Author:
Ádám Balogh Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 6720, Szeged, Pécsi u. 6.

Search for other papers by Ádám Balogh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A szerző áttekinti a korszerű onkológiai sebészet kialakulásának múlt századi történetét. A XX. század utolsó negyedében a colorectalis carcinoma sebészetére a radikalitás kiterjesztése vált jellemzővé. Három új eljárás jelent meg a nemzetközi gyakorlatban, amelyeket a Szegedi Egyetem Sebészeti Klinikáján a szerző és munkacsoportja a colorectalis carcinoma sebészeti kezelésében alkalmazott. 1.) A subtotalis colectomia (STC) a colon kiterjesztett – a flexura lienalist meghaladó – resectiója. Nyolc éves időszakban 72 STC-t végeztek elzáródást, vagy tünetnemző szűkületet okozó bal oldali vastagbéltumor miatt. Eredményeik alapján az STC onkológiailag elégséges, egyszakaszos műtéti megoldás, ami az ileocoecalis anastomosis miatt, akut indikáció alapján is biztonságos. Utánvizsgálataik a betegek kielégítő életminőségét igazolták a műtét után. 2.) 1996. jan. 1. és 1998. dec. 31. között 108 esetben végezték a rectum középső- és alsóharmadi carcinomájának eltávolítását a teljes mesorectum excisiójával (TME) Heald módszere szerint. Az esetek 60%-ában sikerült sphinctermegtartásos elülső resectiót végezni és a lokális recidívák arányát a hagyományos technikával operált betegek kontroll csoportjában talált 14,5%-ról 6,4%-ra csökkenteni. 3.) Az előrehaladott – IV. stádiumú – colorectalis carcinomák sebészi ellátására 154 multivisceralis resectiót végeztek, 112 esetben a colon előrehaladott daganata miatt, 42 esetben pedig rectumcarcinoma miatt. Műtéteik halálozása a colon csoportban 7%, a rectum csoportban pedig 12% volt. A tumormentes p.op. szakban a colon csoportban betegeik 90%-a, a rectum csoportban pedig 95%-a értékelte a helyzetét, állapotát, életminőségét jobbnak, mint a műtét előtt. A colon csoportban 40%-os, a rectum csoportban pedig 22%-os 5 éves túlélést értek el. Betegeiknek abban a csoportjában, amelyben a tumoros colon vagy rectum mellett 3 vagy több, más hasi lokalizációt érintett a folyamat, nem volt 3 évnél hosszabb túlélés.

 • 1. JW Alexander WA Altemeier 1965 Penicillin prophylaxis of experimental staphylococcal wound infection Surg Gynecol Obstet 120 243 254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. JW Alexander JL Meakins 1971 Natural defense mechanism in clinical sepsis J Surg Res 11 148 161.

 • 3. WA Altemeier JC Todd WW Inge 1967 Gram-negative septicaemia: A growing threat Ann Surg 166 530 542.

 • 4. JP Arnaud R Bergamaschi 1994 Emergency subtotal/total colectomy with anastomosis for acutely obstructed carcinoma of the left colon Dis Colon Rectum 37 685 688.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Á Balogh J Karádi G Bence et al.1992/93 The “Mannit-Ceftriaxon” preparation for elective colorectal surgery Acta Chir Hung 33 287 298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Á Balogh J Karádi Gy Bence et al.1992 Elektív vastagbélműtétek előkészítése a “mannit-ceftriaxon” módszerrel Orvosi Hetilap 133 343 348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Á Balogh 1994 Die Grenzen der Radikalität in der Chirurgie des Rektumkarzinoms Acta Chir Austr 26 Suppl 107 108.

 • 8. Á Balogh G Lázár J Karády 1995 Analysis of 118 multiple organ resections for locally advanced colorectal cancer. International Gastro-Surgical Club, 6th Joint Meeting, Bangkok, 1995. Abstracts Bangkok Medical Publisher Bangkok 145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Á Balogh J Karádi 1996 Effectiveness of multivisceral resection in surgery for gastrointestinal cancers Surg Today Jap J Surg 26 373 376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Á Balogh I Zöllei G Lázár Jr. 1996 Multiple organ resections for locally advanced rectal cancer Eur J Surg Oncol 22 434 439.

 • 11. Á Balogh I Zöllei G Lázár 1996 Extended right hemicolectomy in the treatment of large bowel obstructions Br J Surg 83 Suppl 2 22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Balogh Á. Antibiotic profilaxis in abdominal surgery. IGSC 7th World Congress, Budapest, 1996, Abstracts.

 • 13. Balogh Á , Szederkényi E. The value of Augmentin prophylaxis in colorectal surgery. A double blind randomised prospective study. 20th International Congress of Chemotherapy, Sydney, 1997, Final Programme and Book of Abstracts, p. 6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Á Balogh Cs Gaál 1997 Vastag- és végbél Cs Gaál Sebészet Medicina Budapest 523 546.

 • 15. Á Balogh 1997 Multivisceralis és kiterjesztett műtétek az emésztőcsatorna hámeredetű daganatainak sebészetében Magyar Onkológia 41 12 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Á Balogh Gy Lázár I Zöllei et al.1997 Az akut kiterjesztett jobb oldali hemicolectomia. Biztonságos módszer a vastagbél-ileus primer ellátásában Magyar Sebészet 50 213 215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Á Balogh 1998 A szisztémás antibiotikum prophylaxis az electiv sebészetben Infektológia és Klinikai Mikrobiológia 5 1 8.

 • 18. Á Balogh T Wittmann G Lázár Jr et al.1999 Functional results of subtotal colectomies for the treatment of obstructive left side colonic cancers Acta Chir Austr 31 Suppl 153 77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Á Balogh I Zöllei L Varga et al.2000 Teljes mesorectum-kimetszés ultrahangos vágó-koaguláló késsel (“UltraCision”) a végbélrák műtéteinél Orvosi Hetilap 141 379 383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Á Balogh 2000 A bizonyítékon alapuló gyógyítás (“evidence-based medicine”) elvei a colorectalis carcinomák sebészetében Orvosi Hetilap 141 1607 1615.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Á Balogh 2001 Der Chirurg zwischen Administration und Realität H Lippert Chirurgischer Rückblick 2000 Shaker Verlag Aachen 105 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Á Balogh 2001 Vastagbélrák Sebészeti útmutató 2001. A Sebészeti Szakmai Kollégium irányelvei Medition Kiadó Kft. Budapest 59 67.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Á Balogh 2001 Subtotal colectomy for the treatment of obstructive tumours of the left colon Proktologia 2 136 138.

 • 24. Á Balogh 2001 Gondolatok a sebészi daganatgyógyításról az ezredfordulón Orvosi Hetilap 142 1485 1492.

 • 25. Á Balogh Zs Kahán A Maráz et al.2001 A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése Orvosi Hetilap 142 547 557.

 • 26. Á Balogh T Wittmann L Varga et al.2002 Szubtotális colectomia a bal colonfél obstruktív, vagy stenotizáló tumorainak primer ellátására. Utánvizsgálati eredményeink Orvosi Hetilap 143 1577 1583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. G Baradnay L Varga J Hőhn et al.2003 Kiterjesztett (multivisceralis) műtétek a vizeletelvezető rendszert érintő előrehaladott colorectalis carcinomák ellátására Magyar Onkológia 47 341 344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Gy Baradnay A Nagy I Zöllei et al.1981 Anaerob fertőzések megelőzése metronidazollal (Klion) a vastagbélsebészetben Orvosi Hetilap 122 2075 2079.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. I Bartha T Bodrogi A Németh et al.1993 Szemléletváltozás a végbélrák sebészi kezelésében Magyar Sebészet 46 373 377.

 • 30. ML Baum DS Arnish TC Chalmers et al.1981 A survey of clinical trials of antibiotic prophylaxis in colon surgery: Evidence against further use of no-treatment controls N Engl J Med 305 795 799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. RW Beart KA Kelly 1981 Randomized prospective evaluation of the EEA stapler for colorectal anastomosis Am J Surg 141 143 147.

 • 32. AB Benson 1998 Therapy for advanced colorectal cancer Semin Oncol 25 Suppl II 2 11.

 • 33. R Bergamasci 1995 Surgical strategies in the treatment of colorectal cancer Eur J Surg 61 Suppl 575 2 22.

 • 34. HR Bernard WR Cole 1964 The prophylaxis of surgical infection: The effect of prophylactic antimicrobial drugs on the incidence of infection following potentially contaminated operations Surgery 56 151 157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. T Beró T Past Zs Tapsonyi et al.1983 A lehelet H2 meghatározás klinikai jelentősége. Új módszer a szénhidrát malabszorpció kimutatására (Előzetes közlemény) Orvosi Hetilap 124 67 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. I Besznyák 1997 Sebészi onkológia Medicina Könyvkiadó Budapest.

 • 37. S Biondo E Jaurrieta R Jorba 1997 Intraoperative colonic lavage and primary anastomosis in peritonitis and obstruction Br J Surg 84 222 225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. H Bodánszky V Soutter N Leleiko 1981 Lehelet hydrogén meghatározás, mint diagnosztikus eszköz szénhidrát felszívódási rendellenességben Orvosi Hetilap 122 2039 2040.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. G Bonfanti F Bozzetti R Do et al.1982 Results of extended surgery for cancer of the rectum and sigmoid Br J Surg 69 305 307.

 • 40. F Bozetti I Bertario I Bombelli et al.1992 Double versus single stapling technique in rectal anastomosis Int J Colorectal Dis 7 31 34.

 • 41. F Bozetti D Baratti S Andreola et al.1999 Preoperative radiation therapy for patients with T2-T3 carcinoma of the middle-to-low rectum Cancer 86 398 404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. CR Brewin C Bradley 1989 Patient preferences and randomised clinical trials BMJ 299 313 315.

 • 43. PF Brophy JP Hoffman BL Eisenberg 1994 The role of palliative pelvic exenteration Am J Surg 167 386 390.

 • 44. G Buess B Mentges K Manncke et al.1992 Technique and results of transanal endoscopic microsurgery in early rectal cancer Am J Surg 163 63 70.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. JF Burke 1961 The effective period of preventive antibiotic action in experimental incision and dermal lesions Surgery 50 161 168.

 • 46. JF Burke AA Miles 1984 The prevention of infection following surgery Arch Surg 119 17 19.

 • 47. EB Chain HW Florey AD Gardner et al.1940 Penicillin as a chemotherapeutic agent Lancet 2 226 228.

 • 48. J Clark AW Hall A Rahim_Moossa 1975 Treatment of obstructing cancer of the colon and rectum Surg Gynecol Obstet 141 541 544.

 • 49. CC Compton 1999 Pathology report in colon cancer: what is prognostically important? Dig Dis 17 67 79.

 • 50. M Csiky S Gál G Fekete et al.1991 Sphinctermegtartásos eljárás, vagy abdominoperinealis amputatio? A végbél alsó kétharmad rákos megbetegedéseinek sebészi kezelése Orvosi Hetilap 132 403 408.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. SA Curley GW Carlson CR Shumat 1992 Extended resection for locally advanced colorectal carcinoma Am J Surg 163 553 559.

 • 52. GT Deans ZH Krukowski ST Irwin 1994 Malignant obstruction of the left colon Br J Surg 81 1270 1276.

 • 53. KI Deen RD Madoff SM Goldberg et al.1998 Surgical management of left colon obstruction: the University of Minnesota experience J Am Coll Surg 187 573 576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. CE Desch AB Benson J Smith et al.1999 Recommended colorectal cancer surveillance guidelines by the American Society of Clinical Oncology J Clin Oncol 17 1312 1321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. AA Deutsch A Zelikovski A Sternberg et al.1983 One-stage subtotal colectomy with anastomosis for obstructing carcinoma of the left colon Dis Colon Rectum 26 227 230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. HAF Dudley AG Radcliffe D McGeehan 1980 Intraoperative irrigation of the colon to permit primary anastomosis Br J Surg 67 80 81.

 • 57. S Dueholm E Rubinstein G Reipurt 1987 Preparation for elective colorectal surgery. A randomized, blinded comparison between oral colonic lavage and whole-gut irrigation Dis Colon Rectum 30 360 364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. S Eckhardt I Bodrogi 1997 Sebészet és kemoterápia I Besznyák Sebészi onkológia Medicina Budapest 579 590.

 • 59. WG Everett PJ Friend J Forty 1986 Comparison of stapling and hand-suture for the left-sided large bowel anastomosis Br J Surg 73 345 348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. YS Feng H Hsu SS Chen 1987 One-stage operation for obstructing carcinomas of the left colon and rectum Dis Colon Rectum 30 29 32.

 • 61. LP Fielding BW Wells 1974 Survival after primary and after staged resection for large bowel obstruction caused by cancer Br J Surg 61 16 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Zs F. Kiss J Wölfling S Csáti et al.1997 Az ursodezoxicholsav-p-aminobenzoesav teszt a kontaminált vékonybélszindróma diagnosztikájában Orvosi Hetilap 138 1255 1259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. A Fleming 1919 The action of chemical and physiological antiseptics in a septic wound Br J Surg 7 99 108.

 • 64. JW Fleshman H Nelson WR Peters et al.1996 Early results of laparoscopic surgery for colorectal cancer. Retrospective analysis of 372 patients treated by Clinical Outcomes of Surgical Therapy (COST) Study Group Dis Colon Rectum 39 853 858.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. B Forloni R Reduzzi A Paludetti et al.1998 Intraoperative colonic lavage in emergency surgical treatment of left-sided colonic obstruction Dis Colon Rectum 41 23 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. S Galandiuk HS Wieand CG Moertel et al.1992 Patterns of recurrence after curative resection of carcinoma of the colon and rectum Surg Gynecol Obstet 174 27 32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. FP Gall P Hermanek J Tonak 1986 Einleitung FP Gall P Hermanek J Tonak Chirurgische Onkologie Springer Berlin-Heidelberg 1 3.

 • 68. FP Gall J Tonak A Altendorf 1987 Multivisceral resections in colorectal cancer Dis Colon Rectum 30 338 341.

 • 69. BC Ghosh 1982 Clinical research in surgical oncology Surg Gynecol Obstet 55 552 553.

 • 70. RL Glass LE Smith RC Cochran 1983 Subtotal colectomy for obstructing carcinoma of the left colon Am J Surg 145 335 336.

 • 71. RP Glover JM Waugh 1946 The retrograde lymphatic spread of carcinoma of the “rectosigmoid region”. Its influence on surgical procedures Surg Gynecol Obstet 82 434 448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 72. RM Goldberg 1998 Is repeated treatment with a 5-fluorouracil-based regimen useful in colorectal cancer? Semin Oncol 25 Suppl II 21 28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 73. JC Goligher FG Smiddy 1950 The treatment of acute obstruction or perforation with carcinoma of the colon and rectum Br J Surg 45 270 274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 74. D Görög A Tóth J Weltner 1995 A végbélrák sebészi kezelése: reszekció vagy exstirpáció? Magyar Sebészet 48 174 184.

 • 75. MD Grant RC Jones SE Wilson et al.1992 Single dose cephalosporin prophylaxis in high-risk patients undergoing surgical treatment of the biliary tract Surg Gynecol Obstet 174 347 354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 76. LL Gundserson 1999 Indications for and results of combined modality treatment of colorectal cancer Acta Oncol 38 7 21.

 • 77. A Halevy J Levi R Orda 1989 Emergency subtotal colectomy. A new trend for treatment of obstructing carcinoma of the left colon Ann Surg 210 220 223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 78. JC Hall JL Hall RNK Christiansen 1991 A comparison of the roles of cefamandole and ceftriaxon in abdominal surgery Arch Surg 125 512 516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 79. JR Hardy 2000 Medical management of bowel obstruction Br J Surg 87 1281 1283.

 • 80. H Hartmann 1921 Nouveau procédé d’ ablation des cancers de la partie terminale du colon pelvien Cong Franc Chir 30 411 416.

 • 81. RJ Heald EM Husband RDH Ryall 1982 The mesorectum in rectal cancer surgery- the clue to pelvic recurrence? Br J Surg 69 613 616.

 • 82. RJ Heald RDH Ryall 1986 Recurrence and survival after total mesorectal excision for rectal cancer Lancet 2 1479 1482.

 • 83. RJ Heald 1988 The “Holy Plane” of rectal surgery J Royal Soc Med 81 503 508.

 • 84. RJ Heald 1991 Function preserving rectal surgery Dis Colon Rectum 34 627 628.

 • 85. RJ Heald ND Karanija 1992 Results of radical surgery for rectal cancer World J Surg 16 848 857.

 • 86. K Hell 1985 Single dose of CTR versus long-term administration of Cefoxitin for antibiotic prophylaxis in elective colon surgery Colo-proctology 6 327 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 87. K Hell W Fritz A Müller K Kullmann 1995 Perioperative Infektionsprophylaxe mit Ceftriaxon Krankenhaus Arzt 68 3 7.

 • 88. C Herfarth P Hohenberger 1989 Lymphadenektomie bei der Primärtherapie colorectaler Carcinome Chirurg 60 139 147.

 • 89. GL Hill M Rafigue 1998 Extrafascial excision of the rectum for rectal cancer Br J Surg 85 809 812.

 • 90. J Hőhn L Varga G Baradnay et al.2003 A lokális recidíva okai a végbélrák radikális műtétei után Magyar Onkológia 47 355 359.

 • 91. JA Hunter JA Ryan P Schult 1987 En bloc resection of colon cancer adherent to other organs Am J Surg 154 67 71.

 • 92. TT Irvin MG Greaney 1977 The treatment of colonic cancer presenting with intestinal obstruction Br J Surg 64 741 744.

 • 93. G István F Lazorthes P Choitasso et al.1996 A distalis reszekciós távolság befolyása a rectumcarcinoma záróizom-megtartásos reszekciójának onkológiai eredményeire Magyar Sebészet 49 256 264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 94. G István I Berki S Kiss et al.1996 A záróizommegtartás arányának változása végbélcarcinoma miatt végzett műtéteink során 1989-1996 között Magyar Sebészet 49 390 398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 95. DG Jagelman VW Fazio IC Lavery et al.1982 A prospective randomized study of prophylactic mannitol (10%) neomycin-cefotaxime therapy in patients undergoing elective colonic and rectal surgery Clin Ther 5 Suppl A 32 37.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 96. P Juul KE Klaaborg O Kroonborg 1987 Single, or multiple doses of metronidazole and ampicillin in elective colorectal surgery. A randomized trial Dis Colon Rectum 30 526 528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 97. ND Karanija DJ Schache WR North RJ Heald 1990 “Close shave” in anterior resection Br J Surg 77 510 512.

 • 98. K Khosraviani WJ Campbell TG Parks ST Irwin 2000 Hartmann procedure revisited Eur J Surg 166 878 881.

 • 99. J Kiss J Schnitzler 1980 Antibiotische Prophylaxe in der allgemeinen Chirurgie Acta Chir Acad Sci Hung 21 279 300.

 • 100. GR Klatt WH Martin JT Gillespie 1981 Subtotal colectomy with primary anastomosis without diversion in the treatment of obstructing carcinoma of the left colon Am J Surg 141 577 578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 101. NM Koruth DC Hunter ZH Krukowski NA Matheson 1985 Immediate resection in emergency large bowel surgery: a 7 year audit Br J Surg 72 703 707.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 102. NM Koruth ZH Krukowski GG Youngson et al.1985 Intra-operative colonic irrigation in the management of left-sided large bowel emergencies Br J Surg 72 708 711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 103. I Köves I Vámosi-Nagy I Besznyák 1995 360 kézi és gépi úton, Dixon-szerint végzett rectum reszekció értékelése Magyar Sebészet 48 187 195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 104. AJ Ky MW Sung JW Milsom 1999 Research in colon and rectal cancer, with an emphasis on surgical progress Dis Colon Rectum 42 1369 1380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 105. DD Landmann VW Fazio IC Lavery et al.1989 En bloc resection for continuous upper abdominal invasion by adenocarcinoma of the colon Dis Colon Rectum 32 669 672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 106. YM Lee WL Law KW Chu RT Poon 2001 Emergency surgery for obstructing colorectal cancers: A comparison between right-sided and left-sided lesions J Am Coll Surg 192 719 725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 107. F Linder 1978 Der Stand der chirurgischen Therapie in der modernen Krebsbehandlung. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Springer Berlin, Heidelberg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 108. J Lister 1867 On the antiseptic principle in the practice of surgery Br Med J 2 246.

 • 109. F Lopez-Kostner IC Lavery GR Hool et al.1998 Total mesorectal excision is not necessary for cancers of the upper rectum Surgery 124 612 618.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 110. CA Maurer P Renzulli M Naef et al.1998 Chirurgische Therapie des Dickdarmileus Zentralbl Chir 123 1346 1354.

 • 111. OJ McAnena RJ Heald HE Lockhart-Mummery 1990 Operative and functional results of total mesorectal excision with ultra-low anterior resection in the management of carcinoma of the lower one-third of the rectum Surg Gynecol Obstet 170 517 521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 112. CS McArdle CG Morran L Pettit et al.1995 Value of oral antibiotic prophylaxis in colorectal surgery Br J Surg 82 1046 1052.

 • 113. PJ McDonald SJ Karran 1983 A comparison of iv. cefoxitin and metronidazole as prophylaxis in colorectal surgery Dis Colon Rectum 26 661 664.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 114. JK MacFarlane RDH Ryall RJ Heald 1993 Mesorectal excision for rectal cancer Lancet 341 457 460.

 • 115. G Metz MA Gassull BS Drasar et al.1976 Breath-hydrogen test for small-intestinal bacterial colonisation Lancet i 668 669.

 • 116. V Mendel D Jung HC Scholz et al.1986 “One-shot” prophylaxis in elective colon surgery. Effect of pharmacokinetics and action spectrum Helv Chir Acta 53 351 356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 117. WE Miles 1908 A method of performing abdominoperineal excision for carcinoma of the rectum and of the terminal portion of the pelvic colon Lancet ii 1812 1813.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 118. WP Morgan N Jenkins P Lewis DA Aubrey 1985 Management of obstructing carcinoma of the left colon by extended right hemicolectomy Am J Surg 149 327 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 119. DCNK Nyam AFPK Leong YH Ho F Seow-Choen 1996 Comparison between segmental left and extended right colectomies for obstructing left-sided colonic carcinomas Dis Colon Rectum 39 1000 1003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 120. L Pahlman B Glimelius S Graffman 1985 Pre- versus postoperative radiotherapy in rectal carcinoma: an interim report from a randomized multicentre trial Br J Surg 72 961 966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 121. Á Pap V Varró 1983 Újabb pancreas funkciós próbák I. ALTAB-teszt (PABA-teszt) Magyar Belorv Arch 36 309 312.

 • 122. RKS Phillips R Hittinger JS Fry et al.1985 Malignant large bowel obstruction Br J Surg 72 296 302.

 • 123. HC Polk MA Wilson 1994 Systemic antibioticum prophylaxis in surgery DE Fry Surgical infections Little Brown and Co. Boston 127.

 • 124. G Reiner B Teleky M Wunderlich et al.1987 Die Organerweiterung bei der Resektion colorectaler Carcinome Langenbecks Arch Chir 371 281 290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 125. IF Semmelweis 1906 A gyermekágyi láz kóroktana T. Győry Semmelweis összegyűjtött munkái Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Budapest 295 296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 126. M Takahashi Y Maeda H Tashiro et al.1991 Basic studies on ursodeoxycholyl-para-aminobenzoic acid for evaluation of intestinal microflora Scand J Gastroenterol 26 577 588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 127. RF Thoeni 1991 Colorectal cancer: cross-sectional imaging for staging of primary tumor and detection of local recurrence Am J Radiol 56 909 915.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 128. RF Thoeni 1997 Colorectal cancer. Radiologic staging Radiol Clin North Am 35 457 485.

 • 129. J Tonak FP Gall W Hohenberger et al.1986 Prinzipien der Chirurgie maligner Tumoren FP Gall P Hermanek J Tonak Chirurgische Onkologie Springer Berlin-Heidelberg 131 153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 130. JA Torralba R Robles P Parrilla et al.1998 Subtotal colectomy vs. intraoperative colonic irrigation in the management of obstructed left colon carcinoma Dis Colon Rectum 41 18 22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 131. D Valerio PJ Jones 1978 Immediate resection in the treatment of large bowel emergencies Br J Surg 65 712 716.

 • 132. L Varga Z Garami L Szabó 1993 Multivisceralis műtéteink eredményei Magyar Sebészet 46 369 372.

 • 133. HJ Wanebo RJ Koness MP Vezeridis 1994 Pelvic resection of recurrent rectal cancer Ann Surg 220 586 597.

 • 134. M Weaver DW Burdon DJ Youngs et al.1986 Oral neomycin and erythromycin compared with single-dose systemic metronidazole and ceftriaxone prophylaxis in elective colorectal surgery Am J Surg 151 437 442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 135. J Wedell G Banzhaf P Meier zu Eissen et al.1985 Neue Aspekte in der operativen Behandlung des Dickdarmileus infolge stenosierenden Coloncarcinoms Langenbecks Arch Chir 365 3 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 136. CM White J Macfie 1985 Immediate colectomy and primary anastomosis for acute obstruction due to carcinoma of the left colon and rectum Dis Colon Rectum 28 155 157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 137. C Yamato K Kinoshite 1979 A simple assay for measurement of urinary p-aminobenzoic acid in the oral pancreatic function test Anal Biochem 98 13 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 138. J Yee DS Mulder 1998 Surgeons who had won the Nobel Prize H Troidl A McKneally DS Mulder et al.Surgical research 3 Springer New York, Berlin 35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 139. I Zöllei J Varga 1994 Different anastomosis techniques in colorectal surgery Magyar Sebészet 47 Suppl 128.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 22 0 1
Jan 2024 18 2 2
Feb 2024 24 1 0
Mar 2024 14 0 0
Apr 2024 32 0 0
May 2024 9 0 0
Jun 2024 10 0 0