Authors:
Milán Constantinovits Szent István Egyetem GTK, H-2100, Gödöllő, Páter Károly u. 1, Magyarország

Search for other papers by Milán Constantinovits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Zsuzsa Vladár ELTE BTK, H-1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D, Magyarország, vladar.zsuzsa@btk.elte.hu

Search for other papers by Zsuzsa Vladár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A külkereskedelmi terminológiát gazdasági jelentősége miatt a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara központilag szabályozza világszerte. A külkereskedelmi szokványokat időről időre újra rendezik és definiálják. A tanulmány a terminológiai rendezés elveinek változását mutatja be az International Commercial Terms szokványain keresztül. A terminológia rendszere először a szokványok definiálásának sorrendjét mutatta. Második elvként 1990-ben szabványosító alapú rendezést hajtottak végre, logikai csoportosítással. Harmadik elvként 2010-ben funkcionális alapú egyszerűsítés történt. Az egyszerűsítés felhívja a figyelmet arra, hogy mára a szakmai terminológia szabványosításánál a logikai pontosság helyett az egyszerűség és pragmatizmus került előtérbe.

 • G Bánrévy 2003 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Szent István Társulat Budapest.

 • Fóris 2007 A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai Alkalmazott Nyelvtudomány VII 1–2 105 124.

 • Fóris E Sermann 2010 A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció Magyar Terminológia 3 1 41 51.

 • ISO/TC 37/ SC 1/CD 704.2 N 133 95 EN. 1995 Terminology Work — Principles and Methods.

 • M Slíz 2012 Terminusok keletkezése és változása Névtani Értesítő 34 149 156.

 • R Temmerman 2000 Towards new Ways of Terminology Description. The sociocognitive-approach John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E Wüster 1991 Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie 3. Aufl. Romanistischer Verlag Bonn.

 • INCOTERMS 1980 Külkereskedelmi és jogi dokumentációk 15 Magyar Kereskedelmi Kamara Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Irodája.

 • INCOTERMS 1990 Külkereskedelmi és jogi dokumentációk 17. füzet Magyar Gazdasági Kamara Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Irodája.

 • INCOTERMS 2000 Az ICC hivatalos szabályai a kereskedelmi feltételek értelmezésére. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INCOTERMS 2010 ICC szabályok a belföldi és nemzetközi kereskedelmi feltételek használatáról ICC Hungary Egyesület Budapest.

 • 00. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kozokt_tv_070823.pdf (hozzáférés: 2013.08.15.).

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)