View More View Less
 • 1 Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 2 Országos Onkológiai Intézet, 1122, Budapest, Ráth György u. 7–9.
Restricted access

Absztrakt

A hagyományosan hormondependens tumorok mellett egyre több daganattípusról derül ki, hogy eltérő módon viselkedik férfiakban és nőkben, arra utalva, hogy az endokrin tényezőknek szerepe lehet a betegség lefolyásában. Malignus melanóma esetében a premenopauzális nők túlélési rátája jobb, mint a posztmenopauzálisoké vagy a férfiaké. Ennek ellenére azok a kutatások, melyek a melanómák nemihormon-receptorstátuszát kívánták elemezni, nem vezettek egyértelmű eredményre. Az epidemiológiai megfigyeléseknek a kísérletes alátámasztása is igen ellentmondó eredményeket hozott. Humán melanóma-sejtvonalainkon mi sem tudtunk fehérjeszinten számottevő mennyiségben jelenlévő nemihormon-receptorokat kimutatni. Bár mRNS-szinten detektálhatóak voltak, a kvantitatív vizsgálatok szerint nagyságrendileg kisebb mértékben expresszálódnak, mint a pozitív kontrollnak használt sejtvonalak esetében. A nemi hormonok nem befolyásolták jelentősen melanómasejtjeink in vitro tulajdonságait. A glükokortikoid-receptor kimutatható volt mind mRNS-, mind fehérjeszinten, a dexametazon mégis csak igen nagy dózisban hatott in vitro. Munkacsoportunk korábbi eredményei azt mutatták, hogy humán melanómasejteket injektálva hím és nőstény SCID egerek lépébe, a metasztázisok száma hím egerekben jelentősen magasabb. Ez a különbség már az első napon kialakul. Farokvénába oltást követően a tüdő kolonizációjában nem volt ilyen különbség. Szívbe oltás után vizsgálva a kolóniaképzés mintázatát, csak a máj esetében találtunk különbséget a nemek között a kolóniák előfordulási gyakoriságában illetve számában. Megállapítottuk tehát, hogy a megfigyelt jelenség a májra specifikusnak tekinthető. Ezért vetődött fel a 2-metoxi-ösztradiol szerepe a nemi preferencia kialakulásában. A 2ME2 az ösztradiolnak a májban keletkező metabolitja, és már ismert tumorellenes hatásáról. Hatását nem az ösztrogénreceptorokon keresztül fejti ki. Hatékonyan gátolta humán melanómasejtek szaporodását a sejtciklus befolyásolásával és apoptózis indukálásával. A mechanizmusban szerepet játszanak a mikrotubulusok, a mitokondrium és a kaszpázok is. Emberi melanómasejtek SCID egerek lépébe való oltását követően az állatok 2ME2-kezelése csökkentette a primer tumor méretét, a májkolóniák számát, és növelte az apoptotikus sejtek arányát a kolóniákban.

 • 1. J Dobos J Tímár J Bocsi 2004 In vitro and in vivo antitumor effect of 2-methoxyestradiol on human melanoma Int J Cancer 112 771 776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. B Döme E Rásó J Dobos 2005 Parallel expression of alphaIIbbeta3 and alphavbeta3 integrins in human melanoma cells upregulates bFGF expression and promotes their angiogenic phenotype Int J Cancer 116 27 35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. B Döme J Tímár J Dobos 2006 Identification and clinical significance of circulating endothelial progenitor cells in human non-small cell lung cancer Cancer Res 66 7341 7347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. J Lövey I Kenessey E Rásó J Dobos 2007 A rekombináns humán erythropoietin-α fokozza a humán laphámrák sugárérzékenységét preklinikai modellben Magyar Onkológia 51 53 61.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. J Lövey B Bereczky R Gilly I Kenessey E Rásó E Simon J Dobos 2008 Recombinant human erythropoietin alpha improves the efficacy of radiotherapy of a human tumor xenograft, affecting tumor cells and microvessels Strahlenther Onkol 184 1 7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. B Döme J Dobos J Tóvári 2008 Circulating bone marrow-derived endothelial progenitor cells: characterization, mobilization and therapeutic considerations in malignant disease Cytometry, Part A 73 186 193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation