View More View Less
 • 1 II. sz. Pathologiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091, Budapest, Üllői út 93.
 • | 2 Patológiai Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A claudinok (CLDN) a tight junction nélkülözhetetlen fehérjéi. Megváltozott expressziós mintázatukat már számos daganatban kimutatták. A CLDN-3 és -4 a Clostridium perfringens enterotoxinjának receptora. A toxinnak citolitikus hatása is ismert. Vizsgálataink célja volt a claudinexpresszió mintázatának összehasonlítása normális pancreassejtekben, pancreas-eredetű endocrin tumorokban, az adenocarcinomákban, mucinosus cysticus daganatokban és acinussejtes carcinomában. CLDN-1, -2, -3, -4 és -7 expresszióját vizsgáltuk immunhisztokémiai és RT-PCR módszerrel. A vizsgálat eredményei a következők: 1.) A CLDN-1 és -4 már ismert expressziója mellett ductalis sejtekben CLDN-2, -3 és -7, az acinussejtekben a CLDN-3 és -7 fehérje jelenlétét igazoltuk. Az endocrin sejtekben CLDN-3 és -7 fehérje expresszióját mutattuk ki. 2.) Az endocrin daganatokban a CLDN-3 és -7, az exocrin tumorokban a CLDN-1, -2 és -4 erős expresszióját figyeltük meg. Claudin fehérjék expresszióját elsőként írtuk le endocrin daganatokban. 3.) A CLDN-1, -4 és -7 fehérjék átmeneti expressziója a borderline cysticus mucinosus tumorok esetében alátámasztja a mucinosus cysticus daganatok szekvenciális kialakulásának elméletét. 4.) Elsőként ismertettük a pancreas gyerekkorban kialakuló acinussejtes carcinomáját, mely Cushing-szindrómát okozott. Eredményeink alapján a következő megállapításokat tehetjük: 1.) A CLDN-3 jelenléte endocrin differenciációra utal. Az exocrin eredetű adenocarcinomák és cysticus mucinosus tumorok CLDN-1, -2, -4 és -7 pozitivitást mutatnak, viszont az acinussejtes carcinomában csak CLDN-1 és -2 jelent meg. A normális pancreassejtek claudinexpresszióját is figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a CLDN-1, -2 és -4 fehérje a ductalis, a CLDN-1 az acinaris, a CLDN-3 az endocrin differenciáció biztos markere. 2.) Az emelkedett CLDN-4-expresszió adenocarcinomákban és mucinosus cysticus tumorokban, valamint az endocrin tumorokban észlelt magas CLDN-3-expresszió e daganatok új, célzott terápiájának lehetőségét nyitja meg. 3.) A pancreastumorok claudinexpressziójának mintázata felhasználható a daganatok differenciáldiagnosztikájában és segítséget adhat a dignitás eldöntésében.

 • 1. K Borka P Kaliszky E Szabó et al.2007 Claudin expression in pancreatic endocrine tumors as compared with ductal adenocarcinomas Virchows Arch 450 549 557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. G Illyés A Luczay G Benyó et al.2007 Cushing's syndrome in a child with pancreatic acinar cell carcinoma Endocr Pathol 18 95 102.

 • 3. K Borka G Bánfi Z Kelemen et al.2007 Lichen sclerosis és hímvesszőrák összefüggése Magyar Urológia 1 15 18.

 • 4. K Borka G Illyés KA Zsirka et al.2001 Acute pancreatitis with few symptoms and extensive necrosis Orvosi Hetilap 26 1403 1404.

 • 5. K Borka K Patai A Rendek et al.2006 Pleomorphic rhabdomyosarcoma of the uterus in a postmenopausal patient Pathol Oncol Res 12 102 104.

 • 6. G Corradi F Kiss K Borka et al.1998 Current viewpoints on the evaluation of testicular biopsy Orvosi Hetilap 139 2243 2246.

 • 7. P Kaliszky G Jámbor Z Nagy et al.2003 Early results after aortoiliac reconstruction in our department in the past six years Magyar Sebészet 56 103 107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Z Kelemen P Nyirády G Bánfi et al.2006 A hímvessző vastagítása vazelinnel – következmények és azok ellátása Magyar Urológia 1 16 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. G Nádas G Bánfi K Borka I Romics 2004 A pénisz Kaposi-sarcomája Uroonkológia 3 81 83.

 • 10. P Nyirady K Borka G Banfi Z Kelemen 2006 Lichen sclerosus in urological practice Orvosi Hetilap 44 2125 2129.

 • 11. P Nyirády Z Kelemen A Kiss et al.2008 Treatment and outcome of vaseline-induced sclerosing lipogranuloma of the penis Urology 71 1132 1137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. G Sobel J Halasz K Bogdanyi et al.2006 Prenatal diagnosis of a giant congenital primary cerebral hemangiopericytoma Pathol Oncol Res 12 46 49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Z Vojnisek A Arató H Bodánszky et al.2005 Cholangitis sclerotisans és haemobilia együttes előfordulása Gyermekgyógyászat 3 275 283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 18 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 17 0 0
Nov 2021 16 2 3
Dec 2021 10 0 0
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0