Author:
Krisztina Biró Kemoterápia “C” és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122, Budapest, Ráth György u. 7–9.
Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Krisztina Biró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A vizsgálat célja a cisplatinnal kezelt heretumoros betegek korai és késői halláskárosodásának detektálása OAE készülékkel, amely egy érzékeny, új, objektív módszer a gyógyszer okozta ototoxicitás mérésére. Másodlagos célunk az ototoxicitáshoz vezető kockázati tényezők elemzése volt. A korai halláskárosodás vizsgálatánál különböző szövettani csoportba tartozó 10 heretumoros beteget vizsgáltunk tranziens otoakusztikus emissziós (TOAE) készülékkel, az első ciklus kemoterápiás kezelés előtt és után. A betegek 100 mg/m2 cisplatint kaptak 5 napra elosztva. A fenti csoporttal életkorban hasonló megoszlású egészséges hallású, nem beteg önkénteseken is elvégeztük a vizsgálatot. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát és Wilcoxon-tesztet alkalmaztunk. Vizsgálatunk során a betegeknél a kezelés előtt és után nem találtunk különbséget sem az audiogram, sem a tympanometria, sem a TOAE tekintetében. Ugyanígy a betegek és a kontrollcsoport összehasonlítása során sem tapasztaltunk eltérést. A betegek nem számoltak be szubjektív panaszról a kezelés után. A késői halláskárosodás vizsgálatánál 223 gyógyult heretumoros betegnél végeztünk méréseket disztorziós otoakusztikus emissziós (DPOAE) készülékkel. A betegek 100 mg/m2 cisplatint kaptak ciklusonként BEP, VPB, VeIP vagy VIP kemoterápiás protokoll részeként. A kontroll csoport 40 heretumoros betegből állt, akik nem kaptak kemoterápiás kezelést. Részletes beteg- és családi anamnézissel mértük fel az audiológiai rizikófaktorokat, valamint a hallással kapcsolatos panaszokat. A DOAE előtt elvégzett tympanometriával az esetleges középfül-eredetű halláskárosodást zártuk ki. DOAE-t 750 Hz-től 8000 Hz-ig 8 frekvencián mértünk. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát, Mann-Whitney-tesztet és lépésenkénti diszkriminanciaanalízist használtunk. A betegek 20%-ának volt valamilyen hallással kapcsolatos panasza (halláscsökkenés, fülzúgás, stb). 400 mg/m2 alatt nem észleltünk szignifikáns amplitúdócsökkenést. E felett a dózis felett az irodalommal ellentétben nem csak a magas frekvenciákon találtunk amplitúdócsökkenést, hanem azokon a frekvenciákon is, melyek lényegesek a beszédértés szempontjából (1000–3000 Hz). A legrosszabb hallást azoknál a betegeknél mértük, akiknek hallással kapcsolatos panaszaik is voltak. Szignifikáns rizikófaktor csak a cisplatin összdózisa és az életkor volt, sem a dohányzás, sem a korábbi zajterhelés nem bizonyult szignifikáns rizikófaktornak a kezelt csoportban. Mivel a heretumoros betegek várható életkora az esetek többségében megegyezik egészséges társaikéval, a késői mellékhatások vizsgálata igen fontos. Az OAE mérése az ototoxicitás detektálásának gyors és megbízható módszere. Eredményeink alapján törekedni kell arra, hogy a cisplatin összdózisát a gyógyuláshoz éppen szükséges minimális szinten tartsuk, melyet az egyéni kockázati tényezők alapján tudunk meghatározni.

 • 1. K Biro M Baki B Büki et al.1997 Detection of early ototoxic effect in testicular cancer patients treated with cisplatin by transiently evoked otoacoustic emission: a pilot study Oncology 54 387 390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. K Biro L Noszek P Prekopp et al.2006 Characteristics and risk factors of cisplatin induced ototoxicity in testicular cancer patients, detected by distorsion product otoacoustic emission Oncology 70 177 184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. K Biró L Noszek P Prekopp et al.2006 Cisplatinnal kezelt heretumoros betegek késői halláskárosodásának vizsgálata disztorziós otoakusztikus emissziós (DOAE) készülékkel Magyar Onkológia 50 329 335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. L Noszek T Rácz B Büki et al.1997 Kemoterápiás szerek korai ototoxikus hatásának vizsgálata tranziens otoakusztikus emisszióval Fül-Orr-Gégegyógyászat 43 119 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. K Biró J Pintér I Besznyák I Bodrogi 2001 Sikeres komplex Intron A + Vinblastin és többszörös sebészi terápia metasztatikus bilaterális vesetumor esetén Magyar Urológia 4 381 383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 28 0 0
Jul 2023 5 0 0
Aug 2023 6 0 0
Sep 2023 11 0 0
Oct 2023 6 0 0
Nov 2023 8 0 0
Dec 2023 7 0 0