View More View Less
 • 1 Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 2012, Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 • | 2 Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
 • | 3 Onkológiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
 • | 4 Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
 • | 5 Sebészeti Intézet, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
Restricted access

Absztrakt

Az egészségügyi dolgozóknak mindennapi munkájuk során gyakran meg kell változtatniuk valós érzelmeiket. Ezt a cselekvést a szakirodalom érzelmi munkavégzés névvel illette. A jelen cikkben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 50 onkológiai szakdolgozója által önkéntesen kitöltött, feleletválasztós kérdéseket tartalmazó kérdőív eredményei alapján mutatja be az érzelmi munkavégzés lehetséges negatív következményeinek leginkább kitett szakdolgozók jellemzőit. Az általunk vizsgált szakdolgozók közel 90%-a megváltoztatja munkája során a valós érzelmeit. Igen nehéz azonban meghatározni azok körét, akiket az érzelmi munka negatív pszichés hatásai fenyegetnek. Vizsgálatunk során érdekes munkamotivációs különbségeket találtunk, melyek szoros kapcsolatban voltak a válaszadók érzelmi munkavégzésével és az észlelt szerep/érzelmi elvárásokkal is. Sikerült három típuscsoportot körülhatárolnunk, melyeknek egyenként meghatároztuk a jellemzőit. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a vizsgált szakdolgozók alig több mint fele igazi “segítő foglalkozású”. 45%-uk nem, vagy alig érzékelte a betegek munkájukra vonatkozó elvárásait. Fontosnak tartjuk ezért, hogy a szakdolgozók munkáját a munkahelyi környezet ne csak szakmai, de érzelmi dimenziók mentén is támogassa.

 • 1. M. Kopp 1994 Orvosi pszichológia SOTE Házinyomda Budapest.

 • 2. Zs. Kulcsár 1998 Egészségpszichológia ELTE Eötvös Kiadó Budapest.

 • 3. A Hochschild 1993 Preface S Finemen Emotion in Organizations CA: Sage Publication Newbury Park xi xiii.

 • 4. BE Ashforth RH Humphrey 1993 Emotional labor in service roles: The influence of identity Acad Manag Rev 18 88 115.

 • 5. RJ Steinberg DM Figart 1999 Emotional labor in service economy Ann Amer Acad Pol Sci 561 111 126.

 • 6. I Kawachi LF Berkman 2000 Social cohesion, social capital and health LF Berkman I Kawachi Social Epidemology Oxford University Press NY.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. JT Cacioppo WL Gardner 1999 Emotion Ann Rev Psychol 50 215 241.

 • 8. WA Kahn 1993 Caring for the caregivers: Patterns of organizational caregiving Admin Sci Q 38 539 563.

 • 9. AS Wharton RJ Erickson 1993 Managing emotions on the job and at home: Understanding the consequences of multiple emotional roles Acad Manag Rev 18 457 486.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. JA Richman 1988 Deviance from sex-linked expressivity norms and psychological distress Social Forces 67 208 215.

 • 11. MB Tolich 1993 Alienation and liberating emotions at work J Contemp Ethnogr 22 361 381.

 • 12. AA Grandey 1999 The effects of emotional labor: Employee attitudes, stress and performance Colorado State University Fort Collins Unpublished doctoral dissertation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. GF Paules 1991 Dishing it out: Power and resistance among waitresses in a New Jersey restaurant Temple University Press Philadelphia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. A Rafaeli R Sutton 1987 Expression of emotion as part of the work role Acad Manag Rev 12 23 37.

 • 15. K Szluha K Lazányi P Molnár 2007 Az érzelmi munka szerepe az onkológiában Magyar Onkológia 51 47 51.

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 2 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 17 0 0
Jul 2021 15 0 0
Aug 2021 31 1 1
Sep 2021 14 0 0
Oct 2021 0 0 0