminus meghatározásához.

 • Editors at FL Memo Limited 2011 Company Law FL Memo Limited London.

 • I Farkas 2009 Con-Trados? Avagy az uniós fordítók körében végzett felmérés tanulságai Fordítástudomány 11 1 36 77.

 • M Fischer 2007 Fordítás(politika) és terminológia az Európai Unióban P Heltai Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus eloadásai 806 811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Fischer 2007 Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai Magyar Nyelvor 132 4 385 402.

 • M Fischer 2011 A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra.

 • J-C Gémar 1998 Les enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances Traduction de textes juridiques: problèmes et méthodes Équivalences 98 ASTTI Seminar 25.9.1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J-C Gémar 2002 Le plus et le moins-disant culturel du texte juridique. Langue, culture et équivalence Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal 47 2 163 176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Harvey 2000 A Beginner's Course in Legal Translation: the Case of Culture-bound Terms ASTTI/ETI 2000.

 • M Harvey 2002 Traduire l'intraduisible, Stratégies d'équivalence dans la traduction juridique ILCEA 39 49.

 • M Harvey 2002 What's so Special about Legal Translation? Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal 47 2 177 185.

 • P Heltai 2009 Bevezetés a fordítás elméletébe.

 • P I Horváth 2004 Közigazgatási reáliák a hiteles fordításban Fordítástudomány 6 2 31 37.

 • F Houbert 2002 La traduction des termes à fort contenu culturel: étude de cas.

 • K Klaudy 1999 Bevezetés a fordítás elméletébe Scolastica Kiadó Budapest.

 • A B Morrison 1996 Fundamentals of American Law New York University School of Law New York.

 • S Šarcevic 1991 Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries: New Standards for the Future Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal 36 4 615 626.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Somssich 2003 A nyelvi kérdés az Európai Unió intézményeinek gyakorlatában Régió. Kisebbség, Politika, Társadalom 14 2 181 236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Somssich 2003 A jogfogalmi megfeleltetés problémái a közösségi jogban az irányelvek átültetésének szintjén — a jogi “fordítás” sajátos formája Magyar Jog 50 12 746 753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Somssich 2007 Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra.

 • B Szép 2007 A gazdasági jogi szakfordítás problematikája Acta Lingua Oeconomica. Az Eszterházy Károly Foiskola Tudományos Közlemények EKF Líceum Eger 319 330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B Szép 2012 A szakfordítás szerepe a magyar gazdasági, jogi szaknyelv kialakulásában.

 • D M Tamás 2011 A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseirol az olasz-magyar nyelvpár esetében.

 • D Tellinger 2003 A reáliák fordítása a fordító kulturális kompetenciája szemszögébol Fordítástudomány 5 2 58 70.

 • B Thiry 2000 Equivalence bilingue en traduction et en terminologie juridiques: Qu'est-ce que traduire en droit? ASTTI/ETI 2000.

 • J Sz Várnai 2004 Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára (CD-vel) MorphoLogic-SZAK Kiadó Budapest.

 • J Sz Várnai 2004 Az európai uniós terminológia magyar nyelvu egységesítése J Dróth Szaknyelv és Szakfordítás Szent István Egyetem Gödöllo 64 78.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J Sz Várnai 2006 Jogi szövegek, szerzodések, jogszabályok fordításának sajátosságai Fordítástechnikai útmutató különbözo szövegtípusok fordítására Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete Budapest 46 52.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Vermes 2004 A relevancia-elmélet alkalmazása a kultúra-specifikus kifejezések fordításának vizsgálatában Fordítástudomány 6 2 5 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Bárdos R Bárdos 1999 Angol-amerikai jogi nyelv HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest.

 • A Barna 2011 Angol-magyar tematikus jogi szótár Gondolat Kiadó Budapest.

 • K Dávid 1996 Angol-magyar jogi értelmező szótár (Magyar-angol szószedettel) PANEM-GRAFO Budapest.

 • A Erdei 2003 Magyar-angol-magyar jogi szakszótár KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest.

 • J Erdei Fekete K Homolya R Jablonkai Nagy 2004 Angol-magyar tematikus gazdasági szókincstár Aula Kiadó Kft. Budapest.

 • I Móra 1990 Angol-magyar jogi szótár Műszaki Fordító Vállalat Budapest.

 • I Móra 1992 Magyar-angol jogi szótár Műszaki Fordító Vállalat Budapest.

 • P Nagy J Varga 2005 Angol-magyar pénzügyi szótár (Magyar-angol mutatóval) Akadémiai Kiadó Budapest.

 • J Ormai M Pókay 2003 English for law students Janus Pannonius University Pécs.

 • L Országh T Magay 2006 Angol-magyar nagyszótár Akadémiai Kiadó Budapest.

 • J Sz Várnai 2004 Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. Angol-magyar-francia- német. Official Terminology of the European Union. English-Hungarian-French-German MorphoLogic-SZAK Kiadó Budapest-Bicske.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 00. http://www.sztaki.hu/ (Sztaki).

 • 00. http://www.1moment.hu/szotar.pdf (Jogi angol szótár).

 • 00. http://angolszotar.hu/ (angolszótár).

 • 00. Complex MoBiMouse Plus, www.morphologic.hu (Complex).

 • 00. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

 • 00. CA = Companies Act 2006 CHAPTER 46 [8th November 2006] (UK) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. CR = The Companies (Modal Articles) Regulations 2008 [16th December 2008] (UK) http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3229/pdfs/uksi_20083229_en.pdf (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. LLPA = Limited Liability Partnerships Act 2000 CHAPTER 12 [20th July 2000] (UK) www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/12/contents (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. LPA = Limited Partnerships Act 1907 CHAPTER 24 [28th August 1907] (UK) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/7/24/contents (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. MBCA = Model Business Corporation Act (USA) http://greatlakesval.com/wp-content/uploads/2011/08/Model-Business-Corporation-Act.pdf (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. PA = Partnership Act 1890 CHAPTER 39 [14th August 1890] (UK) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/53-54/39/introduction (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. RULLCA = Revised Uniform Limited Liability Company Act (2006) (USA) http://www.uniformlaws.org/shared/docs/limited%20liability%20company/ullca_final_06rev.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 00. ULPA = Uniform Limited Partnership Act (2001) (USA) http://www.uniformlaws.org/shared/docs/limited%20partnership/ulpa_final_2001rev.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 00. UPA = Uniform Partnership Act (1997) (USA) http://www.uniformlaws.org/shared/docs/partnership/upa_final_97.pdf (hozzáférés: 2013.01.31.).

 • 00. Az Egyesült Királyság kormányának honlapja (www.gov.uk) http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/home?r.s=m (hozzáférés: 2011.10.10).

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)