Author:
Judit Igaz Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4

Search for other papers by Judit Igaz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A terminológiai munka hasznának vizsgálata nemcsak elméleti és tudományos, hanem gazdasági szempontból is lehetséges. A terminológiai tevékenység bevezetésének különösen nagy jelentősége van a szabványosítás terén, amely a gazdasági élet kiemelkedő fontosságú komponense. A tanulmány A terminológia és a szabványosítás kapcsolata című szakdolgozatom (2013) legfontosabb tanulságait mutatja be. A dolgozatban egy kozmetikai szabványt vizsgáltam terminológiai szempontból, és terminusaiból kétnyelvű terminológiai adatbázist készítettem.

 • Bölcskei A. 2010. A szabványosítás online vetülete: angol nyelvu webhelyek. Magyar Terminológia 3 (1), 2140.

 • Demeczky J. 2009. A terminológia-menedzsment gazdasági haszna a minoségirányítás pénzügyi mutatói alapján. Magyar Terminológia 2 (2), 155173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • Fóris Á. 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 7678.

 • Fóris Á. Sermann E. 2010. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. Magyar Terminológia 3 (1), 4154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galinski, C.Weissinger, R. 2010. Terminológiai szabványosítás és fordítási szabványok. Magyar Terminológia 3 (1), 820.

 • Igaz J. 2013. A terminológia és a szabványosítás kapcsolata. MA szakdolgozat. KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Kézirat.

 • Sermann E. Tamás D. 2010. Hogyan definiálhatjuk a fordítói adatbázist? Egy olasz és egy spanyol fordítói terminológiai adatbázis vizsgálata. In: Károly K. - Fóris Á. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 101115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás D. 2012. Legyünk kreatívak: milyen is az igazi terminológiai adatbázis? Fordítástudomány XIV (1), 520.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)