View More View Less
 • 1 Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • | 2 Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, 1082, Budapest, Baross u. 23–25.
Restricted access

Absztrakt

A krónikus immunszuppresszió mellett növekvő gyakorisággal kialakuló rosszindulatú daganatok a szervtranszplantált betegek hosszú távú túlélésének egyre fontosabb meghatározói. Hatékonyan szembeszállni e problémával csak akkor tudunk, ha ismerjük a betegeinkre vonatkozó jellegzetességeit. A veseátültetett recipienseink körében előforduló daganatok incidenciája és gyakorisági sorrendje eltér a magyarországi lakosságétól. A krónikus veseelégtelenség és a vesére váró hazai betegek öregedéséből adódó fokozott daganatos kockázat, valamint a szervátültetés utáni korai időszakban általunk észlelt tumorok aránya alapján úgy véljük, hogy a daganattal történő veseátültetés kockázatát csak a várólistán lévő vesebetegek rendszeres onkológiai szemléletű ellenőrzésével, a tumorok időben történő felismerésével lehet csökkenteni. A veseátültetés után a rákelőtti állapotok és a daganatok korai felfedezése és kezelése, az alacsony dózisú és onkológiai szempontból kedvezőbb hatású immunszuppresszív vegyületek alkalmazása lehet az eszköze a daganatok okozta kockázat mérséklésének. A poszttranszplantációs tumorok prognózisa kedvezőtlen, a kezelésre rosszul reagálnak. Gyakoriságuk miatt kiemelt jelentőségűek a lymphomák. Kialakulásukban a különböző immunszuppresszív szerek eltérő kockázatot jelentenek. A mycophenolsav alkalmazása mellett ez a kockázat alacsonyabb. Az immunszuppresszió összetétele a kezelés egyik fontos kérdése; az onkológiai szempontból is ideális vegyület véd a kilökődési reakció ellen, ugyanakkor nem rontja az onkoterápia hatását. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a mycophenolsav in vitro és in vivo is gátolja a humán B-sejtes non-Hodgkin-lymphomasejtek proliferációját, azokban az intrinsic út aktiválása révén apoptózist indukál. Kedvező tulajdonságai alapján úgy véljük, a mycophenolsav, mint immunszuppresszív szer hatékony védelmet nyújt a transzplantált szerv számára, ugyanakkor lymphoma elleni hatása révén segítséget jelenthet a lymphomában szenvedő betegek terápiájában is. Citosztatikus hatása alapján a nem transzplantált lakosság “hagyományos” lymphomáinak kezelésében is ajánlható, ahol a kemoterápia eredménytelenségének egyik legfőbb oka éppen az apoptózissal szembeni rezisztencia kialakulása. A mycophenolsav más kemoterápiás szerekkel kombinálva felerősítheti a lymphomasejtekben azok apoptózist indukáló hatását. Kedvező kísérleti eredményeink alapul szolgálhatnak a további, klinikai vizsgálatokhoz.

 • 1. G Végső A Sebestyén S Paku et al.1007 Antiproliferative and apoptotic effects of mycophenolic acid in human B-cell non-Hodgkin lymphomas Leuk Res 31 1003 1008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. G Végső M Tóth M Hídvégi et al.2007 Malignancies after renal transplantation during 33 years at a single center Pathol Oncol Res 13 63 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. RM Langer J Járay A Tóth et al.2003 De novo tumors after kidney transplantation: The Budapest experience Transplant Proc 35 1396 1398.

 • 4. Gy Végső J Járay 2007 A veseátültetést követően kialakuló rosszindulatú daganatok Orvosi Hetilap 148 2115 2113.

 • 5. Gy Végső A Sebestyén J Járay L Kopper 2006 Rosszindulatú daganatok a szervátültetést követő immunszupprimált állapotban Orvosképzés 3 137 244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Gy Végső Zs Németh A Péter et al.1997 Rosszindulatú szájüregi daganat megjelenése 19 évvel veseátültetést követően Magyar Onkológia 41 180 183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. M Tóth S Drabant B Varga et al.2008 Tofisopam inhibits the pharmacokinetics of CYP3A substrate midazolam Eur J Clin Pharmacol 64 93 94.

 • 8. G Végső Z Máthé A Péter et al.2005 Improving results of renal transplantation with use of elderly donors: The Budapest experience Transplant Proc 37 4225 4227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. B Szende P Farid G Végső et al.2004 Apoptosis and P53, Bcl-2 and Bax gene expression in parathyroid glands of patients with hyperparathyroidism Pathol Oncol Res 10 98 103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Gy Végső Z Máthé A Péter et al.2004 Az idős donorokból történt veseátültetés javuló eredményei Budapesten Hypertonia és Nephrológia 8 186 192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Gy Végső 2001 Évszemle 2000. Sebészet: Daganatsebészet, Endocrin sebészet – mellékpajzsmirigy Magyar Orvos 9 37.

 • 12. Gy Végső M Tóth A Péter et al.2000 A vesetranszplantáció eredménye 60 év feletti donorokból átültetett graftok esetén Hypertonia és Nephrológia 4 89 92.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gy Végső A Péter G Dabasi et al.1997 Az endokrinológia sebészi vonatkozásai: hyperparathyreosis miatt operált betegeink Magyar Sebészet 50 325 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Gy Végső A Péter M Árkosy et al.1997 Splenectomia, mint a gastrointestinalis vérzés ritka műtéti megoldása Magyar Sebészet 50 393 395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. A Péter Gy Végső Z Máthé F Alföldy 1997 Az Algopyrin helye a mindennapi gyógyításban Medicus Universalis 30 171 175.

 • 16. A Péter Gy Végső F Alföldy et al.1997 Vesedaganat miatt végzett műtéteink Magyar Sebészet 50 315 318.

 • 17. G Hutás B Sármán P Pusztai et al.2000 Diabeteses mastopathia 1-es típusú, hosszú ideje fennálló diabetes mellitusban Diabetol Hung 8 177 182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. B Szende K Árvai I Peták et al.2006 Génexpresszió-változások a mellékpajzsmirigy proliferatív folyamata során Magyar Onkológia 50 137 140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Z Máthé D Görög F Alföldy et al.1997 Az endokrinológia sebészi vonatkozásai: mellékvesedaganat miatt kezelt betegeink Magyar Sebészet 50 315 318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. B Nemes F Alföldy A Péter et al.1997 Benefits of cell saver during the operation of gastric haemorrhage following repeated pancreatitis Acta Chirurg Hung 36 254 255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 16 0 0
Jul 2021 8 0 0
Aug 2021 39 0 1
Sep 2021 23 0 0
Oct 2021 15 0 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 0 0 0