View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4
Restricted access

A terminológiai munka hasznának vizsgálata nemcsak elméleti és tudományos, hanem gazdasági szempontból is lehetséges. A terminológiai tevékenység bevezetésének különösen nagy jelentősége van a szabványosítás terén, amely a gazdasági élet kiemelkedő fontosságú komponense. A tanulmány A terminológia és a szabványosítás kapcsolata című szakdolgozatom (2013) legfontosabb tanulságait mutatja be. A dolgozatban egy kozmetikai szabványt vizsgáltam terminológiai szempontból, és terminusaiból kétnyelvű terminológiai adatbázist készítettem.

 • Bölcskei A. 2010. A szabványosítás online vetülete: angol nyelvu webhelyek. Magyar Terminológia 3 (1), 2140.

 • Demeczky J. 2009. A terminológia-menedzsment gazdasági haszna a minoségirányítás pénzügyi mutatói alapján. Magyar Terminológia 2 (2), 155173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • Fóris Á. 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 7678.

 • Fóris Á. Sermann E. 2010. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. Magyar Terminológia 3 (1), 4154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galinski, C.Weissinger, R. 2010. Terminológiai szabványosítás és fordítási szabványok. Magyar Terminológia 3 (1), 820.

 • Igaz J. 2013. A terminológia és a szabványosítás kapcsolata. MA szakdolgozat. KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Kézirat.

 • Sermann E. Tamás D. 2010. Hogyan definiálhatjuk a fordítói adatbázist? Egy olasz és egy spanyol fordítói terminológiai adatbázis vizsgálata. In: Károly K. - Fóris Á. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 101115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás D. 2012. Legyünk kreatívak: milyen is az igazi terminológiai adatbázis? Fordítástudomány XIV (1), 520.

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)