Author:
Ágota Fóris Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A terminológusok feladata, hogy a fogalmi rendszerek ismerete mellett a nyelvi rendszert is kezelni tudják. A magyar felsőoktatásban a szaknyelvoktatás és a terminológia hosszú ideig a szakmai képzéshez kötődött. Az utóbbi években a terminológia önálló diszciplínaként, majd önálló szakként bekerült a felsőoktatásba. Jelenleg a magyar felsőoktatás az Európai Felsőoktatási Térség része, a képzések többsége a Bologna-rendszer keretében működik. Ennek keretében nyílt lehetőség arra, hogy mesterszakként indítsuk el a terminológusképzést magyar nyelven, két éves képzés formában a Károli Gáspár Református Egyetemen, Budapesten. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a terminológia-oktatás fontos szerepet játszik a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.

 • B. Papp E. Fóris Á.Bölcskei A. 2014. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: Bocz Zs. (szerk.) Porta Lingua 2014. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Budapest: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete. 205-212.

 • Bérces Ed. 2006. A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében. PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bérces, Em. 2011. A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés. PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bölcskei A. 2010. A szabványosítás online vetületei: angol nyelvu webhelyek. Magyar Terminológia 3 (1), 2140.

 • Bölcskei A. 2011. A szabványügy és a magyar nyelv: a szabványosítás online forrásai az információszerzés, a terminológiai munka és az oktatás szolgálatában. Magyar Nyelvor 135 (3), 274285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cabré, M. T. 1998. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Terminology and Lexicography Research and Practice I). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 194-213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cabré, M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology, 9 (2), 163200. [„A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), eloírás (preskripció) és magyarázat” címmel megjelent magyar nyelven: Magyar Terminológia (2008) 1 (1), 11-42.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czékmán, O. 2010. Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében. PhD értekezés. Pannon Egyetem, Veszprém.

 • Demeczky J. 2008. Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 1 (2), 189204.

 • Faludi A. Papp E. 2014. Terminológiai csütörtök. Nyelv és Tudomány 2014. február 21. http://www.nyest.hu/hirek/terminologiai-csutortok

 • Fischer M. 2008. Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai. Magyar Nyelvor 132 (4), 385401.

 • Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • Fóris Á. 2011a. A terminológia mesterszak indításának elozményei. In: Kárpáti E.Nádor O.Szucs T. (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK –Dialóg Campus, Pécs. 110120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2011b. Terminology Master in Hungary a Case Study. In: Stoean, C.-S.Ivanciu, N.Constantinescu-Stefanel, R.Loretz, A. (eds.) Buletin Stiintific. La formation en terminologie. Actes de la Conférence Internationale de Bucarest 3-4 novembre 2011. Nr. 8/2011. Bucarest: ASE. 100105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2012a. Terminológusok képzése –A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8) 969976. http://www.matud.iif.hu/2012/08/11.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2012b. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1) 179191.

 • Fóris Á. 2014a. Terminology and LSP in higher education in Hungary. In: Hoel, J. (ed) Terminology –responibility and awareness. (Terminologen nr. 2 –Terminologi ansvar og bevissthet.) 90100. Oslo: Sprakradet. http://eaft-aet.net/fileadmin/files/EAFT_Summit_2012/Proceedings_ EAFTSummit2012.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2014b. A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése. In: Veszelszky Á.Lengyel K. (szerk.) Tudomány, technolektus, terminológia –a tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. 2736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2014c. Szinonimák a terminológiában. In: Ladányi M.Vladár Zs. Hrenek É. (szerk.) MANYE XXIII. NYELV –TÁRSADALOM –KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák I.–II. Budapest: MANYE –Tinta Könyvkiadó. 279284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fóris Á. 2014d. A terminológia szerepe a többnyelvu Európában. Elhangzott: 2014. április 24. „Többnyelvuség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE –Babes–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

 • Galinski, Ch.Weissinger, R. 2010: Terminológiai szabványosítás és fordítási szabványok. (Ford. B. Papp E.) Magyar Terminológia 3 (1), 820.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lesznyák Á. 2010. Az európai uniós intézmények terminológiai adatbázisa: a IATE. Magyar Terminológia 3 (2), 161182.

 • Majzikné Bausz Á. 2008. Az e-kormányzat, e-közigazgatás problémái és terminológiai vonatkozásai Magyarországon. Magyar Terminológia 1 (1), 5976 Papp E. 2012. A magyar színnevek terminológiai elemzése. PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pónyai Gy. 2010. Szabványosítás és terminológia. Magyar Terminológia 3 (1), 37.

 • Roche, Ch. - Calberg-Challot, M. - Damas, L. - Rouard, Ph. 2009. Ontoterminology - A New Paradigm for Terminology. In: KEOD 2009 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development. Funchal - Madeira, Portugal, October 6-8, 2009, 321326. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/62/21/32/PDF/Proceedings_KEOD_2009_128_CR.pdf (2013.03.30.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sermann E. 2014. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció fordítási kérdései. PhD értekezés. ELTE, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitz, K.-D. 2011: Managing terms in terminology management. Magyar Terminológia 4 (2), 238245.

 • Tamás D. M. 2010. A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseirol az olasz–magyar nyelvpár esetében. PhD értekezés. ELTE, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás D. M. 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • Varga E. 2009. A PET flakonfúvás terminológiája. Terminológiai kérdések egy kisvállalkozásnál. Magyar Terminológia 2 (1), 4766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)