View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem TERMIK, 1088, Budapest, Reviczky u. 4, Magyarország
Restricted access

Absztrakt

A szakmai nyelvhasználatban nagy jelentőséggel bír az egységes terminushasználat, mivel megkönnyíti a szakemberek egymás közötti kommunikációját. Az élet sok területén azonban szakember és laikus kerül kapcsolatba egymással, ilyen esetekben a kommunikáció ritkán zajlik zökkenőmentesen. Különösen igaz ez olyan szakterületekre, ahol a terminusok rövid idő alatt kerülnek át a köznyelvi szóhasználatba, sok esetben pedig nem tisztázott, milyen fogalmat jelöl az adott terminus.

A tanulmány az adózás tárgykörébe tartozó adóalany, adózó és adófizető terminusok terminológiai szempontú vizsgálatát mutatja be. Elemzésemet szakszövegek alapján végeztem el. A vizsgált forrásokból kiderült, hogy a szakszövegekben nincs egységes terminushasználat, illetve sok esetben a terminusok nem ugyanazt a fogalmat jelölik. Továbbá a tanulmány kitér a vizsgált terminusok adónemenkénti meghatározására, illetve fordítási ekvivalenseinek bemutatására is.

 • Fóris 2005 Hat terminológia lecke Lexikográfia Kiadó Pécs.

 • Fóris 2010 A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: szociolingvisztikai megközelítés Magyar Nyelv 106 4 424 438.

 • F Mayer 2002 Sinonimia ed equivalenza M Magris M T Musacchio L Rega F Scarpa Manuale di terminologia Hoepli Milano 115 133.

 • M Lakatos 2007 A gazdaságpolitika hatása a magyar adórendszerre.

 • D Tamás 2012 Az országspecifikus gazdasági-jogi terminusok megjelenítési lehetőségeiről a fordítói segédeszközökben T Pintér D Pődör K P. Márkus Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére Grimm Kiadó Szeged 252 269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Bárczi L Országh 1966 A magyar nyelv értelmező szótára I Akadémiai Kiadó Budapest.

 • K Dávid 2006 Angol-magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár Panem-Grafo Budapest.

 • J Erdei Fekete K Homolya R Jablonkai - Nagy 2004 Angol-magyar tematikus gazdasági szókincstár Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G Földes 2001 Adójog Osiris Kiadó Budapest.

 • Zs Galántainé Máté 2005 Adó(rendszer)tan. EU-konform magyar adók Aula Kiadó Budapest.

 • K Holmár 2012 Adózási ismeretek Tomori Pál Főiskola Kalocsa.

 • G Kovácsné Császti 1996 Magyar-angol közgazdasági szótár Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Kőhegyes 2007 Magyar-angol-magyar jogi szakszótár Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest.

 • I Móra 1992 Magyar-angol jogi szótár Műszaki Fordító Vállalat Budapest.

 • K Pétervári 1996 Angol-magyar jogi értelmező szótár Panem-Grafo Budapest.

 • F Pusztai 2003 Magyar értelmező kéziszótár Akadémiai Kiadó Budapest.

 • L Schlág 1999 Vám szótár, magyar-angol, angol-magyar, magyar-német, német-magyar, magyar-francia, magyar-orosz, orosz-magyar Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Sztanó 2010 Adózás Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. SALDO Budapest.

 • I Vadász Z Ragula 2004 Angol-magyar adózási fogalomtár HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest.

 • 00. BDTF = http://www.bdtf.hu/ttk/mszi/gazdasag/Dokumentumok/Husz%C3%A1r%20Lilla%20 P%C3%A9nz%C3%BCgytan%20III/p%C3%BC%20III%201%20gy%20A%20magyar%20 ad%C3%B3rendszer-%20fogalmak.pdf.

 • 00. AMIC = http://www.amic.hu/adoalany.html (hozzáférés: 2012.05.20.).

 • 00. Adótanácsadás = http://www.amic.hu/adotanacsadas-lexikon-adozo.html (hozzáférés: 2012.05.20.).

 • 00. http://www.euvonal.hu/index.php?op=gazdasag (hozzáférés: 2012.05.20.).

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 4 10
Jun 2020 0 2 37
Jul 2020 14 2 13
Aug 2020 17 0 0
Sep 2020 47 0 4
Oct 2020 43 0 4
Nov 2020 0 0 0