Author:
Dóra Tamás OFFI Zrt., H-1062, Budapest, Bajza utca 62, Magyarország

Search for other papers by Dóra Tamás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Bolzano megyében a német ajkú kisebbség olyan összefüggő területi egységen él, amely elősegítette számára kisebbségi jogok kivívását és az autonómia kérdésének rendezését. A lakosság jelenlegi jóléte és a megye autonómiája azonban nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem évtizedek fejlődésének eredménye. Ez a fejlődés még napjainkban sem tekinthető lezártnak, sőt az európai integráció hatására folyamatosan változik. Érdemes megvizsgálni, hogyan alakult ki a jelenlegi állapot, és milyen jogi háttér biztosítja Olaszország e területén a német és a ladin nyelvi kisebbség önállóságát. Ebben fontos szerepet játszik a nyelvi kérdés is, amelyet a jogi terminológia tudatos kezelésével is igyekeznek támogatni. E vizsgálatok eredményei mintául szolgálhatnak a külföldön élő magyar kisebbség számára is.

 • R Arntz H Picht F Mayer 2009 Einführung in die Terminologiearbeit 6. Aufl. Hildesheim Zürich.

 • E Chiocchetti N Ralli 2013 Guidelines for collaborative legal/administrative terminology work Institute for Specialised Communication and Multilingualism Bolzano.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Collaci 2011 La verità senza rancore Adesso Spotlight Verlag Planegg 24 26.

 • S Coluccia 2000 Il linguaggio giuridico in Alto Adige A Pasinato Heimat Serie Saggi/Arti e lettere Donzelli Roma 379 388.

 • D Crystal 1998 A nyelv enciklopédiája Osiris Budapest.

 • F Del Giudice 2008 Nuovo dizionario giuridico. Enciclopedia di base del diritto Simone Napoli.

 • Cs Dobos 2008 A jogi terminusok jelentésének sajátosságai T Gecso Cs Sárdi Jel és jelentés Tinta Könyvkiadó Budapest 91 99.

 • Cs Dobos 2009 Az igazságügyi nyelvészettol a jogi transzlatológiáig — a jogi szakmai nyelvhasználat kutatásának legfontosabb területei M Silye Szaktudás idegen nyelven 255 264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris 2011 A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat és az elmélet viszonya K Hires-László A Márku Z Karmacsi Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban Tinta Könyvkiadó Budapest-Beregszász 421 428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Gyori Szabó 2006 Kisebbség, autonómia, regionalizmus Osiris Budapest.

 • J Józsa 2000 Olasz nyelvpolitika L Tassoni Fóris Olasz nyelvi tanulmányok Iskolakultúra Pécs 25 37.

 • I szerk Kukorelli 2007 Alkotmánytan I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények Osiris Kiadó Budapest.

 • E Kühebacher 1995 Die Ortsnamen Südtirols und ihre Geschichte Athesia Bolzano.

 • V Lyding I Teis 2008 Computerlinguistiche Anwendungen zur Nutzung normierter terminologischer Daten E Chiocchetti L Voltmer Normazione, armonizzazione e pianificazione linguistica LexAlp Bolzano.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Magris 2004 Verso una terminografia per il traduttore giuridico R Temmerman U Knops Linguistica Antverpiensia. The translation of domain specific languages and multilingual terminology management Hogeschool Antwerpen Antwerp 53 66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F Melandri 2010 Eva dorme Mondadori Milano.

 • P Módos 2006 sEgy megvalósult autonómia, avagy Dél-Tirol példája Európai Utas 66 72.

 • K Molnár 2000 Dél-Tirol: a kisebbségvédelem mintapéldája L Tassoni Fóris Olasz nyelvi tanulmányok Iskolakultúra Pécs 75 93.

 • F Palermo 1999 L'Alto Adige tra tutela dell'etnia e governo del territorio Il Mulino 671 684.

 • N Ralli I Stanizzi 2008 Il dietro le quinte della normazione E Chiocchetti L Voltmer Normazione, armonizzazione e pianificazione linguistica LexAlp Bolzano.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N Ralli I Ties 2008 Corpora e Terminologia: Applicazioni Pratiche in Bistro E Chiocchetti L Voltmer Normazione, armonizzazione e pianificazione linguistica LexAlp Bolzano.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P Sandrini 1997 Italienisches Recht in deutscher Sprache — terminologische Überlegungen P Cordin M Iliescu H Siller-Runggaldier Parallela VI Italiano e tedesco in contatto e a confronto — Italienisch und Deutsch im Kontakt und im Vergleich Università degli Studi di Trento Trento 399 419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Sermann 2013 Spanyolországi terminológiai adatbázisok tartalmi és formai jellemzoinek vizsgálata Sz Tóth A XXII. MANYE Kongresszus eloadásai. Szeged 2012. április 12–14 MANYE-Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsooktatási Kiadó Budapest-Szeged 455 459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O Streiter N Ralli I Ties L Voltmer 2004 BISTRO. The Online Platform for Terminology Management: Structuring Terminology without Entry Structures.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D Tamás 2011 Terminológiai adatok soknyelvu dokumentálása K Hires-László Z Karmacsi A Márku Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élonyelvi Konferencia eloadásai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Foiskola Hodinka Antal Intézete Beregszász 2010. szeptember 16–18 Tinta Könyvkiadó Budapest-Beregszász 434 438.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D Tamás 2012 Legyünk kreatívak: milyen is az igazi terminológiai adatbázis? Fordítástudomány XIV 1 5 20.

 • D Tamás 2012 Az országspecifikus gazdasági-jogi terminusok megjelenítési lehetoségeirol a fordítói segédeszközökben T Pintér D Podör K P. Márkus Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére Grimm Kiadó Szeged 252 269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Ugo 1994 Piccola Storia d'Italia Guerra Edizioni Perugia.

 • H Zanon 2008 Zur Problematik der Entwicklung einer deutschen Rechtssprache für Südtirol. Die Normierung durch die Paritätische Terminologiekommission E Chiocchetti L Voltmer Normazione, armonizzazione e pianificazione linguistica LexAlp Bolzano.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M Adami Gallo 2009 Autonome Provinz Bozen Südtirol/Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige Il nuovo Statuto di Autonomia Giunta Provinciale di Bolzano Bolzano.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B Ciola S Coluccia F Maganzi Gioeni d'Angiò F Mayer 2000 Terminologisches Wörterbuch zum Gesellschaftsrecht C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 00. Costituzione della Repubblica Italiana (http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html) (hozzáférés: 2011.11.15.).

 • 00. Decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976. (http://lexbrowser.provinz.bz.it) (hozzáférés: 2013.08.25.).

 • 00. Decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988. Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (http://lexbrowser.provinz.bz.it) (hozzáférés: 2013.08.25.).

 • 00. Decreto del Presidente della Repubblica n. 262 del 22/05/2001. Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano. (http://lexbrowser.provinz.bz.it) (hozzáférés: 2013.08.25.).

 • P Ferrari 2009 Il nuovo Statuto di Autonomia Bolzano Giunta Provinciale di Bolzano.

 • 00. Legge n. 482 del 15/11/1999. Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm) (hozzáférés: 2013.08.25.).

 • 00. www.wikipedia.de (hozzáférés: 2012.11.15.).

 • 00. www.wikipedia.it (hozzáférés: 2012.11.16.).

 • 00. www.provincia.bz.it (hozzáférés: 2012.11.16.).

 • 00. www.eurac/edu (hozzáférés: 2012.12.08.).

 • 00. http://dev.eurac.edu (hozzáférés: 2012.12.08.).

 • 00. http://eur-lex.europa.eu/ (hozzáférés: 2012.12.10.).

 • 00. http://lexbrowser.provinz.bz.it (hozzáférés: 2013.08.25.).

 • 00. www.termcat.cat (hozzáférés: 2012.03.12.).

 • 00. www.termdat.ch (hozzáférés: 2012.03.12.).

 • 00. http://www.termiumplus.gc.ca (hozzáférés: 2012.03.12.).

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)